Wyprawka studenta prawa

Autor: Greta Rozmysłowicz

Prawo to kierunek, który z powodzeniem od kilku lat zajmuje pierwsze miejsca w rankingach najbardziej obleganych kierunków studiów. Taka ilość zainteresowanych sprawia, że każdy ze studentów chce przygotować się jak najlepiej do pierwszego roku studiów. Przedstawiamy „must have” każdego studenta prawa.

Prawo to kierunek, który ma bardzo szeroki zakres tematyczny. Dlatego też, niezależnie od tego czy wybraliśmy studia na kierunku administracja czy prawo, pierwszy rok na większości uczelniach wygląda bardzo podobnie. Pierwsze miesiące na uczelni wprowadzają studentów w tajniki prawa, poprzez poznawanie podstawowych gałęzi tej dziedziny nauki.

Prawo wewnętrzne

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło podzielenie prawa na wewnętrzne i zewnętrzne. Do prawa wewnętrznego zalicza się następujące metody regulacji:

 • Prawo konstytucyjne – jest to podstawowe źródło prawa polskiego. Treści zawarte w Konstytucji gwarantują prawa człowieka i obywatela mówią również o zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz sposobach tworzenia prawa. Dawniej, prawo konstytucyjne nosiło nazwę prawa politycznego lub prawa państwowego;
 • Prawo cywilne – to dziedzina prawa, która swoim zakresem obejmuje każdego. Jest to zespół norm prawnych, które regulują stosunki między podmiotami prawa podmiotowego. Składa się z następujących działów:
  • część ogólna – mówiąca o wspólnych zadaniach prawa cywilnego,
  • prawo rzeczowe – dotyczące przede wszystkim prawa własności i pozostałych praw do rzeczy,
  • prawo zobowiązań – obejmujące prawo majątkowe,
  • prawo spadkowe – mówiące o przejściach praw majątkowych po zmarłym,
  • prawo rodzinne – regulujące stosunki wewnątrz rodziny.

Wszystkie akty prawne wynikające z powyższych stosunków prawnych znajdują sie w Kodeksie cywilnym;

 • Prawo pracy – zajmująca się wszystkimi stosunkami pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Do źródeł prawa pracy zalicza się przede wszystkim Kodeks pracy oraz uzupełniające ustawy i akty prawne;
 • Prawo karne – obejmuje wszelakie regulacje, które mają na celu wyeliminowanie zachowań aspołecznych poprzez stosowania sankcji kary. Najwyższym aktem regulującym tą dziedzinie prawa jest Kodeks karny;
 • Prawo administracyjne – ta dziedzina prawa obejmuje stosunki o charakterze pionowym. Obejmuje więc wszystkie podmioty, gdy jeden z nich może władczo kształtować sytuację drugiego. Odnosi się przede wszystkim do administracji publicznej. Źródłem prawa administracyjnego są akty normatywne;

Niektóre podziały prawa wyróżniają odrębną gałąź Prawo rodzinne. Jest to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego.

Prawo zewnętrzne, czyli prawo międzynarodowe

Prawo to obejmuje zespół norm prawnych, które regulują stosunki między innymi państwami. Głównym źródłem prawa jest Karta Narodów Zjednoczonych, która powołała do życia ONZ. Oprócz tego, do prawa międzynarodowego wliczają się akty normatywne i ustawy wypływające z Unii Europejskiej.

Niemniej jednak, każdy początkujący student prawa, w swojej biblioteczce powinien posiadać podstawowe pozycje takie, jak: Kodeks cywilny, Kodeks pracy oraz Kodeks karny. Przy ich zakupie warto zwrócić uwagę na aktualny stan prawny.


Artykuł powstał przy współpracy z: https://student.profinfo.pl/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.