Zwierzęta są wśród nas- studiuj kierunki związane z zoologią!

Kwitnące kasztany, koniec kwietnia i ostatni dźwięk dzwonka w szkole średniej dla maturzystów nie jest sygnałem, po którym mogą złapać głęboki wdech i rzucić w kąt wszystkie książki. Wręcz przeciwnie, jest to czas na usystematyzowanie wiedzy, wykorzystanie wskazówek nauczycieli oraz przede wszystkim uzupełnienie braków w edukacji. Swoją drogą, matura to pierwszy z najpoważniejszych egzaminów podczas całego życia ucznia- egzamin maturalny to tak naprawdę duży krok w dorosłość. Po szkole średniej abiturienci wybierają różne drogi- dla niektórych egzamin maturalny to tylko formalność, gdyż dobry wynik nie jest potrzebny do realizowania się w przyszłości. Te inne plany to znalezienie pracy, rok przerwy dla odpoczynku, podróżowania, realizowania swoich marzeń. Większość abiturientów wybiera studiowanie jako formę zapewnienia sobie świetlanej przyszłości niektórzy mając już w głowie kierunek, który chcą studiować, a inni dopiero zastanawiając się, co dla nich będzie najlepsze. Dla niezdecydowanych osób z pomocą przychodzą oferty na uczelniach wyższych- mnogość dostępnych kierunków zaspokoi wymagania nawet najbardziej nieprzekonanych maturzystów. Satysfakcja gwarantowana, wystarczy zaufać swojej intuicji i wybrać kierunek marzeń. To takie proste!

Empatia, cierpliwość i chęć nauki- te cechy determinują kierunki związane ze zwierzętami. Dodatkowo, kierunki są przyjemne w pochłanianiu nowych obowiązków i wiedzy przekazywanej podczas zajęć praktycznych. Kierunki przedstawione poniżej są przyjemne w uwagi na kontakt ze zwierzętami, ale też środowiskiem przyrodniczym, więc jeśli w zieleni Ci do twarzy, to rekrutuj koniecznie na te kierunki, a z pewnością nie pożałujesz! Oferty, jakie proponują nam uczelnie wyższe są pasjonujące z pełną gamą możliwości.

Lubisz zwierzęta – sprawdź, czy to kierunki dla Ciebie!

ANTOPOZOOLOGIA Zwierzęta od zawsze są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka, a w ostatnich czasach dbanie o ich prawa staje się powszednie. Jeśli interesujesz się życiem zwierząt, a także ich los nie jest Ci obojętny, to Twoje miejsce jest właśnie na tym kierunku! Podczas studiowania na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę w zakresie fizjologii zwierząt, przepisów dotyczących ochrony zwierząt i ochrony przyrody, ekologii, behawioryzmu zwierząt, opisywania i analizowania zwierząt oraz psychologicznych i etycznych podstaw relacji człowiek-zwierzę. Na tym kierunku będziesz realizował następujące przedmioty: zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej, poznawczą psychologią zwierząt, prymatologię oraz zwierzęta w badaniach naukowych. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć jako ekolog, behawiorysta zwierzęcy, pracownik naukowy lub instytucji kultury i edukacji a także pracownik fundacji i organizacji działających na rzecz zwierząt.

ANALITYKA WETERYNARYJNA Leczenie zwierząt i dbanie o ich potrzeby, to dziedzina nauki równie ważna, co leczenie ludzi. Przede wszystkim, jeśli chodzi o zwierzęta znajdujące się w różnych hodowlach, gdzie ważnym jest, by hodowla przebiegała w zdrowiu i bez katuszy. Jeśli zdrowie zwierząt nie jest dla Ciebie obojętne, a przy tym nie boisz się stawać czoła problemom związanym z chorobami zwierząt to jest to idealny kierunek dla Ciebie! Podczas studiowania tego kierunku pozyskasz wiedzę w zakresie nauk chemicznych, biologicznych czy weterynaryjnych, prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej zgodnie ze znajomością systemu zarządzania jakością badań, wykorzystywania specjalistycznej aparatury badawczej oraz wykonywania procedur laboratoryjnych oraz zasad postępowania z materiałem diagnostycznym. Przedmioty, które będziesz realizował w ramach tego kierunku to: biostatystyka i metody dokumentacji, genetyka ogólna i weterynaryjna, anatomia zwierząt, farmakologia weterynaryjna, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, parazytologia i inwazjologia weterynaryjna. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć w laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych, laboratoriach i pracowniach diagnostycznych, poradniach medycyny laboratoryjnej, Zakładach Higieny Weterynaryjnej oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT Umiejętne kierowanie zachowaniami zwierząt jest ważne, by były one posłuszne bez działań niepożądanych, powodujących zagrożenie dla ludzi z nimi przebywających. Jeśli jesteś stanowczy, a jednocześnie cierpliwy, gdzie w przypadku zwierząt ma to zastosowanie to kierunek ten jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Podczas studiowania na tym kierunku studiów poszerzysz swoją wiedzę z zakresu genetyki, mikrobiologii, etologii i psychologii zwierzęcej, ekologii behawioralnej, anomalii behawioralnych zwierząt i metodologię nauk behawioralnych. Poznasz również praktyczną wiedzę z procesu uczenia i treningu zwierząt i modyfikacji ich zachowań, na przedmiocie zwanym propedeutyką behawiorystyki. Dodatkowo zapoznasz się z innymi przedmiotami: biologią zwierząt gospodarskich, dobrostanem zwierząt towarzyszących i mikrobiologii ogólnej. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako psycholog zwierzęcy, pracownik schronisk i ogrodów zoologicznych, treser, hodowca zwierząt lub pracownik zarządzania populacjami dziko żyjącymi, a także prowadzeniem terapii z udziałem zwierząt.

BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN Biologia jest dziedziną nauki zajmująca się rozwojem roślin. W obecnych czasach biotechnologia roślin jest ważna w aspekcie nowoczesnych form uprawiania, ażeby osiągać jak najlepsze efekty oraz monitorować proces uprawiania zgodnie z przepisami prawnymi. Jeśli jesteś zainteresowana(y) procesem uprawiania roślin, interesujesz się biologicznym światem to ten kierunek jest dla Ciebie. Podczas studiowania tego kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu nauk biologicznych, które będą potrzebne w pracy zawodowej, rynku produktów żywnościowych, zagadnień dotyczących organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Poznasz wiedzę teoretyczną z zakresu matematyki z elementami statystyki, fizyki z elementami biofizyki, botaniki i fizjologii roślin. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako pracownik laboratorium biotechnologicznego, bankach genów, firmach hodowlano-nasiennych, jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA Aktywność fizyczna jest najważniejszą czynnością w życiu człowieka, ponieważ zgodnie z sentencją „ruch to zdrowie, a żaden lek nie zastąpi ruchu” lub „w zdrowym ciele, zdrowy duch” mówią jednoznacznie jak bardzo aktywność fizyczna jest ważna dla człowieka. Jeśli wyznajesz zasadę, że ruch jest podstawą życia i chciał(a)byś wdrażać takie przekonanie w życie wielu ludzi, to kierunek jest dla Ciebie idealnym. Podczas studiowania na tym kierunku studiów zyskasz wiedzę z zakresu ekonomii i biologii oraz znajomości wielu dziedzin sportowych- jeździectwa, pływania sportowego, żeglarstwa, woltyżerki. Także ratownictwa wodnego oraz wspinaczki. Dodatkowo swoje umiejętności można wzbogacić z zakresu prowadzenia treningu personalnego oraz przygotowania pedagogicznego, by w przyszłości móc edukować przyszłe pokolenia. Jako absolwent tego kierunku możesz podjąć zatrudnienie w klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, kluby jeździeckie, organizacjach non-profit, a także oświacie czy jako wychowawca na obozach sportowych.

AKWAKULTURA- BIZNES I TECHNOLOGIA Tajemnice, które kryją się na dnie mórz i oceanów są zapisane od kilku milionów lat pokusą dla poszukiwaczy przygód. Jeśli jesteś osobą, która interesuje się życiem zapisanym w wodnym świecie, a jednocześnie chciał(a)byś podziałać w świecie biznesu, to właśnie na tym kierunku możesz połączyć swoje zainteresowania. Podczas studiowania zdobędziesz wiedzę z zakresu gromadzenia, przetwarzania i analizowania próbek wody, funkcjonowania organizmów wodnych, podstaw weterynarii, badania organizmów wodnych. Z zakresu umiejętności praktycznych zyskasz umiejętność wykorzystania technik negocjacji, podstaw branży IT oraz budowy maszyn używanych w akwakulturze. Będziesz uczęszczał na przedmioty kierunkowe, jak: systematyka i podstawy biologii organizmów hodowlanych, hydrofizyki z elementami hydrauliki czy genetyki ryb. Jako absolwent tego kierunku studiów zatrudnienie możesz znaleźć w laboratoriach badawczych, jako pracownik administracyjny zajmujący się sprawami akwakultury i firmach zajmujących się nadzorem akwakultury.

Wymagania przedmiotowe- w jaki sposób dostać się na ww. kierunki studiów?

Na każdej uczelni wyższej proces rekrutacji będzie się od siebie mniej lub bardziej różnić, w szczególności jeśli chodzi o przedmioty maturalne potrzebne podczas tego procesu. Na niektóre kierunki studiów potrzebne są wyłącznie przedmioty podstawowe na maturze, czyli język polski, matematyka i język obcy. Na niektóre zaś, należy wykazać się dodatkowymi, najlepiej zdawanymi na poziomie rozszerzonym. W jaki sposób dowiedzieć się, jakie przedmioty maturalne są potrzebne przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów? To banalnie proste, wystarczy, że prześledzisz ofertę uczelni wyższych serwowanych na stronach internetowych w zakładce kandydat. Tam uzyskasz wystarczające informacje na nurtujące Cię tematy. Ważne, by do tych informacji dotrzeć wystarczająco wcześnie, by dopisać je na deklaracji maturalnej, następnie zdać na zadowalającym poziomie i cieszyć się miejscem na liście osób przyjętych na studia!
Aby móc wziąć udział w rekrutacji na wyżej wymienione kierunki studiów należy wziąć pod uwagę przedmioty, w których czujecie się pewnie, ale są wymagane podczas rekrutacji. Przedmioty te są następujące: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia sztuki i muzyki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka.

POWODZENIA MATURZYŚCI!