Studia Europejskie? To się powinno opłacić.

Autor: Tomek Wiszniewski

Czym jest Unia Europejska, w jaki sposób funkcjonują jej instytucje, budżet, jak działa (i jak powinien działać) wspólny europejski rynek, czy – a jeśli tak, to dlaczego – powinniśmy szybko wejść do strefy euro, jakie mamy na to szanse?

Czym jest Unia Europejska, w jaki sposób funkcjonują jej instytucje, budżet, jak działa (i jak powinien działać) wspólny europejski rynek, czy – a jeśli tak, to dlaczego – powinniśmy szybko wejść do strefy euro, jakie mamy na to szanse?

Mimo, że od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej minęło już niemal pięć lat poziom wiedzy Polaków na temat jej funkcjonowania nie jest zbyt wysoki.
Dotyczy to nie tylko przeciętnych obywateli naszego kraju, dla których Unia kojarzy się najczęściej z możliwością swobodnego podróżowania po Europie, legalną pracą w większości krajów członkowskich czy mocną (do niedawna) złotówką.
Nawet przedsiębiorcy – a Polska jest przecież częścią Europejskiego Rynku – często słabo orientują się w przepisach, obowiązującego ich przecież europejskiego prawodawstwa.

Tymczasem do wykorzystania płynących dla gospodarki korzyści, wynikających z przynależności do Unii, niezbędna jest znajomość zawartych w Traktacie Stowarzyszeniowym uregulowań, zasad funkcjonowania UE, wiedza o zasadach współpracy z unijnymi instytucjami, pozyskiwaniu unijnych funduszy oraz ich efektywnym wykorzystaniu.
Bez przesady można stwierdzić, że efektywne działanie w biznesie, polityce czy administracji staje się dziś niemożliwe, bez uwzględnienia przynależności Polski do Unii Europejskiej i związanych z tym uwarunkowań prawnych, gospodarczych czy społecznych.

Zapotrzebowanie na wysoko specjalizowane kadry – w szczególności prawników i ekonomistów, potrafiących bez problemu poruszać się w gąszczu europejskich przepisów sprawia, że studia europejskie (europeistyka) prowadzone są przez większość polskich uczelni, w tym przez najbardziej renomowane uniwersytety i uczelnie ekonomiczne. Według danych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki w roku akademickim 2007/2008 europeistyka znalazła się na 17 miejscu wśród najpopularniejszych kierunków studiów – wybrało ją prawie jedenaście tysięcy kandydatów.

Poza studiami pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są również studia podyplomowe o podobnej tematyce, poszerzające wiedzę studentów w wybranych specjalizacjach związanych z Unią Europejską, umożliwiające nie tylko absolwentom europeistyki, ale i innych kierunków studiów zdobycie specjalistycznej wiedzy.

Studia europejskie adresowane są przede wszystkim do osób, które chcą związać się w przyszłości z:
– pracą w instytucjach UE oraz organizacjach międzynarodowych
– prowadzeniem własnej firmy lub pracą w firmie działającej na rynku polskim i europejskim
– pracą w administracji szczebla centralnego i lokalnego
– dyplomacją, polityką
– pracą w charakterze konsultantów
– pozyskiwaniem środków pomocowych z funduszy unijnych
– pracą w mediach, w charakterze specjalistów ds. integracji europejskiej.

Studia europejskie są kierunkiem nie tylko popularnym, ale też związanym z potrzebami rynku.
Można stwierdzić, że w związku z nieustannym mnożeniem się europrzepisów – niezrozumiałych chyba dla nikogo poza ich twórcami (choć niektórzy nawet to poddają w wątpliwość) i niepowstrzymanym przez nic, nawet przez kryzys, dynamicznym rozrostem eurobiurokracji, absolwenci europeistyki nie powinni w przyszłości mieć problemów ze znalezieniem pracy. Tak w Polsce jak i w europejskich urzędach 😉


serwis informacyjny emta.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.