Studia z przeszłością w tle- spróbuj ich i Ty!

Końcówka kwietnia dla maturzystów jest kumulacją nerwów, niepewności i niesamowitej upartości w dążeniu do celu. Celu, który jest na wyciągnięcie ręki- po ukończeniu szkoły średniej do pierwszego egzaminu maturalnego jest ostatnia prosta, którą maturzyści mogą wykorzystać na usystematyzowanie wiedzy, powtórzenie zaległych wiadomości lub wykorzystanie wskazówek nauczycieli. Podejście do egzaminu maturalnego nie jest obowiązkowe, jednak większość osób kończących szkołę średnią decyduje się do niego podejść, uważając, że egzamin dorosłości jest potrzebny do dalszej ścieżki edukacji. W mniejszości są osoby, dla których wynik egzaminu nie ma wpływu na dalszą przyszłość- ta grupa decyduje się na „gap year”, który wykorzystuje na kilka sposobów: odpoczynek, podróżowanie lub pierwsza poważna praca. Dla większości osób studiowanie jest inwestycją w przyszłość. Wykształcenie wyższe jest szansą na znalezienie pasjonującej pracy oraz adekwatnego wynagrodzenia za pełnioną funkcję, a to większość abiturientów uważa za ogromny skok w dorosłość. Dlatego też, wynik egzaminu maturalnego jest oczekiwany z wielką niecierpliwością, by dowiedzieć się, które drzwi otworzy nam ten egzamin dojrzałości.

Niewiele osób jest pewnych, co do swojego planu na przyszłość. Wybrany kierunek studiów czy wymarzone miejsce przyszłej pracy jest marzeniem każdego maturzysty, a to zapewnia spełnienie. Dla osób, którzy nie są przekonani co do swojej przyszłości lub absolutnie nie wiedzą co ze sobą zrobić, z pomocą przychodzą uczelnie wyższe i ich szeroki wachlarz kierunków, które z pewnością przekonają nawet najbardziej wymagających i niezdecydowanych maturzystów. Kierunki związane z historią wymagają sporej pamięci, więc jeśli cechujesz się sprytem i pamięcią RAM godną dobrej klasy komputera, to spróbuj swoich szans w poniższych kierunkach!

Czy historia zawróci Ci w głowie? Sprawdź, czy to kierunki dla Ciebie!

ARCHEOLOGIA Poszukiwanie pozostałości po odległych cywilizacjach, naszych przodkach czy odnajdywanie przeróżnych skarbów gromadzonych na przestrzeni dziejów może być owiane nutką ciekawości, ale i niepewności. Jeśli interesuje Cię świat zamierzchły, a jednocześnie lubisz odkrywać nowe i nieznane, to z pewnością ten kierunek studiów sprawdzi się i będzie Twoim strzałem w dziesiątkę! Podczas studiowania na tym kierunku poszerzysz wiedzę z zakresu archeologii powszedniej, starożytnego Egiptu, archeologii i sztuki Anatolii, a także pogranicza biokulturowego Wschodu i Zachodu Europy. Dodatkowo poznasz archeologię poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych, metod i technik prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, wiedzy źródłoznawczej umożliwiających ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych, a także podstawowych zabiegów konserwacji zabytków i zasad muzealnego opracowywania zbiorów. Z umiejętności praktycznych poznasz wykonywanie prac technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako pracownik techniczny przy badaniach archeologicznych, archeolog w samorządowych placówkach pracy, pracownik muzeum, ochrony dziedzictwa narodowego.

ETNOLOGIA Zrozumienie każdej grupy społeczeństwa pod względem kulturowym jest nie lada zadaniem, z uwagi na podstawowe różnice między mniejszościami etnicznymi. To zrozumiałe, że niektóre cywilizacje rządzą się swoimi prawami, jednak warto wiedzieć jak zachowywać się w danym centrum kulturowym- w końcu podróżujemy do odległych krajów, warto szanować się nawzajem. Jeśli interesujesz się podejściem kulturowym, stawiasz sobie pytania dotyczące dlaczego? w danej kulturze jest inaczej, to kierunek powinien odpowiedzieć na Twoje wszystkie wątpliwości i zaspokoić ciekawość. Podczas studiowania poszerzysz swoją wiedzę z zakresu podstaw socjologii, metodologii nauk społecznych z elementami logiki czy współczesnej myśli antropologicznej. Zyskasz także umiejętności z zakresu projektowania i przeprowadzania badań jakościowych, rozumienia zjawisk o charakterze społeczno-kulturowym, dysponowania wiadomościami specjalistycznymi z zakresu sztuki ludowej, folkloru oraz historii etnologii, gromadzenia, selekcjonowania oraz interpretowania zebranych informacji a także doskonalenia w zakresie języka obcego. Zatrudnienie możesz znaleźć jako pracownik organizacji pozarządowych, instytucji kulturalno-oświatowych, agencji reklamowych, badań rynku, agencji turystycznych, administracji samorządowej.

HISTORIA Każdy kraj ma swoją historię- lepszą, gorszą, nie można tego ocenić. Wydarzenia historyczne na przestrzeni wieków odbijają się na współczesności, mają wpływ na rozpamiętywanie przykrych chwil lub wybaczanie błędów. Wiele już się wydarzyło, pewnie wiele przed nami, dlatego jeśli jesteś osobą, dla której analizowanie historycznych zatargów nie jest czymś nudnym, a daty wydarzeń historycznych zapamiętujesz w lot- Twoje miejsce jest właśnie na tym kierunku! Studiując kierunek studiów historia poszerzysz swoją wiedzę z zakresu wszechstronnej wiedzy o historii Polski i powszedniej, reguły krytyki formalnej w odniesieniu do określonych rodzajów źródeł historycznych i stopnia ich autentyczności i wiarygodności oraz wartości informacyjnej źródła. Będziesz potrafił zanalizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć jako pracownik administracji państwowej, samorządu lokalnego, archiwista, pracownik muzeum oraz pracownik oświaty, kulturalny lub nauczyciel historii po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

MUZEOLOGIA Gromadzenie dobrodziejstw historii i przede wszystkim pamiątka dla przyszłych pokoleń jest ważna, dlatego powstało muzeum, w których wiadomości na wybrany przez siebie temat jest mnóstwo. Wspomnienia wydarzeń, okresów historycznych są ważne, by pamięć w ludziach młodych trwała i chroniła przed popełnieniem błędów przeszłości. Jeśli interesuje Cię praca muzeów i chciał(a)byś zasilić szeregi ludzi dbających o przeszłość, to ten kierunek studiów będzie spełnieniem Twoich marzeń! Studiując ten kierunek poszerzysz swoją wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i światowej- od momentów najwcześniejszych (starożytności) po współczesne, jednocześnie umiejętnie władając specjalistycznym językiem z obszaru historii sztuki. Będziesz potrafił wykonywać prace pomocnicze w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowywania wystaw dzieł sztuki, upowszechniania sztuki a także zajmiesz się obrotem dzieł sztuki. Jako absolwent tego kierunku studiów zatrudnienie możesz znaleźć jako pracownik muzeum, instytucji kulturalnych, skansenach, wioskach edukacyjnych oraz placówkach oświatowych.

OCHRONA DÓBR KULTURY W każdej kulturze są produkowane lub przekazywane z pokolenia na pokolenie dobra, które należy chronić przed upływem czasu i jego niekorzystnych skutków. Poszczególne dobra kulturowe muszą być w odpowiedni sposób przechowywane, dlatego jeśli chcesz dbać o wspólne dobra, to właśnie ten kierunek studiów jest idealny dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę oraz zyskasz nowe umiejętności z zakresu historii sztuki polskiej i powszedniej, konserwatorstwa zabytków zgodnie z procedurami, zabytkoznawstwa, muzealnictwa, prawnej ochrony zabytków oraz dokumentacji i rysunku technicznego. Absolwent tego kierunku zatrudnienie może znaleźć w placówkach muzealnych, galeriach sztuki, szkolnictwie wyższym, domach aukcyjnych, konserwatorstwie ale też fundacjach działających na rzecz kultury i sztuki.

Wymagania przedmiotowe- jakie przedmioty wybrać na maturze, by móc dostać się na ww. kierunki studiów?

Każda uczelnia wyższa ustala własne zasady rekrutacji, kierując się możliwością przyjęcia w swoje szeregi uczniów z najlepszymi wynikami egzaminów maturalnych. Ustalana jest lista przedmiotów dla danego kierunku studiów, którymi potencjalny student podczas procesu rekrutacji musi się wykazać. Zazwyczaj wystarcza podstawa maturalna, by wziąć udział w rekrutacji na większość kierunków. Niekiedy jednak potrzebne są przedmioty dodatkowe, powiązane tematycznie z kierunkiem, na który chcemy rekrutować. Najczęściej te przedmioty są premiowane podwójnie, gdy są napisane na poziomie rozszerzonym. Dlatego też, należy wystarczająco wcześniej dowiedzieć się jakich przedmiotów potrzeba, by móc rekrutować się na dany kierunek.
Aby pozyskać tę wiedzę, należy śledzić strony www uczelni wyższych, na którą chcemy się dostać. Zdobytą tam wiedzę należy przelać na deklarację maturalną, by przygotować się do procesu rekrutacyjnego. Przedmioty, które należy wziąć pod uwagę są następujące: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna a nawet matematyka, biologia, chemia, fizyka czy geografia.

POWODZENIA MATURZYŚCI!