Prognozowanie i symulacje

Autor: ekonometria

Na wielu kierunkach ekonomicznych studenci mają do czynienia z przedmiotami ścisłymi. Niektóre z nich to ekonometria, prognozowanie i symulacje oraz statystyka. Zrozumienie teorii przedmiotowej nie jednej osobie nastręcza kłopotu ze względu na zaawansowane techniki matematyczne użyte w metodach badawczych.

Prognozowanie i symulacje jest przedmiotem, z którym mają do czynienia studenci marketingu na wielu uczelniach. Obliczenia oraz metody prognozowania i zadania są źródłem kłopotu ze względu na skomplikowane procedury obliczeniowe takie jak np. stosowane w modelach trendu pełzającego, modelach VAR lub modelach ARMA. Prognozowanie i symulacje obejmują zarówno problematykę teorii prognozowania jak i ich precyzję czyli obliczenia ich błędów ex-post i ex-ante co pozwala na ocenę modelu jako poprawnego lub złego predykatora. Innym trudnym zagadnieniem jest prognozowanie ekonometryczne polegające na konstruowaniu modeli ekonometrycznych czyli oszacowaniu ich równania, następnie weryfikacji i wyliczenia z ich użyciem prognoz na następne momenty. Przebieg ten jest skomplikowany ze względu na potrzebę użycia specjalistycznego oprogramowania ja np. Gretl, Statistica lub wprawnego użycia funkcji i formuł Excela.
Inne metody prognozowania, które określone są przez przedmiot prognozowanie i symulacje i które napotykają studenci w trakcie nauki to najczęściej: metoda prostego wyrównywania wykładniczego, Holta, Wintersa, trendu liniowego, średniej ruchomej ważonej oraz metody naiwne. Metody prognozowania skutecznie opracować można w Excelu stosując odpowiednie formuły lub implementując wbudowane w tą aplikację funkcje statystyczne. Niektóre metody prognozowania są także dostępne w profesjonalnym pakiecie obliczeniowym jak Statgraf. Obliczenia z użyciem aplikacji są wygodne, gdyż otrzymujemy wyniki w ułamku sekundy a naszą rolą jest tylko adekwatne wnioskowanie. Najdokładniejszym i najbardziej rozbudowanym narzędziem jakie można zaprząc do obliczeń statystyczno-ekonometrycznych jest pakiet Statistica. Program ten stwarza ogromne możliwości w analizowaniu danych, ich struktury, zależności i zachowaniu w czasie. Poprzez wybór spośród wielu modułów programu mamy dostęp do wykonywania niezliczonych działań, kreślenia rozbudowanych wykresów i wykonywaniu badań statystycznych. Oprogramowanie tego typu jest niezwykle pomocne ułatwiając nam poruszanie sie w zawiłym świecie statystyki i ekonometrii.


Materiały edukacyjne w temacie: prognozowanie i symulacje

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.