Mieszkańcy Soplicowa-Jacek Soplica, Tadeusz i Zosia.

Mieszkańcy Soplicowa-Jacek Soplica, Tadeusz i Zosia.

Jacek Soplica jest bohaterem Pana Tadeusza, jest to człowiek pochodzący z zamożnego rodu, jego ojciec pełnił funkcje tak zwanego podczaszego, czyli zajmował się bardzo dochodowym handlem za granicą. Jacek więc nie był zwykłym szlachcicem. Bardzo trudno jest określić precyzyjny wiek Jacka Soplicy, gdyż podczas akcji poematu był on człowiekiem starym, być może około pięćdziesiątki, który zdaniem Gerwazego zestarzał się z żalu. Samo życie bohatera rozpada się na dwie części, gdzie odpowiednio do nich zmienia się…

Czytaj dalej...