Rolnictwo – studiuj kierunek z pasją!

Maturzyści udając się w kwietniu na chwilowy urlop od szkoły, wcale nie mogą spać spokojnie. Stres sięga zenitu, ponieważ przed nimi najważniejszy egzamin w ich życiu podczas całej edukacji- matura. Kilka egzaminów, które może ułożyć pomyślnie przyszłość dla większości abiturientów, którzy studiowanie wymieniają jako plan na siebie po skończonej szkole średniej. Cała ich przyszłość waży się w obrębie kilku dni, wszystko zależy od wyników egzaminów, na które maturzyści czekają jak na szpilkach. Jeśli wyniki są satysfakcjonujące, to wtedy można wziąć udział w rekrutacji na wymarzony kierunek studiów, jeśli przeciwnie- alternatyw na siebie jest dużo.
Aby dokonać wyboru tego jedynego kierunku studiów, często z pomocą przychodzą uczelnie wyższe, które kuszą mnóstwem fajnych i perspektywicznych kierunków. W rzeczywistości, wybierając kierunek nie należy zwodzić się miłymi skojarzeniami, co nas nie interesuje zupełnie, ale przez uczelnię zostało przedstawione jako „złote runo”. Chłodna kalkulacja, porównanie swoich cech charakteru z cechami jakie są wymagane na kierunku, w tym zawodzie mogą dać już odpowiedź, czy to kierunek marzeń. Również dobrym rozwiązaniem odnośnie rekrutacji jest wcześniejsze zapoznanie się z przedmiotami wymaganymi, by w ogóle wziąć udział w tym procesie. Wiele kierunków opiera się na podstawowych, jednak czasem potrzebny jest przedmiot na poziomie rozszerzonym, więc lepiej go napisać na egzaminie maturalnym.

Studiowanie kierunku związanego z pasją i zainteresowaniem wymalowanym na twarzy, jest gwarancją znalezienia w przyszłości pracy marzeń z dużą dozą satysfakcji. Jest również buforem bezpieczeństwa jeśli chodzi o rozczarowanie i frustracje związaną ze złym wyborem. A nie ma nic gorszego, niż uczucie niespełnienia związanego z życiem zawodowym.
Studiowanie kierunków pokrewnych z rolnictwem jest dla niektórych wyborem konieczności, aby móc zająć się gospodarstwem rodziców lub zaopiekować się gospodarstwem dziadka. W tej dziedzinie jednak istnieje wiele dróg, jakie można obrać i niekoniecznie związane są z prowadzeniem gospodarstwa. Nauki te opierają się na podziwianiu świata podwodnego, uciechą związaną z hodowlą zwierząt czy ciszą i spokojem, jaki możemy znaleźć w lasach. Rolnictwo, rybactwo czy leśnictwo- to kilka kierunków, jakimi możesz się zainteresować będąc maturzystą. Sprawdź, czy to kierunki dla Ciebie!

Działy rolnictwa, które są oddzielnymi kierunkami studiów.

AGROBIZNES Jeśli rolnictwo jest Twoją pasją od dzieciństwa, chciał(a)byś prowadzić swoje gospodarstwo rolne poznając wszystkie tajniki posiadania gospodarstwa i innych firm gospodarstwa rolnego, to kierunek agrobiznes jest idealnym kierunkiem dla Ciebie! Podczas studiowania na kierunku agrobiznes będziesz uczył się przedmiotów z różnych dziedzin, tj.: fizjologia roślin z biochemią, podstaw aeroenergetyki, uprawy roślin, mikrobiologii a nawet rachunkowości. Poznasz również tematykę związaną z marketingiem w rolnictwie, a także regulacje prawne odnośnie założenia swojej własnej firmy. Umiejętności praktyczne z tego kierunku będziesz szlifować na praktykach studenckich, które dadzą Ci minimalny poziom przygotowania do pracy w zawodzie. Po ukończeniu studiów zatrudnienie możesz znaleźć jako pracownik administracji rolnej, manager w gospodarce żywnościowej, zarządca gospodarstwa rolnego, pracownik instytucji publicznych oraz jako właściciel własnej działalności związanej z agrobiznesem.

ROLNICTWO Jeśli od zawsze interesował(a)eś się procesem pozyskiwania produktów żywieniowych zarówno roślinnych i zwierzęcych nie tylko na własny użytek, ale również by zasilić rynek produkcji to kierunek rolnictwo jest idealnym kierunkiem dla Ciebie! Wiedza, z jaką zaznajomisz się podczas studiowania na tym kierunku rozwinie Cię w zakresie technologii produkcji rolniczej, biochemii i ekologii, zarządzania produkcją oraz umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. Przedmioty jakich będziesz się uczyć będą następujące: botanika i genetyka, chemia, statystyka matematyczna, fizjologia roślin i mikrobiologia, gleboznawstwo i ekonomika rolnictwa. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć jako właściciel/zarządca gospodarstwa rolniczego, pracownik administracji rządowej i samorządowej a także doradztwie rolniczym.

RYBACTWO Jeśli łowienie ryb jest dla Ciebie czynnością niwelującą stres, a jednocześnie chciał(a)byś wypłynąć na szerokie wody i poznać środowisko łowisk nie tylko w jeziorach, ale morzach i oceanach, to kierunek rybactwo jest idealnym dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku studiów nauczysz się rozpoznawania stanu zdrowotnego ryb, ale również wszystkich tajemnych technik odnośnie ich poławiania (jak je zabezpieczać, transportować), w jaki sposób rekultywować środowisko wodne i kilka przedmiotów o tym, jak prowadzić własne przedsiębiorstwo rybackie. Przedmiotów ciekawych będzie mnóstwo, tj.: matematyka, fizyka czy biochemia, ale również tych tematycznych jak: anatomia i embriologia ryb, metoda chowu i hodowli ryb czy ekologia i ochrona wód. Zyskasz praktyczne umiejętności z zakresu układania receptur pasz dla ryb, techniki produkcji materiału zarybieniowego a także umiejętnym gospodarowaniem zbiornikami wodnymi. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie będziesz mógł znaleźć jako właściciel gospodarstwa rybackiego, kierownik gospodarki na jeziorze i zbiornikach wodnych, produkcji i obrocie rybami akwariowymi a także rezerwatach przyrody czy administracji związanej z tym tematem.

LEŚNICTWO Jeśli marzy Ci się mundur w kolorze zielonym, a dodatkowo w lesie czujesz się jak u siebie w domu to znak, że leśnictwo jest kierunkiem idealnym dla Ciebie! Podczas studiów zdobędziesz wiedzę za zakresu nauk przyrodniczych i nauk specjalistycznych, jak: organizacja gospodarstwa leśnego, zagospodarowania obszarów leśnych czy systemy informacji przestrzennej. Dodatkowo poznasz las od podszewki- jego funkcję oraz to, jak projektować, urządzać, organizować i zarządzać gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Poznasz także proces produkcji materiału sadzeniowego, planowania i wykonywania oraz kontrolowania prac hodowlanych w określonych fazach rozwojowych drzewostanu (sadzenie-etap wzrostu). Jako absolwent tego kierunku możesz pełnić funkcję pracownika w jednostkach Lasów Państwowych, administracji państwowej związanej z tematyką leśną, w parkach krajobrazowych i narodowych, zakładach usług leśnych oraz firmach zajmujących się leśnictwem.

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Jeśli Twoją pasją, jest zarówno rolnictwo, ale i technika leśna, a ponadto nie możesz się zdecydować na jeden skonkretyzowany kierunek, dlatego technika rolnicza i leśna wychodzą naprzeciw Twoim oczekiwaniom i zainteresowaniom tworząc idealny kierunek dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu: podstaw rolnictwa, nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym, techniki z zakresu części maszyn rolniczych, naprawy pojazdów rolniczych czy ogólnie pojętej technologii. Podczas studiów towarzyszyć Ci będą przedmioty tj.: matematyka, fizyka oraz chemia znane z edukacji ponadpodstawowej, jak również specjalistyczne przedmioty obejmujące: organizację produkcji rolniczej oraz usług, konstrukcji maszyn, maszynoznawstwa rolniczego oraz technologii żywności. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki i administracji, jako pracownik zakładu rolniczego, projektowania maszyn rolniczych, wykwalifikowany pracownik gospodarstwa rolnego, administracji państwowej związanej z tematyką rolnictwa.

Rolnictwo – jak dobrze zdać maturę, by dostać się na ww. kierunki studiów- wymagania przedmiotowe.

Uczelnie wyższe w swoich ofertach mają mnóstwo kierunków, z odgórnie określoną liczbą miejsc. Aby rozwiązać problem z niewystarczającą liczbą miejsc na danym kierunku studiów, uczelnie określają przedmioty, którymi należy się wykazać przy rekrutacji na studia. Przedmioty należy zdawać na egzaminie maturalnym w możliwie jak najwyższym stopniu, a najlepiej na poziomie rozszerzonym, co daje gwarancję wyższego wyniku podczas rekrutacji, co za tym idzie pewniejszą szansę dostania się na studia. Maturzyści powinni zaznajomić się z listą potrzebnych przedmiotów na dany kierunek studiów, by wiedzieć jakie dokładnie przedmioty wpisać na deklaracji maturalnej.

Aby skutecznie przejść proces rekrutacji na studia związane z rolnictwem, na egzaminie maturalnym zdawać następujące przedmioty: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie oraz język obcy nowożytny. Warto znać potrzebne przedmioty, by nie pozbawić się szansy na studiowanie kierunku marzeń!

POWODZENIA MATURZYŚCI!