Z fizyką na TY! Studiowanie fizyki i jej pochodnych.

Planowanie przyszłości dla maturzystów jest porównywalne do wróżenia z fusów. Większość wymienia jako następny etap w życiu dalszą edukację- przeważnie są to studia, rzadziej szkoły policealne lub kursy specjalistyczne. Wybór kierunku dającego zarówno satysfakcję, jak i pewne zatrudnienie, jest nie lada zadaniem, gdy dopiero stoi się przed możliwościami związanymi z dorosłością. Nie ma co popadać w panikę. Wystarczy skorzystać z porad starszych roczników lub przejrzeć strony uczelni wyższych, które oferują naprawdę nieziemską liczbę kierunków, z których najbardziej wymagający i niezdecydowani maturzyści wybiorą coś dla siebie. W klasie maturalnej najważniejszą czynnością jest wypełnić deklarację maturalną, by w maju móc przystąpić do wszystkich potrzebnych przedmiotów w rekrutacji na studia. Aby ze spokojem przystąpić do rekrutacji na wymarzony kierunek studiów, należy już wcześniej zorientować się, jakie przedmioty są punktowane i premiowane podczas całego procesu rekrutacji. W tym celu należy pilnie prześledzić stronę uczelni wyższej, na której chce się studiować dany kierunek.

Uczelnie wyższe oferują wiele kierunków, które są w stanie zaspokoić nawet najbardziej wymagające oczekiwania studentów. Kierunki studiów pogrupowane są pod względem dziedzin nauki, dzięki czemu lepiej jest trafić na kierunek marzeń. Ważnym jest, by wyboru kierunku dokonywać z chłodną głową, nie kierować się chwilową fascynacją, by potem nie żałować swojego wyboru i nie żyć w przekonaniu zmarnowanego życia. Złotym środkiem okazać może się wybór kierunku pokrewnego z zainteresowaniami, ponieważ nie ma niczego lepszego, niż praca z pasją!
Fizyka jest nauką przyrodniczą , która zajmuje się badaniem przemian fizycznych- wytwarzaniu energii, oddziaływań pomiędzy przetwarzaniem energii a przetwarzaniem materii. Dodatkowo zajmuje się dokładnym opisywaniem najbardziej uniwersalnych właściwości, które możemy spotkać w życiu codziennym. W fizyce przeważają dokładne pomiary, a wszystkie twierdzenia są związane stricte z matematyką. Fizyka jako nauka przyrodnicza ma dość sporo wspólnego z innymi naukami, tj.: biologia czy chemia, jednak o wiele fizyce bliższa jest jej siostra, chemia. Studiowanie fizyki jest dobre dla osoby, która miała choć elementarne zaczątki twierdzeń fizycznych w szkole średniej. Absolwenci liceów profilowanych z zakresu matematyczno-fizycznych, z pewnością łatwiej i sprytniej poradzą sobie na kierunkach fizycznych. Nie jest to jednak główny wyznacznik, ponieważ osoba nie związana ze światem fizycznym również może uczęszczać na takowe studia, jednak na samym początku będzie musiała włożyć dużo pracy własnej. Fizyka jest szeroką dziedziną nauki, z której wywodzą się kierunki studiów bazujące na działach fizyki, a są to: biofizyka, geofizyka czy astrofizyka.

Działy fizyki, które są oddzielnymi kierunkami studiów.

BIOFIZYKA Jest nauką, która łączy w sobie fizykę i biologię, jednak skupia się na badaniu procesów zachodzących w organizmach żywych tj: energetyczne, zjawiska elektryczne oraz mechanikę ruchów. Jeśli interesujesz się biologią i fizyką, a nie wiedziałeś jak pogodzić te dwie dziedziny, to kierunek biofizyka zrobi to za Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku studiów poszerzysz swoją wiedzę z wielu przedmiotów, m.in.: fizyki procesów biologicznych, optyki fizjologicznej, procedury badania refrakcji, dyfuzji w ośrodkach prostych i złożonych, optyki okularowej oraz podstaw biochemii. Zyskasz umiejętności praktyczne, które pozwolą Ci zająć się badaniami na poziomie molekularnym, badaniami w zakresie leków, kosmetyków i materiałów biologicznych a także umiejętności pozwalające weryfikować funkcjonowanie wzroku, jego diagnozę i korekcję. Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie jako pracownik placówek medycznych, instytucji naukowych oraz firm związanych z ochroną środowiska i produkcją sprzętu pomiarowego.

FIZYKA Jeśli od czasów szkoły średniej pasjonujesz się prawami fizycznymi i reakcjami związanymi z tą dziedziną nauki, a zadania fizycznie nigdy nie stanowiły dla Ciebie problemu i dodatkowo chciał(a)byś swoje życie związać właśnie z tą dziedziną to kierunek wręcz idealny dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu matematyki- algebra, analiza matematyczna, elementy topologii z przestrzeniach metrycznych i ukochane całki będą Ci towarzyszyć podczas ogromnej ilości godzin tego przedmiotu. Kierunkowe przedmioty, z którymi będziesz miał do czynienia to: elektrodynamika, podstawy fizyki kwantowej, laboratorium fizycznego, mechaniki klasycznej i relatywistycznej oraz termodynamiki i fizyki statycznej. Podczas zajęć praktycznych uzyskasz umiejętności z zakresu korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, technicznych systemów diagnostycznych, obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie można znaleźć w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, uczelniach wyższych, szkołach czy ośrodkach naukowych.

ASTROFIZYKA I KOSMOLOGIA Układ słoneczny i to, co znajduje się poza nim, od kilkunastu lat jest najczęstszym tematem badań naukowych wśród grup badawczych i fizyków. Jeśli i Ciebie interesuje niezwykłe rozmieszczenie planet, ale też wiele sekretów znajdujących się w kosmosie oraz ich zgłębianie, to ten kierunek jest dla Ciebie wręcz idealny. Podczas studiowania na tym kierunku zaznajomisz się z przedmiotami z zakresu fizyki i astronomii jak: ogólna teoria względności, kosmologia teoretyczna, czarne dziury oraz cząstki elementarne pochodzenia kosmicznego. Na zajęciach praktycznych opanujesz technikę wykonywania obliczeń matematycznych i fizycznych, ponadto będziesz umiał skorzystać z programów informatycznych, które usprawnią pracę zawodową oraz nauczysz się prowadzenia obserwacji satelitarnych. Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako członek międzynarodowej grupy badawczej, pracownik instytucji fizycznych i astrofizycznych, ośrodków prowadzących obserwacje satelitarne lub jako kadra nauczycielska lub akademicka.

FIZYKA MEDYCZNA W związku z rozwijającą się medycyną obrazową i techniką w medycynie, fizyka staje się nauką bardzo pokrewną naukom medycznym dziedziną. Jeśli kochasz fizykę, a jednocześnie medycyna to Twoje niespełnione marzenie, to kierunek fizyka medyczna może połączyć Twoje pasje i stać się idealnym dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku zyskasz wiedzę teoretyczną z zakresu: statystyki medycznej, metod fizyki stosowanych w diagnostyce i terapii medycznej, patofizjologii, analizy fizycznej, informatyki radiologicznej. Umiejętności praktyczne powiększysz z zakresu anatomii człowieka, technik radiacyjnych, fizjologii, dozymetrii czy optyki w medycynie. Będziesz potrafił wykonać, a także zanalizować badanie RTG czy USG, poznasz podstawy elektrokardiografii, elektroencefalografii oraz elektromiografii. Jako absolwent zatrudnienie możesz znaleźć w szpitalach i przychodniach, placówkach prywatnych, pracowniach diagnostycznych czy instytucjach naukowych.

METALURGIA Jeśli chciałbyś poznać sposoby przetwarzania i użytkowania, a następnie wykorzystanie stopów metali w różnych gałęziach przemysłu, to metalurgia jest kierunkiem dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku pozyskasz wiedzę z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali i utylizacji odpadów technologicznych oraz podstaw informatyki, automatyki i ekologii. Umiejętności praktyczne wzbogacisz o podstawy projektowania w programach CAD/CAM. Absolwenci tego kierunku zatrudnienie mogą znaleźć jako pracownik w firmach przetwórstwa metali i stopów, przemyśle metalurgicznym, w laboratoriach, biurach projektowych lub jednostkach doradczych.

GEOFIZYKA Geofizyka, jak sama nazwa wskazuje ma swoje połączenia z geografią, gdyż nauka zajmuje się badaniem Ziemi i wszystkich warstw gleby- litosfery, atmosfery i hydrosfery. Jeśli geografia i fizyka nie stanowiły dla Ciebie problemu, a wręcz przeciwnie masz głowę do przedmiotów ścisłych, to ten kierunek jest idealny dla Ciebie! Podczas studiowania zyskasz wiedzę z zakresu fizyki kwantowej, mechaniki teoretycznej, hydrodynamiki, meteorologii oraz termodynamiki atmosfery. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w kopalniach, placówkach badawczych, firmach geodezyjnych i instytucjach ochrony środowiska.

Fizyka i jej pochodne – z jakich przedmiotów napisać maturę, by móc rekrutować na kierunki związane z fizyką?

Uczelnie wyższe dla wszystkich kierunków dostępnych w ich ofercie, ustalają listy poszczególnych przedmiotów, które potrzebną są w procesie rekrutacji na nie. Maturzyści powinni zaznajomić się z listami przedmiotów jeszcze przed wypełnieniem deklaracji maturalnych, aby móc zdawać je na egzaminie maturalnym w maju. Niektóre przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym są premiowane podwójnie, gdy przedmiot zostanie zdany na poziomie rozszerzonym. Ma to wpływ na wyższy wynik i gwarancję miejsca na liście osób przyjętych na studia.

Kierunki fizyczne choć wymagające, cieszą się sporym uznaniem wśród abiturientów, gdyż są gwarancją dobrej i pasjonującej pracy. Im większe zainteresowanie kierunkami, tym wyższy wynik w procesie rekrutacji należy osiągnąć. Aby móc skutecznie przejść rekrutację i cieszyć się studiowaniem na ww. kierunkach należy postawić na przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, język obcy nowożytny i na niektóre kierunki historia i wiedza o społeczeństwie.

POWODZENIA MATURZYŚCI!