Studia z medycyną w tle. Studiuj i Ty!

Dla maturzystów początek maja to nic innego jak ciężka harówka! Z końcem kwietnia odbywają się ich ostatnie zajęcia w szkole średniej, co pozwala wykorzystać majówkę na ostatnie przygotowania do egzaminu dojrzałości, który już za pasem. Mimo, że świadectwa maturalne są już w dłoniach przyszłych maturzystów, nie oznacza to, że proces edukacji został zakończony- ostatnie powtórki do matury zaczynają przybierać na sile, a stres sięga zenitu. Ten czas warto poświęcić na ostatnie szlify- usystematyzowanie wiedzy, zastosowanie wskazówek nauczycieli czy odprężenie myśli po wyczerpującym roku szkolnym. Egzamin maturalny, szczególnie ten pozytywnie zdany może stać się przepustką do upragnionego kierunku studiów, które z kolei umożliwiają przyjemną pracę ze swoją pasją. Nie dla wszystkich jednak matura jest egzaminem najważniejszym w ich edukacyjnym życiu- niektórzy chcą zrobić sobie rok przerwy od nauki, który wykorzystają na znalezienie pracy, najdłuższe wakacje życia czy prawo jazdy. Zdecydowanie więcej maturzystów chce zdać maturę jak najlepiej, by móc rozpocząć studia od razu, bez żadnych przerw. Niewiele osób jednak ma sprecyzowane plany odnośnie swojego kierunku marzeń. Ciężko jest znaleźć swoje powołanie, dlatego warto zaznajomić się z ofertą uczelni wyższych, które mogą się pochwalić bogatą ofertą kierunków studiów. Z pewnością tych kierunków wystarczy, by zaspokoić wymagania nawet najbardziej niezdecydowanych i wymagających abiturientów.

Studia medyczne, albo kierunki oparte na współpracy ze światem medycyny od wielu lat są bardzo popularnym kierunkiem rozwoju wybieranego przez maturzystów. Pomimo, że na tych kierunkach obowiązuje dość duży rygor pod względem naukowym- ilość przyswajanego materiału jest naprawdę imponująca, to z roku na rok osób chętnych wejść w szeregi studentów tych kierunków znacząco się poszerza. Wskaźniki dotyczące zatrudnienia w tych zawodach nie są już budujące- kierunki zalicza się do zawodów deficytowych, czyli takich, których brakuje na rynku pracy. Jeśli jesteś osobą, która ceni sobie siedzenie wśród książek i przyswajanie dużej ilości materiału „na wczoraj”, to z pewnością znajdziesz swoje miejsce na jedynym (lub kilku) kierunkach z poniższej listy.

Kierunki, w których medycyna gra pierwsze skrzypce. Sprawdź, czy są one dla Ciebie!

ANALITYKA MEDYCZNA Środowisko związane z pracą laboratoryjną jak najbardziej wpasowuje się w klimaty medyczne, ponieważ analizowanie związków chemicznych, których jest pełno w naszym organizmie (np. krew) jest dniem powszednim każdego laboranta i analityka medycznego. Jeśli jesteś osobą, która lubi dopieszczać szczegóły, ma czujne oko, któremu nic nie umknie a ponadto medycyna i jej świat jest Twoją pasją, to ten kierunek jest dla Ciebie idealny! Podczas studiowania na tym kierunku studiów poszerzysz swoją wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, farmakologii, statystyki z elementami matematyki a także dowiesz się na temat higieny i epidemiologii czy historii medycyny i diagnostyki laboratoryjnej. Poszerzysz swoje umiejętności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i stosowania laboratoryjnych algorytmów w różnych stanach klinicznych, rozpoznawania patologii wskazującej na daną jednostkę chorobową oraz dokonywania oceny wartości diagnostycznej wyników badań i rozwiązywania problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć jako pracownik medyczny w laboratorium badawczym lub diagnostycznym, pracownik opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych, jednostek kontrolno-pomiarowych czy pracownik administracyjny w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia.

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA Technologie związane z biologią, czyli człowiekiem i jego środowiskiem ma duży wpływ na świat medycyny. Wyznaczanie nowych trendów w procesie rehabilitacji i leczenia za pomocą nowoczesnych technologii jest dużym ułatwieniem dla medyków. Jeśli chciał(a)byś zrewolucjonizować świat medycyny za pomocą technologii, masz głowę nie od parady, to właśnie ten kierunek jest dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę teoretyczną z zakresu biochemii ogólnej i podstaw metabolizmu komórkowego, podstaw genetyki ogólnej z elementami genetyki klinicznej, inżynierii bioprocesowej, metod biotechnologicznych w ochronie środowiska czy bioinformatyki. W zakresie umiejętności praktycznych nauczysz się obsługiwać sprzęt badawczy, nauczyć się opracowywać i optymalizować procesy biotechnologiczne, prowadzić badania naukowe oraz wdrażać innowacyjne produkty biomedyczne. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć w jednostkach naukowo-badawczych, przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, laboratoriach badawczych oraz jednostkach współpracujących z lekarzami medycyny.

BIOLOGIA MEDYCZNA Biologii nikomu nie trzeba przedstawiać, ponieważ jest to przedmiot obowiązkowy w szkole średniej. Nauka o organizmach żywych, ale również o roślinach i biosferze, to tematy, z którymi każdy maturzysta miał do czynienia. Jeśli jesteś z tych osób, które na biologii siedziały w pierwszej ławce chłonąc każdą wiadomość podaną przez nauczyciela, to najwyraźniej miejsce na tych studiach jest dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku dowiesz się więcej z zakresu anatomii człowieka, inżynierii biomateriałowej w medycynie, biologii praktycznej w medycynie, podstaw farmakologii oraz fizjologii zwierząt. Dodatkowo poznasz wiedzę biologiczno-fizjologicznych mechanizmach organizmów żywych na poziomie komórkowym, tkankowym, narządów i całego organizmu. Z umiejętności praktycznych przyswoisz metody badawcze w zakresie analityki i diagnostyki materiału biologicznego. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć jako pracownik laboratorium badawczego, placówek rehabilitacyjnych, pedagogicznych, ośrodków terapii uzależnień oraz jako specjalista z zakresu chorób genetycznych, analityki i diagnostyki medycznej.

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA Odkrywanie tajemnic człowieka oraz tego, co kryje się w zwojach każdego przeciętnego Kowalskiego jest owiane nie lada tajemnicą. Dodatkowo stres, który kryje się za każdym zabiegiem medycznym lub pozbawieniem zdrowia czy trwałą niepełnosprawnością wymaga interwencji osoby trzeciej. Jeśli jesteś osobą empatyczną, umiejącą wpłynąć na dobry nastrój drugiego człowieka, to ten kierunek studiów jest dla Ciebie. Podczas studiowania tego kierunku studiów poszerzysz swoją wiedzę z zakresu teoretycznej wiedzy psychologicznej, powiększysz swoje umiejętności komunikacyjne- ważne w pracy psychologa klinicznego. Dodatkowo, poznasz techniki psychologiczne i będziesz potrafił podejmować działania na rzecz zdrowia i profilaktyki. Umiejętności praktyczne umożliwiające pracę w zawodzie wzbogacisz o: stawianie odpowiedniej diagnozy psychologicznej, wdrażanie odpowiedniej terapii i wykorzystywanie odpowiednich metod terapeutycznych. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć w zakładach opieki medycznej, oddziałach opieki paliatywnej, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy ośrodkach terapii uzależnień.

INŻYNIERIA MEDYCZNA Połączenie medycyny z pracą inżynierów wydaje się na pierwszy rzut oka niemożliwe. Jednak w obecnych czasach, inżynierowie coraz częściej i pewniej odnajdują się w zagadnieniach medycznych, mocno unowocześniając świat ludzkich istnień. Jeśli i Ty pragniesz dołączyć do technicznego zaplecza medyny, ponieważ dość dobrze odnajdujesz się w technicznej sztuce dużych maszyn i tych najmniejszych, to ten kierunek może okazać się dla Ciebie odpowiedni! Podczas studiowania na tym kierunku studiów poszerzysz swoją wiedzę z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, fizyki, grafiki inżynierskiej, języków programowania i struktury danych, matematycznych podstaw techniki, matematyki, anatomii człowieka oraz zarysu fizjologii człowieka. Umiejętności praktyczne wzbogacisz o obsługę aparatury medycznej oraz korelacji urządzeń mechanicznych z żywym organizmem. Będziesz potrafił stosować w praktyce metody badawcze, pomiarowe i diagnostyczne i analizować wyniki. Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako pracownik przedsiębiorstw produkujących aparaturę medyczną, firmach komputerowych wspierających medycynę, jako pracownik służb zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, pracownik instytucji badawczych, w jednostkach wytwórczych aparatury medycznej.

SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE Obecność aparatur, urządzeń w medycynie jest wartością niezbędną. W końcu to leczenie jest poprzedzone dokładną diagnostyką, dzięki której określa się cele leczenia. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o procesie diagnostyki, a także wziąć udział w realnym procesie udoskonalania procesu diagnostyki w medycynie, to ten kierunek jest dla Ciebie idealny. Jest to kierunek interdyscyplinarny, bazujący na wielu naukach pokrewnych medycynie. Poszerzysz swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych, podstawowej wiedzy medycznej, branży medycznej, znajomości nowoczesnych aparatur diagnostycznych, specjalistycznej terminologii, anatomii człowieka, różnych technik pomiarowych oraz wiedzy biologicznej i fizycznej. Z umiejętności praktycznych będziesz potrafił obsługiwać sprzęt diagnostyczny, różnicować typowe zjawiska i problemy z zakresu medycyny oraz projektować nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w jednostkach doradczych, projektować, ośrodkach badawczo-rozwojowych, specjalistycznych laboratoriach, szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych czy firmach i korporacjach międzynarodowych.

Wymagania przedmiotowe- jakie zdawać przedmioty na maturze, by dostać się na ww. kierunki?

Uczelnie wyższe mają wewnętrzne zasady dotyczące rekrutacji na każdy kierunek. Wszystkie opierają się na konkursie przedmiotów maturalnych, które dla danego kierunku są określone i dzięki temu maturzyści wiedzą, jakie przedmioty zdawać na maturze, by móc uczestniczyć w procesie rekrutacji na dany kierunek studiów. Aby dowiedzieć się jakich przedmiotów potrzebujemy do rekrutacji, warto obserwować stronę internetową ulubionej uczelni, by móc odpowiednio przygotować się na potrzeby danej uczelni i dać sobie szansę na obranie właściwego kierunku.
Aby pomyślnie rekrutować się na powyższe kierunki, należy wziąć pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny, język polski, niekiedy geografia czy historia. Ważnym jest, by choć jeden z nich zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ niekiedy to szansa na zdobycie podwójnych punktów- zazwyczaj są to przedmioty kierunkowe, choć związane z kierunkiem.