Studia pedagogiczne- dla osób z dużą dawką cierpliwości?

Przygotowania do matury maturzyści rozpoczynają już na początku klasy maturalnej- dla liceum (4), dla technikum (5). Osoby, dla których przyszłość jest jasna, wiedzą jakie przedmioty wybrać, aby móc wziąć udział w rekrutacji na wymarzony kierunek studiów. Dla niektórych wybór jednego kierunku studiów jest dość trudny i wymagający, dlatego w ostatniej chwili decydują się na dany kierunek studiów, a nie inny. Ciężko zatem zaplanować jakie przedmioty umieścić na deklaracji maturalnej. Planując swoją przyszłość związana ze studiami, okres pisania matur dla abiturientów jest dość stresujący- w końcu właśnie w tych chwilach waży się ich los i życie. Wyniki stają się przepustką do następnego stopnia edukacji- studiowania- które jest utożsamiane z dorosłym życiem. Wybór właściwego kierunku studiów układa karierę zawodową oraz adekwatne wynagrodzenie, synonim dorosłości. W wyborze właściwego kierunku pomóc może mnoga oferta skierowana do maturzystów przez uczelnie wyższe. Również zainteresowania mogą pomóc wybrać ten jedyny kierunek studiów. I nie żałować.

Kierunki na studiach pedagogicznych są dość prężnie rozwijającą się dziedziną nauki. Być może prestiż tych kierunków nie jest porównywalny z technicznymi, gdzie swoje szare komórki należy co chwila wytężać, to studia pedagogiczne cechują się ludźmi z niewiarygodnym poczuciem cierpliwości i empatii do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia i oczekujących rozwoju. Jeśli chodzi o poziom zatrudnienia, to jest on niewiele mniejszy niż specjalistów inżynierów. Pedagogika jest związana nie tylko z dziećmi w przedszkolu, a obejmuje wiele innych grup! Rozważając studia pedagogiczne należy dokonać wewnętrznego rachunku swoich cech predysponujących do wykonywania tego zawodu. Jeśli większość cech będzie na TAK, to zdecydowanie można startować do rekrutacji!

Opisy kierunków pedagogiki. Sprawdź, która z nich jest dla Ciebie!

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Opiekunowie i wychowawcy to kadra nauczycielska, z którą mamy do czynienia w początkach swojej kariery edukacyjnej. Jednych wspominamy z łezką w oku, o innych zaś chcemy szybko zapomnieć. Jeśli jesteś osobą empatyczną, ciepłą i otwartą, a przy okazji zasady asertywności nie są Ci obce i lubisz dzieci, to właśnie ten kierunek jest dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku będziesz uczyć się diagnozować potrzeby rozwojowe i wychowawcze jednostek w perspektywie społecznej. Poszerzysz swoją wiedzę z zakresu środowiska wychowawczego i procesu wychowania, które mają istotny wpływ aby kształtować odpowiednie postawy i wartości. Poszerzysz umiejętności z zakresu emisji głosu, aby stać się jak najlepszym opiekunem. Jako absolwent kierunku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako pedagog szkolny, nauczyciel w szkołach podstawowych, bursach i internatach, domach pomocy społecznej czy centrach pomocy rodzinie.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Przedszkole jest etapem życia każdego dziecka, poprzedzającym naukę w szkole. Od rozpoczęcia przygody z przedszkolem zależy, czy dziecko będzie uczęszczało z chęcią na zajęcia w szkole, a także na jego apetyt w dalszej drodze edukacji. Jeśli interesujesz się rozwojem dzieci wczesnoszkolnych, dodatkowo cechujesz się cierpliwością, jak i sporym poziomem empatii, to kierunek może być idealny dla Ciebie! Podczas studiowania tego kierunku możesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu podstaw edukacji małego i młodszego dziecka, jak również prowadzenia zajęć warsztatowych i praktycznych przygotowujących do poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego. Ponadto pozyskasz umiejętności związane z kompetencjami interpersonalnym, aby umiejętnie pracować z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako pracownik w przedszkolu, służbie zdrowia, nauczyciel w klasie 1-3, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz poradniach specjalistycznych.

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie nie należy do najprostszych, a jednocześnie nie jest pracą nakierowaną na wysoki rozwój zawodowy. Osoby z niepełnosprawnością są bardzo wymagającymi beneficjentami pomocy, dlatego praca w danej dziedzinie wymaga powołania. Jeśli jesteś osobą wrażliwą na los drugiego człowieka, posiadasz dużo empatii i chciałbyś pomagać osiągnąć jak najwyższy stopień samodzielności osobom z niepełnosprawnością to znak, iż kierunek jest stworzony dla Ciebie! Podczas studiowania na ww. kierunku zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia asystenckiego i socjalnego dla osób z niepełnosprawnością, diagnozowania ich potrzeb, organizowania procesu wychowania, socjalizacji i resocjalizacji w środowisku otwartym, planowania i przeprowadzaniu warsztatów arteterapeutycznych a także organizowania zajęć rehabilitacyjnych. Absolwenci tego kierunku zatrudnienie mogą znaleźć w przedszkolach i szkołach, świetlicach terapeutycznych, zakładach poprawczych dla nieletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz jako nauczyciel wspomagający, a także w warsztatach terapii zajęciowych.

LOGOPEDIA Jeśli jesteś osobą, która uwielbia pracować z drugim człowiekiem, jest odpowiedzialna, wyrozumiała i cechuje się wysokim poziomem empatii, a dodatkowo interesujesz się procesem usprawniania mowy i naukami o człowieku to może oznaczać, że kierunek logopedia jest dla Ciebie wręcz idealnym rozwiązaniem! Podczas studiowania na tym kierunku będziesz mógł poszerzyć swoje wiadomości z zakresu językoznawstwa, foniatrii, neurologii, audiologii, ortodoncji, anatomii, fizjologii, psychologii i pedagogiki. Opanujesz wiedzę na temat wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych, które mają wpływ na nieprawidłowy proces mowy, jednocześnie poznasz metody leczenia ortodontycznego w ww. wadach, a także wykorzystasz tą wiedzę w diagnozie i terapii logopedycznej. Dokształcisz się w zakresie psychologii rozwojowej oraz klinicznej dziecka w zakresie teoretycznych podstaw opisu rozwoju małego dziecka- praktycznej obserwacji rozwoju małego dziecka i jego zagrożeń. Jak absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako pracownik służby zdrowia- szpitalach, czy poradniach, specjalista od emisji głosu, pracownik w teatrze czy ośrodkach badawczych.

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Resocjalizacja jest procesem dostosowania jednostki społecznej do życia w większej zbiorowości. Zazwyczaj proces dostosowywania odbywa się po odizolowaniu takiej osoby od społeczeństwa, np. dla osób z przeszłością kryminalną lub osobami młodocianymi z poprawczakiem w tle. Jeśli jesteś osobą odważną, która potrafi w każdym wyzwaniu znaleźć szansę dla siebie, w każdej osobie widzi potencjał, a przy okazji chciałaby mieć istotny wpływ na zmianę na lepsze, to resocjalizacja jest kierunkiem dla Ciebie! Podczas studiowania na kierunku resocjalizacja zaznajomisz się z tematyką patologii społecznych, które mają istotny wpływ na rozwój człowieka, jak również nauczysz się zasad diagnostyki resocjalizacyjnej. Spędzisz dużo godzin podczas praktyk zawodowych, na których zdobędziesz praktyczne doświadczenie wymagane do pracy w tym zawodzie. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć w szkole, areszcie śledczym, zakładzie karnym, ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, asystent rodziny, zakładach poprawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Jakie przedmioty należy zdawać na maturze, aby wziąć udział w rekrutacji?

Uczelnie wyższe rządzą się swoimi prawami, dlatego dla potrzeb rekrutacji ustala listę przedmiotów dla danego kierunku studiów, które to one pozwalają wziąć udział w procesie rekrutacji. Wybrane przez uczelnię przedmioty mogą być premiowane podwójnie, jeśli na egzamin maturalny został napisany na poziomie rozszerzonym. Zwiększa to szansę osiągnięcia wyższego wyniku i zajęciem wyższego miejsca na liście przyjętych na studia.
Kierunki pedagogiczne są niezmiennie, dość często wybieranymi kierunkami studiów wśród maturzystów, z uwagi na szerokie możliwości zatrudnienia, a dodatkowo możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Nie jest trudno się na nie dostać, jednak przedmioty, które są potrzebne w procesie rekrutacji to: matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny oraz fizyka.

POWODZENIA MATURZYŚCI!