Pierwsza pomoc lekarza- studia dla personelu medycznego.

Z końcem kwietnia ostatni dzwonek w szkole średniej oznajmia, że egzamin maturalny tuż, tuż. Maturzyści dostając świadectwo ukończenia szkoły, nie mogą odetchnąć z ulgą, gdyż emocje związane z najważniejszym egzaminem do tej pory w ich życiu nie opadną, dopóki nie napiszą wszystkich wyznaczonych egzaminów. Moment ukończenia szkoły średniej, aż do pierwszych dni maja jest maratonem ostatnich powtórek, a dla niektórych daje możliwość szybkiego przyswojenia materiału z całych lat edukacji w średniej szkole. Wyniki egzaminu maturalnego mają odzwierciedlenie w przyszłej rekrutacji na studia, by zająć jak najwyższe miejsce na liście rekrutacyjnej i dostać się na wymarzony kierunek studiów. Dobrym sposobem na dobre przygotowanie się do rekrutacji w lipcu, jest sprecyzowanie przedmiotów, które maturzysta będzie zdawał na maturze. Zazwyczaj taką deklarację maturalną wypełnia się na początku roku, przeważnie po okresie studniówkowym. Im szybciej maturzysta zacznie przygotowania, tym lepiej przygotuje się do matury i uzyska lepszy wynik, który ułatwi mu spełnianie marzeń o swoim wymarzonym kierunku studiów. Mnogość kierunków, które oferują uczelnie medyczne zachęcają do rekrutacji nawet tych niezdecydowanych, dlatego obserwując oferty szkół wyższych, każdy może wybrać coś dla siebie!

Zdaniem wielu maturzystów kierunki medyczne są związane z wymagającą rekrutacją, wysokimi progami a potem długimi latami ciężkiej nauki i ciągłego dokształcania się, by mieć aktualną wiedzę, aby pomagać potrzebującym. Owszem, to są studia dla ambitnych osób, nie przejmujących się porażkami, umiejących pracować pod presją, jednak wszystkie te rzeczy są do połączenia. Osoby związane ze światem medycznym nie są 24h/dobę 7 dni w tygodniu w pracy i mają czas na realizowanie swoich pasji, jak i prowadzenie życia rodzinnego. Możliwości związane z kierunkami medycznymi jest wiele, w zależności od tego, czy chce się zajmować lekami, analizować wyniki badań laboratoryjnych czy pomagać innym. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Zespół medyczny składa się z…- sprawdź kierunki i wybierz coś dla siebie.

ELEKTRORADIOLOGIA Lekarz, aby skutecznie leczyć swoich pacjentów potrzebuje współpracować z personelem medycznym. Aby wniknąć w ciało człowieka bezinwazyjnie potrzebuje pomocy elektroradiologia, który dokładnie zbada i opisze to, co widzi. Jeśli interesuje Cię techniczna strona badań diagnostycznych, a jednocześnie nie brak Ci empatii i interesuje Cię człowiek to jest kierunek idealny dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku poznasz istotę badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie elektroradiologii, nauczysz się obsługiwać sprzęt potrzebny do tychże badań oraz nauczysz się interpretować obraz uzyskany podczas badania. Aby uczynić to ostatnie, poznasz anatomię człowieka, fizjologię i patofizjologię człowieka i odczytywanie struktur anatomicznych na obrazach uzyskanych różnymi technikami obrazowania, jak zdjęcie RTG, obraz USG, MRI, angiograf, scyntygraf. Absolwenci kierunku elektroradiologia mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich placówkach medycznych, gdzie są: pracownie rentgenowskie, rentgenoskopijne czy radiologiczne interwencyjne czy rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej. Również jako inspektor ochrony radiologicznej, pracownik SOR czy medycyny klinicznej.

FARMACJA Umiejętność sporządzania leków i praca w laboratorium dla niektórych to wymarzona perspektywa przyszłości. Jeśli chemia i biologia w szkole średniej nie stanowiły dla Ciebie problemu, a praca w białym fartuchu i pomaganie ludziom to Twoja misja, zatem kierunek farmacja jest dla Ciebie idealnym wyborem! Podczas studiów medycznych, zaznajomisz się z dziedzinami nauk tj.: farmakologią, chemią i toksykologią, poznasz leki pochodzenia naturalnego, nauczysz się tworzyć receptury leków i następnie je produkować samodzielnie. Ponadto, nauczysz się w jaki sposób wytarzane są leki, materiały medyczne oraz to, w jaki sposób je utylizować. Poznasz także prawa administracyjne z zakresu farmacji i ochrony zdrowia, sposoby kierowania zespołami i placówkami zdrowia publicznego. Przedmioty takie jak biofizyka, chemia organiczna i nieorganiczna, fizjologia i język łaciński nie będą stanowić dla Ciebie problemu. Jako absolwent kierunku farmacja możesz pracować zarówno w aptece ogólnej i szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej lub w laboratorium branży kosmetycznej.

PIELĘGNIARSTWO Pielęgniarki są uważane za personel najbliższy personelowi lekarskiemu, który rzetelnie wykonuje polecenia odnośnie dawkowania leków i postępowania z pacjentem. To właśnie personel pielęgniarski jest najdłużej i najbliżej pacjenta. Jeśli chciał(a)byś pomagać ludziom, nie jesteś obojętny na los potrzebującego pomocy człowieka, a jednocześnie świat medycyny chłonie Cię bez reszty to ten kierunek studiów jest dla Ciebie wręcz idealny! Podczas studiowania zyskujesz wiedzę z zakresu budowy wszystkich układów człowieka, zrozumienia fizjologii i prawidłowego funkcjonowania wszystkich tkanek, narządów i układów człowieka a także interpretowania wszystkich patologii narządów i tkanek. Przede wszystkim uczysz się postępowania pielęgnacyjnego z pacjentem, który wymaga pomocy, a także komunikacji z pacjentem i resztą personelu medycznego. Absolwenci tego kierunku są przyjmowani do pracy z otwartymi ramionami, gdyż specjalistów z tego zakresu brakuje i mimo reform brakować będzie przez najbliższych kilka lat. Pracować można w różnych miejscach, tj.: szpitale państwowe i prywatne, zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, ośrodki medycyny pracy czy też zakłady pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczych.

RATOWNICTWO MEDYCZNE Dzwoniąc pod numer 999 oczekujemy jak najszybszej pomocy, by ratownicy medyczni pomogli nam w przypadku nieprzewidzianego wydarzenia związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia. Ludzkie życie ma nadrzędną wartość, dlatego ratownicy medyczni walcząc z upływającym czasem muszą podejmować decyzje mądre i opanowane, a jednocześnie skuteczne. Jeśli potrafisz pracować pod presją czasu, masz super kondycję fizyczną, chciał(a)byś ratować życie ludzkie, a jednocześnie świat medyczny jest dla Ciebie pasjonujący, to kierunek studiów ratownictwo medyczne jest dla Ciebie doskonałym wyborem! Studia medyczne są wymagające pod względem kształcenia, jednak to wszystko po to, być móc udzielić profesjonalnej pomocy człowiekowi zanim dotrze do lekarza. Podczas studiowania na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej- opatrywania ran, unieruchamiania w przypadku złamań, zwichnięć i skręceń, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonywania defibrylacji z odczytem EKG, segregacji medycznej w przypadku masowych i katastrof. Dodatkowo, poszerzysz swoją wiedzę z wielu przedmiotów, jak: anatomia, biochemia, biofizyka, fizjologia, patofizjologia, biologia czy socjologia i psychologia. Jako absolwent kierunku ratownictwo medyczne pracować można w miejscach tj.: jednostki doraźnej pomocy i ochrony zdrowia, SOR, czy CPR (centra powiadamiania ratunkowego). Ratownicy medyczni są również potrzebni w służbach mundurowych, gdzie zawody medyczne są równie potrzebne, co w cywilu.

ANALITYKA MEDYCZNA Praca w laboratorium nie przeraża Cię, a dodatkowo najwięcej zainteresowania w szkole średniej poświęcałeś biologii i chemii? Masz analityczny umysł, szybko rozwikłujesz zadania wymagające analizy przypadku? Jeśli tak, to kierunek studiów analityka medyczna są dla Ciebie wręcz idealne! Podczas studiowania na tym kierunku posiądziesz wiedzę z zakresu laboratoryjnego w dziedzinie biologii i biochemii. Poznasz również tajniki diagnostyki laboratoryjnej w zakresie chemii i biochemii klinicznej, hematologii, cytologii klinicznej, mikrobiologii, serologii, transfuzjologii, immunologii oraz toksykologii. Nauczysz się wykonywać badania laboratoryjne za pomocą różnych technik- manualnych i zautomatyzowanych oraz określania patologii i jednostki chorobowej. Nauczysz się pobierać materiał biologiczny w taki sposób, by uzyskać jak najwierniejsze wyniki badań laboratoryjnych. Absolwent kierunku pracę może znaleźć w laboratorium badawczym i diagnostycznym, zakładzie prowadzącym badania kliniczne, jednostkach kontrolno- pomiarowych oraz jako pracownik administracyjny w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia.

 

Wymagania przedmiotowe na maturze, by dostać się na ww. kierunki medyczne.

Każda uczelnia wyższa ustala na danym kierunki listę przedmiotów, które są punktowane w procesie rekrutacji na dany kierunek. Nie wszystkie będą premiowane tak samo, dlatego warto przed wypełnieniem deklaracji maturalnej prześledzić wymagania danej uczelni kierunków wymaganych w rekrutacji na swój kierunek studiów. Najlepiej, aby niektóre z nich zdawać na poziomie rozszerzonym, co daje możliwość osiągnięcia wyższego wyniku podczas rekrutacji i w związku z tym zajęcie wyższego miejsca na liście osób przyjętych na studia.
Na kierunki medyczne nie jest wymagany egzamin wstępny, jak to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Wymagane są jednak wyśmienite wyniki na egzaminie maturalnym, ponieważ są to prestiżowe kierunki cieszące się znacznym zainteresowaniem. Aby móc uczestniczyć w rekrutacji na ww. kierunki studiów należy przygotować się solidnie z kierunków ścisłych, tj.: biologia, chemia, matematyka czy fizyka. Na niektórych kierunkach brany jest pod uwagę również język obcy nowożytny.

POWODZENIA MATURZYŚCI!