Studia zaoczne – wady i zalety

Autor: Patrycja Szambowska

Od dawna maturzystów nurtuje pytanie, w jakim trybie studiować – stacjonarnym czy niestacjonarnym? To niełatwe pytanie, ale postaramy się znaleźć na nie odpowiedź. Przedstawiamy studia dzienne i studia zaoczne wraz z ich wadami oraz zaletami. Życzymy udanej rekrutacji i pomyślnego studiowania!

Studia_zaoczneStudia zaoczne

Studia zaoczne są prowadzone przez uczelnie państwowe i niepaństwowe (czyli publiczne i niepubliczne). Ten tryb polega na tym, że studenci spotykają się na zjazdach, mających zwykle miejsce podczas weekendu co dwa tygodnie (sobota i niedziela, rzadziej wraz z częścią piątku). Zdarza się, że zjazdy są częstsze lub rzadsze, w zależności od ilości materiału, liczby weekendów podczas których wypadają święta itp. Czasem bywa tak, że studenci mają zjazdy 3 razy pod rząd a potem 1,5 miesiąca „wolnego”, czasem zaś spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie, z przerwami świątecznymi, feriami i wakacjami.
Studia zaoczne są idealne dla tych, którzy w tygodniu pracują (lub chcą pracować) a pragną mimo obowiązków zdobyć wyższe wykształcenie. Praca w normowanym czasie godzin od poniedziałku do piątku pozwala na swobodne studiowanie w weekendy – niemniej nawet praca zmianowa umożliwia podjęcie studiów zaocznych, jeśli uda się dopasować grafik. Ponadto warto wiedzieć, że studia zaoczne pozwalają na otrzymanie takiego samego tytułu, jak dzienne – licencjata, magistra, inżyniera i doktora. Godzin zajęć na takich studiach jest mniej, niż na dziennych, ale wymagania nie są niskie – studenci wiele muszą nauczyć się we własnym zakresie, napisać wiele praca i zdać wszystkie egzaminy, w tym oczywiście końcowy – obronę dyplomu.

Studia zaoczne są płatne a czesne z reguły niemałe, powiększone jeszcze o koszt noclegu, wyżywienia, kserówek itd. Podczas studiów jest niewiele okazji, by zintegrować się z grupą i zażyć prawdziwego życia studenckiego. Studia zaoczne to też dobry pomysł dla tych, którzy nie dostali się na studia dzienne – z reguły chętnych na naukę weekendową jest mniej. Po pierwszym semestrze można spróbować przenieść się ze studiów zaocznych na dzienne, gdyż z reguły już wtedy wiadomo, że zwalniają się miejsca i można spróbować swoich sił na dziennych. Warto wiedzieć, że niektóre kierunki studiów nie są dostępne w trybie zaocznym – można je studiować wyłącznie dziennie.

Studia dzienne

Studia dzienne są bezpłatne, oferowane przez uczelnie publiczne i niepubliczne. Istnieją kierunki, które można studiować tylko dziennie. W ramach studiów dziennych zdobywa się wykształcenie wyższe i otrzymuje tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub doktora.

Studia dzienne uważane są za bardziej prestiżowe, niż zaoczne, choć to myślenie powoli się zmienia. Dziś zaocznie studiują nie ci, którzy nie dostali się na studia dzienne, ale te osoby, które pracują i same finansują swoją naukę. Takie podejście świadczy o dojrzałości i samodzielności, co jest ważne dla przyszłych pracodawców. Ponadto pozwala na zdobycie cennego doświadczenia w zawodowego, którego uzyskanie na studiach dziennych może być problematyczne ze względu na dużą ilość rozłożonych godzinowo i dziennie zajęć.

Podczas studiów dziennych otrzymuje się szerokie wykształcenie, które pozwala na uzyskanie kompetencji w wybranym zawodzie.

Reasumując – w zależności od potrzeb, możliwości i aspiracji, wybiera się studia zaoczne lub dzienne. Dziś różnica między nimi maleje, choć wciąż studia dzienne uważane są za bardziej wartościowe od zaocznych.


Patrycja

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.