Studia na kierunkach przyrodniczych – dla pasjonatów przyrody?

Z chwilą, gdy wybrzmi ostatni dźwięk dzwonka w szkole średniej absolwenci oddychają z ulgą. Nie do końca jednak jest to dech swobody, a ostateczny pot z czoła będą mogli wytrzeć dopiero po napisaniu matury- egzaminu dojrzałości. Nie wszyscy abiturienci myślą o przyszłości związanej z edukacją, a co za tym idzie studiach, jednak są oni w zdecydowanej mniejszości jeśli chodzi o wybór kolejnych życiowych decyzji. Ci, których marzeniem jest znaleźć się na uczelni wyższej są poddenerwowani tym, z jakim skutkiem zakończy się dla nich okres matur i chcą dać z siebie wszystko, by dostać się zarówno na wymarzoną uczelnię, jak i upragniony kierunek studiów. Mnogość uczelni oferujących różne kierunki studiów wydaje się nie mieć końca, jednak w którąś stronę trzeba podążyć i wybrać to, czym się interesuje lub w jakim zawodzie chciałoby się pracować.

Wydawać by się mogło, że studia przyrodnicze obligują do posiadania choćby w części pokrewnych zainteresowań z przyrodą, naturą czy biologią. W rzeczywistości nie są one tak bardzo nakierowane jednotorowo, a kierunki mogą od siebie dość odbiegać względem treści nauczania. Swoje miejsce na tych kierunkach znajdzie osoba interesująca się życiem zwierząt, ale również dbająca o środowisko, jak i skupiająca się na hodowli zwierząt w celach produkcyjnych. W zależności od zainteresowań, wizji przyszłej pracy lub po prostu pasji- każdy znajdzie coś dla siebie!

Opisy kierunków przyrodniczych – sprawdź, czy to kierunek dla Ciebie!

BIOLOGIA Tej nauki nie trzeba nikomu przedstawiać, a tym bardziej osobie, która kończy szkołę średnią, gdzie był to obligatoryjny przedmiot. Jest to nauka zajmująca się życiem komórek, budową roślin oraz zwierząt, ale również funkcjonowaniem człowieka. Na zajęciach poszerzysz swoją wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii oraz morfologii roślin, zwierząt oraz człowieka. Przeprowadzanie eksperymentów, analizowanie wyników oraz diagnozowanie stanie się codziennością, dzięki czemu będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania. Kończąc studia z zakresu biologii możesz pracować zarówno jako nauczyciel w szkole, jak i pracownik laboratoryjny.

OCHRONA ŚRODOWISKA Jeśli jesteś osobą, dla której środowisko i stopień jego funkcjonowania nie jest obcy, to właśnie kierunek dla Ciebie. I choć ochrona środowiska, to jeden z działów biologii, kierunek ten doczekał się swojej odrębności. Zważywszy na wpływ środowiska na nasze życie, ważnym jest, aby utrzymywać go we właściwej homeostazie. W ramach nauki o dobrym funkcjonowaniu całego ekosystemu poszerzysz swoją wiedzę holistycznie- z zakresu nauk ścisłych, na których ten ekosystem bazuje, m.in.: fizyki, geografii, biologii czy chemii. Kończąc studia można podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, gdzie jest sektor zajmujący się sprawami środowiska, organizacjach pozarządowych, fundacjach.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek inżynierski jest związany z analitycznym i racjonalnym podejściem do sprawy środowiska. Ten kierunek jest związany bardziej z kształtowaniem środowiska tak, by mógł on pasować dla ludzi i ażeby ludzie nie psuli go aż nadto. Przede wszystkim zadaniem inżyniera środowiska jest zarządzanie funkcjonalnością wszystkich połączeń w budownictwie, tj.: sieci i instalacji cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Oznacza to umiejętność wykorzystywania zasobów środowiska, bezpiecznego składowania i utylizacji odpadów niepotrzebnych człowiekowi (i tym bardziej naturze). Podczas studiowania na ww. kierunku można poszerzyć wiedzę z zakresu geografii, geologii, ale również matematyki i fizyki. Są to wymagające studia, jednak dające nie lada satysfakcję. Absolwenci takiego kierunku mogą pracować w biurach projektowych, administracji państwowej oraz instytucjach badawczych.

ZOOTECHNIKA Jeśli interesujesz się w jaki sposób funkcjonują gospodarstwa wiejskie oraz w jaki sposób przebiega hodowla zwierząt gospodarskich, to jest kierunek dla Ciebie! Podczas zajęć na kierunku zootechnika dowiesz się o procesach fizjologicznych zwierząt, ich anatomii, a co za tym idzie poznasz proces produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem dobrostanu i ochrony tychże zwierząt. Podczas studiów pogłębisz swoją wiedzę z wielu dziedzin, m.in.: biochemii, biologii rozrodu czy towaroznawstwa czy paszoznawstwa. Kończąc ten kierunek można stać się właścicielem własnego gospodarstwa rolnego, doradcą rolniczym ale również pracować w administracji i usługach rolniczych oraz przemyśle paszowym.

WETERYNARIA To kierunek najbardziej prestiżowy ze wszystkich wymienionych w tym artykule. Jeśli los zwierząt nie jest ci obojętny, czujesz, że świetnie radziłbyś sobie ze zwierzęcym światem, to właśnie kierunek dla Ciebie. Aby zostać lekarzem od zwierząt, najpierw należy poszerzyć swoją wiedzę z nauk, które są obligatoryjne i konieczne w celu uzyskania jak najwyższych wiadomości. Przede wszystkim są to: biologia, biochemia, histologia, anatomia i fizjologia zwierząt, patofizjologia, farmacja i wiele, wiele innych. Studia należą do najcięższych kierunków studiów, ponieważ posiadanie wiedzy z tak wielu dziedzin jest nie lada wyzwaniem. Stając się absolwentem kierunku, można realizować się w wielu kierunkach, pracując w lecznicach dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych, instytucjach badawczych lub przy dystrybucji produktów leczniczych dla zwierząt.

Jakie przedmioty są potrzebne na maturze?

W zależności od uczelni, która będzie spełnieniem marzeń wymagania dotyczące przedmiotów najważniejszych w rekrutacji będzie odmienna. Są jednak takie przedmioty, które powtarzają się na każdej z tych uczelni i są one gwarancją przyjęcia na studia. Oczywiście, gdy dany próg został przekroczony. Do tych przedmiotów można zaliczyć: biologię, chemię, język polski, język obcy nowożytny, geografię oraz matematykę/fizykę/informatykę. Proporcje danych przedmiotów każda uczelnia ustala osobno, dając im właściwy ‘stopień ważności’ w postaci mnożnika. Mnożąc swój maturalny wynik, dodając do siebie wszystkie składniki powstaje liczba, którą należy porównać do progów na danej uczelni. Przekroczenie progu staje się gwarancją przyjęcia na dany kierunek, dlatego im lepszy wynik, większe przekroczenie progu to gwarancja, że nikt podczas rekrutacji nie zajmie waszego miejsca na liście osób przyjętych.

POWODZENIA MATURZYŚCI!