Sport i aktywność fizyczna w każdym wieku i okoliczności- studiuj kierunki sportowe.

Koniec kwietnia zazwyczaj dla maturzystów zwiastuje koniec pewnego etapu edukacji- ostatni dzień w szkole średniej, odbiór świadectw maturalnych a także myśl, że matura jest tuż, tuż… Co prawda tym akcentem rozpoczynają się najdłuższe wakacje życia, jednak dla abiturientów to nie jest odpowiedni moment na planowanie wakacyjnego odpoczynku i rzucenie książek w kąt. Wręcz przeciwnie, długi weekend staje się ostatnią okazją na powtórki „last minute”, usystematyzowanie wiedzy oraz zastosowanie się do wskazówek nauczycieli, by w efekcie dość pozytywnie zdać egzamin maturalny, który zapewni otwarcie się nowych możliwości w dorosłym życiu. Nie wszyscy jednak od matury uzależniają następne działania w ich życiu, niektórzy decydują się na „gap year”, czyli rok przerwy od edukacji, w którym jest czas na odpoczynek, spełnianie marzeń czy podjęcie pierwszej pracy zarobkowej. Większość osób decyduje się studiować, widząc w tym swoją przyszłość zarówno na znalezienie pracy marzeń, ale też osiągnięcie samodzielności. Niewiele osób ma skonkretyzowany plan na siebie i dąży do kierunku studiów swoich marzeń. Większość abiturientów kończących edukację zwyczajnie nie wie, jaką drogą podążać. Ciężko jest znaleźć swoje powołanie, jednak, aby go znaleźć należy go szukać. Z pomocą przychodzą uczelnie wyższe oferujące wiele kierunków, które są w stanie zapoznać i zaspokoić wymagania nawet najbardziej niezdecydowanych maturzystów.

Aktywność fizyczna to temat popularny, podejmowany zarówno w środowisku amatorów, jak i profesjonalistów. „Ruch to zdrowie, a żaden lek nie zastąpi ruchu”- ten cytat jest aktualny już od kilkunastu lat, a medycyna jak do tej pory wciąż nie znalazła „tabletki na zwiększenie kondycji fizycznej”. Sport i aktywność fizyczną można odnaleźć nie tylko na kierunkach stricte związanych z treningiem, ciężkimi ćwiczeniami ale również w kierunkach, które na pierwszy rzut oka nie mają z nim nic wspólnego. Jeśli jesteś osobą, dla której ruch jest ważny i chciał(a)byś dbać o kondycję fizyczną innych osób, to właśnie poniższe kierunki mogą okazać się dla Ciebie idealne.

Z kondycją na Ty- sprawdź, czy to kierunki studiów dla Ciebie!

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM W czasach, gdy społeczeństwo nie kwapi się do regularnego uprawiania aktywności fizycznej, potrzebne są działania motywujące, wspierające i uświadamiające, jak bardzo ruch jest potrzebny na każdym etapie rozwoju człowieka. Jeśli jesteś osobą, dla której aktywność fizyczna w ciągu dnia jest ważną czynnością, a jednocześnie chciałaby edukować w tym zakresie ludzi, to ten kierunek może być dla Ciebie spełnieniem marzeń! Podczas studiowania tego kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego, elementów dietetyki, kinezjoprofilaktyki narządu ruchu oraz przeprowadzaniu treningu w chorobach przewlekłych układu oddechowego. Zajęcia na tym kierunku studiów pozwolą Ci zapoznać się z zagadnieniami nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, a także przeprowadzaniem treningu dla osób starszych i w otyłości, a także w danych schorzeniach. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako pracownik ośrodka rekreacyjnego, administracji państwowej, ośrodkach społecznych, propagowaniem zdrowia oraz instytucji kulturowych.

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH Aktywność fizyczna osób starszych jest tematem wielu dyskusji- w jakim zakresie powinna być ona realizowana lub w jakiej formie ma się odbywać ze względu na większą liczbę przeciwwskazań do jej wykonywania. Ostatecznie jednak, ważnym jest, by osoby starsze utrzymywały formę jak najdłużej, ponieważ tym lepiej dla społeczeństwa, mniejsze koszty leczenia. Jeśli jesteś osobą, która chciałaby pracować z osobami starszymi, ma wielkie pokłady cierpliwości chęć pomocy drugiemu człowiekowi, to ten kierunek studiów jest dla Ciebie idealny. Studiowanie tego kierunku pozwoli poszerzyć Twoją wiedzę w zakresie anatomii człowieka, podstaw etyki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad żywienia osób starszych, psychologii i socjologii kultury fizycznej, medycyny sportowej i rehabilitacji oraz podstaw turystyki i rekreacji. Umiejętności praktyczne wzbogacisz w zakresie opracowywania i przeprowadzania specjalistycznych programów ćwiczeń uwzględniających zdrowotne potrzeby seniorów a także kształtowanie własnej kondycji fizycznej. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako samodzielny trener personalny osób starszych, klubach sportowych, pracownik sanatorium, uniwersytetu trzeciego wieku, domów seniora, hoteli i pensjonatów, dietetyk.

TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ Taniec jest formą aktywności fizycznej, podczas której można spalić porównywalną liczbę kalorii, co w treningu aerobowym lub treningu siłowym. Jest też delikatną formą ukojenia stresu, którego aż nadto mamy w naszych życiach. Jeśli jesteś osobą, której taniec w sercu gra, cechujesz się wysoką kondycją fizyczną, to ten kierunek może być dla Ciebie spełnieniem marzeń. Podczas studiowania tego kierunku możesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii i teorii tańca, znajomości konkretnych technik tańca, konwencji, stylów choreograficznych, anatomii i biomechaniki człowieka a także wiedzy ogólnej o sztuce, muzyce, teatrze i literaturze. Zdobędziesz umiejętności samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji artystycznej wybranego repertuaru ze światowej literatury choreograficznej, a także twórczego działania w zakresie własnych projektów związanych ze sztuką tańca. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako tancerz, choreograf, choreoterapeuta, twórca niezależny, krytyk sztuki, pracownik instytucji kulturalnych oraz animator kultury.

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA Każdy kraj cechuje się odrębną kulturą, która jest na swój sposób fascynująca. Odwiedzanie krajów w celu poznawania ich kultury staje się coraz popularniejsze, co daje początek wielu fascynującym kierunkom studiów wychodzącym naprzeciw potrzebom społeczeństwa. Jeśli podróże są dla Ciebie czymś pasjonującym i mógłbyś oddać im się bez reszty, to ten kierunek może okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę! Podczas studiowania tego kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu wielu dziedzin: geografii i historii, ale również kultury, turystyki i architektury. Opanujesz umiejętności z zakresu obsługi profesjonalnych programów komputerowych- systemy rezerwacyjne, oprogramowanie GIS, organizacji i promowania imprez turystycznych, prowadzenia negocjacji, prezentowania oferty turystycznej oraz dużo zajęć lektoratów języka obcego. Zatrudnienie jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć w agencjach turystycznych, biurach podróży, muzeach, skansenach lub by prowadzić działalność gospodarczą.

PSYCHOLOGIA SPORTU Jak trudno jest utrzymać motywację do ćwiczeń, treningów czy diety wie tylko ten, co próbował wielokrotnie zachęcić się do systematycznej pracy fizycznej. Dla niektórych odpowiedni poziom motywacji może wywołać tylko osoba, która będzie kontrolowała cały proces treningowy. Jeśli czujesz, że masz zdolności przekonywania, potrafisz upierać się przy swoim, a jednocześnie chciałbyś udzielać pomocy w zakresie motywacji i nie tylko, to ten kierunek studiów może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Podczas studiowania tego kierunku studiów będziesz miał okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu psychologii rozwoju człowieka, psychologii i medycyny sportowej, neurologii i neuropsychologii oraz metodyki aktywności fizycznej. Umiejętności praktyczne wzbogacisz o prowadzenie treningu personalnego, coachingu w aktywności fizycznej, terapii ruchowej i gimnastyki korekcyjnej, prowadzenia terapii oraz stawiania diagnozy psychologicznej. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w klubach sportowych, klubach fitness, jako trener personalny, ośrodkach rehabilitacyjnych, publicznych i prywatnych placówkach medycznych oraz ośrodkach sportu i rekreacji.

PEDAGOGIKA SPORTU Zaszczepienie bakcyla sportu najlepiej, gdy odbywa się możliwie jak najprędzej, z uwagi na możliwości osobnicze predysponujące do danej dyscypliny. Nauczanie zasad i prowadzenie treningu sportowego jest ważne, by osiągnąć sukces. Jeśli sport jest Twoją drugą skórą, a jednocześnie chciałbyś uczestniczyć w procesie treningu, edukacji, wychowania do danej dyscypliny sportu, to ten kierunek może okazać się spełnieniem Twoich marzeń. Podczas studiowania na tym kierunku studiów możesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dydaktyki, pedagogiki, psychologii a także zakresu psychologii rozwoju człowieka. Zyskasz także umiejętności z zakresu prowadzenia treningu personalnego, prowadzenia terapii ruchowej i gimnastyki korekcyjnej. Zatrudnienie, jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć w klubach sportowych, fitness, animator czasu wolnego, trener personalny, ośrodkach odnowy biologicznej i ośrodkach sportowych oraz klubach sportowych i terenowych.

Wymagania przedmiotowe- z jakich przedmiotów zdawać maturę, by dostać się na ww. kierunki studiów?

Uczelnie wyższe ustalają wewnętrzne zasady rekrutacji na poszczególne (wszystkie) kierunki studiów, które opierają się na konkursie wyników egzaminów maturalnych, które są przedstawione za pomocą procentów. Taki sposób przeprowadzania rekrutacji zmniejsza niejasności w samym procesie, a na studia dostają się najlepsi maturzyści, którzy spełniają wymagania rekrutacyjne. Aby wiedzieć, jakie przedmioty należy zdawać na egzaminie maturalnym, warto śledzić strony internetowe uczelni wyższej, którą się interesujemy. Tam będzie informacja na temat przedmiotów potrzebnych do rekrutowania na dany kierunek. Ważne, by wystarczająco wcześnie dowiedzieć się o potrzebnych przedmiotach, by wpisać je na deklarację maturalną i w maju przystąpić do matury z tego przedmiotu.
Aby pomyślnie rekrutować się na dany kierunek, należy wziąć pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, chemia, fizyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia sztuki. Dodatkowo, na niektóre kierunki wymagany jest egzamin sprawnościowy.

POWODZENIA MATURZYŚCI!