Zdrowie Publiczne studia

Autor: Damian Michalski

Wybór odpowiedniej uczelni w której będzimy studiować nasz wymarzony kierunek to czasem dycyzja na całe nasze zycie. Warto zatem zastanowić się gdzie będziemy się kształcić. Bardzo popularnym kierunkiem jest ostatanio studiowanie Zdrowia Publicznego.

Zdrowie publiczne jest wiedzą ukierunkowaną na rozpoznawaniu stanu zdrowia zbiorowości w celu rozwiązywania głównych lub ważniejszych problemów zdrowotnych populacji. W tym znaczeniu jest interdyscyplina tworząca się dziedzina wiedzy. Dynamicznie się rozwijająca w połowie dwudziestego wieku a zwłaszcza w latach 6-70 w Stanach Zjednoczonych. W Polsce ten kierunek studiowania przez młodych ludzi dopiero zaczyna być postrzegany. Zdrowie publiczne studia to stosunkowo nowy kierunek na Polskim rynku ale warto zwrócić uwagę na ten jak bardzo interesujący i przyszłościowy kierunek.

Zdrowie publiczne jako wiedza posiada specyficzne. Własne pole badawcze, nie pokrywające się z dziedzinami które wspierają. Pole to, którego zakres jest wyznaczany przez odnoszenie lokowanych tam problemów do zdrowia, obejmuje zagadnienia będące przedmiotem dociekań wielu różnych dyscyplin naukowych.

Zdrowie publiczne to wiedza, czy lepiej powiedzieć, rodzina dyscyplin współdziałających ze sobą celem opisu, wyjaśnienia i przewidywania zjawisk pewnego rodzaju. Po drugie, zdrowie publiczne to zespół działań i aktywności ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów zdrowotnych zbiorowości i ostatecznie na poprawę stany zdrowia populacji.

Lata współczesne wniosły nowe spojrzenie, akcentując wagę promowania zdrowia i pozytywnego i pozytywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i społeczne oraz odwołując się do wielu nauk, zwłaszcza behawioralnych. Zdrowie publiczne przestało być problemem medycznym a stało się przedmiotem zainteresowania polityków, administratorów, planistów oraz wielu dyscyplin naukowych, licznych agend rządowych, samorządowych i międzynarodowych. Stało się także przedmiotem aktywności samych zainteresowanych, tych którzy zdali sobie sprawę, ze w kwestach swojego zdrowia mają prawo – i moralny obowiązek wobec siebie samych – wypowiadania się własnym głosem.


zdrowie publiczne

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.