Prawo i administracja- kierunki dla ludzi konkretnych.

Ostatni dźwięk dzwonka na korytarzach szkolnych dla przyszłych maturzystów nie jest czymś mile widzianym. Z tego względu, że stres przed napisaniem pierwszego, poważnego egzaminu ważącego na ich przyszłości jest ogromny, ponieważ wynik egzaminu może przyczynić się albo do spełnienia marzeń lub do wyboru kierunku studiów z przymusu, co dla nikogo dobre nie jest. Nie dla wszystkich jednak studia są drogą, o jakiej marzyli, aczkolwiek pójście na studia dla większości abiturientów jest otwarciem możliwości w przyszłym zatrudnieniu, a co się z tym wiąże pasjonującej pracy i adekwatnych do tego zarobków. Im więcej uczelni, a co za tym idzie kierunków na niej dostępnych, tym większy dylemat w ich wyborze. Warto jednak wiedzieć przed egzaminem dojrzałości, którą drogą podążyć, aby skupić się na przedmiotach maturalnych i zdać je na wystarczającym poziomie, by przejść przez szczeble kwalifikacji na dany kierunek

Studia związane z prawem, administracją i szeroko pojętą polityką dla jednych są marzeniem, dla innych senną marą. Na szczęście, nie są one wąskotorowe i trzymające się kurczowo tylko jednej specjalizacji- tych jest mnóstwo, zgodnie z duchem „dla każdego coś dobrego”. Zarówno jeśli ktoś zainteresowany jest dłubaniem w przepisach regulujących prawo, segregowaniem dokumentacji lub poznawaniu istoty działania jednostek wojskowych- to właśnie te rodzaje kierunków są właśnie dla Ciebie!

Kierunki prawno-administracyjne – sprawdź, czy to są kierunki dla Ciebie!

PRAWO To dość elitarny kierunek, ale również dość często wybierany przez przyszłych studentów. Jeśli jesteś osobą, która kocha przedmioty humanistyczne, marzy o przybywaniu w świecie przepisów, artykułów i kodeksów, to właśnie ta droga jest dla Ciebie! Studia prawnicze należą do jednych z najtrudniejszych, ponieważ przyswojenie wszystkich artykułów, paragrafów jest dość żmudnym zajęciem, jednak wytrwali z pewnością sobie poradzą. Podczas trwania studiów, poszerzysz swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz postępowania cywilnego. Dodatkowo, wybierając specjalizację staniesz się ekspertem w jednej, z wielu gałęzi prawa, tj.: publiczno-prawnej, karno-prawnej, cywilno-prawnej czy gospodarczo-finansowej. Ukończenie studiów na kierunku prawo otwiera możliwości ku odbyciu aplikacji w różnych miejscach, a są to: sądy, prokuratury czy kancelarie adwokackie.

ADMINISTRACJA Ten kierunek cechuje się wszechstronnością zainteresowań. Obejmuje on cały aparat urzędniczy, zatem jeśli interesuje Cię praca w sektorze publicznym i czujesz, że interesujesz się trochę polityką, a trochę gospodarką i nie zraża Cię praca za biurkiem- to właśnie kierunek dla Ciebie. Podczas studiowania tego kierunku możesz czerpać prawa, ekonomii oraz zarządzania, dodatkowo wspierając to wszystko ogólnymi wiadomościami z zakresu nauk społecznych. Przewija się wiele kierunków, z różnych dziedzin, które pozwalają na szeroki wachlarz przyszłego zatrudnienia, a są to: podstawy prawoznawstwa, postępowanie administracyjne, prawo karne czy socjologia. Kończąc kierunek administracji można pracować w urzędach administracji rządowej lub samorządowej, policji czy ABW, w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych lub eksperci w różnych fundacjach, stowarzyszeniach.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Interesujesz się sytuacją polityczną i społeczną w naszym kraju? Czujesz, że byłbyś potrzebny w służbach mundurowych, by zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w swoim kraju? Do tego wszystkie cechuje Cię energia i zapał do działania? Jeśli tak, to właśnie kierunek dla Ciebie. Kierunek obejmuje interdyscyplinarne nauczanie, w wielu spokrewnionych dziedzinach wiedzy. Podczas studiów na kierunku BW poszerzysz swoją wiedzę z zakresu administracji porządku publicznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i BHP, a także analizy bezpieczeństwa wewnętrznego. Dodatkowe przedmioty to także ekonomia, zarządzanie i prawo. Absolwenci kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego zatrudnienie mogą znaleźć jako funkcjonariusze policji, w więziennictwie oraz służbie celnej. Dla wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem i higieną pracy polecamy studia BHP na uczelni WSBiO w Warszawie.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Jeśli interesuje Cię funkcjonowanie służb specjalnych, inspekcji czy straży od kuchni i chciałbyś się przekonać, czy ten świat wciągnie i Ciebie to warto spróbować swoich sił w tym kierunku. Studiując na kierunku bezpieczeństwo narodowe podczas zajęć rozwiniesz swoje zainteresowania z zakresu bezpieczeństwa, poznając teorię, prawne podstawy, politykę i przede wszystkich strategię, jak utrzymać bezpieczeństwo. Dodatkowo, nauczysz się jak analizować zagrożenia, niekorzystne zjawiska gospodarcze czy ekonomiczne, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu. Pozyskiwanie umiejętności w zakresie tego kierunku jest interdyscyplinarne, czerpiąc z każdego sektora trochę wiadomości dla siebie. Jako absolwent tego kierunku, pełen wiedzy i umiejętności możesz znaleźć pracę w administracji publicznej, firmach zajmujących się bezpieczeństwem oraz zespołach reagowania kryzysowego.

POLITYKA SPOŁECZNA Ten kierunek będzie dla Ciebie idealny, gdy swoimi zainteresowaniami będziesz sięgał w zakresie nauk politologicznych, ale i socjologicznych oraz jednocześnie problemy społeczeństwa nie będą dla Ciebie obojętne. Kształcenie na tym kierunku ma charakter interdyscyplinarny, oznacza to, że łączy kilkanaście kierunków nauk społecznych w jednym. Studiując na tym kierunku pozyskasz wiedzę na temat możliwości rozwiązywania problemów wynikających z konfliktów społecznych. Poznasz specyfikę polityki społecznej z punktu widzenia finansowania i prawego ugruntowania. Jako absolwent tego kierunku będziesz gotowy pracować w sektorze publicznym, ale również w biznesie a także organizacjach pozarządowych. Jako specjalista w danej dziedzinie będziesz mógł pełnić tę funkcję w organach administracji państwowej, firmach pozyskujących środki z UE czy dziale HR (human resources).

Wymagania przedmiotowe na maturze, by dostać się na ww. kierunki.

Uczelnie mają swoje własne wymagania odnośnie rekrutacji na kierunki studiów. Rekrutując na kierunki humanistyczne dość często ważnymi przedmiotami są: historia, WOS, język polski, język obcy nowożytny, geografia czy nawet matematyka. Ważnym jest, aby przed złożeniem deklaracji maturalnej zdecydować się na jakikolwiek przedmiot na poziomie rozszerzonym (dodatkowe przedmioty zdaje się tylko na poziomie rozszerzonym). Najlepiej zacząć przygotowania do egzaminu już na początku klasy maturalnej, aby mieć większą szansę na satysfakcjonujący wynik na egzaminie. Ilość punktów z poszczególnych egzaminów wklepuje się w okienka rekrutacyjne i im większy wynik końcowy, tym większa szansa dostania się na kierunek marzeń. Im wyższa pozycja na liście przyjętych, tym większa szansa, że nikt nie zajmie waszego miejsca na liście osób przyjętych.

POWODZENIA MATURZYŚCI!