Nauki społeczne – czy to dla mnie?

Ostatni dźwięk dzwonka w szkole średniej przypomina o tym, że egzamin maturalny tuż, tuż. W związku z tym, abiturienci coraz częściej myślą o swojej przyszłości. Absolwenci obierają różne drogi życiowe, by zapewnić sobie przyszłość- praca, odpoczynek (tzw. „gap year”) czy studia. Ci, dla których studia to jeden z najważniejszych wyborów życiowych, moment ogłoszenia wyników maturalnych jest bardzo stresujący, ważący na wyborze kierunku studiów, o którym marzyli. Osiągając wystarczający wynik maturalny otwieramy się na możliwości związane ze studiowaniem na upragnionej uczelni lub na kierunku, o którym od zawsze marzyliście. Obecnie uczelnie są naszpikowane mnóstwem kierunków studiów, z czego każdy może wybrać coś dla siebie. Wszystko zależne jest od preferencji osoby, jej zainteresowań lub tego, w jakim zawodzie chcielibyście pracować. Zdecydowanie się na dany kierunek wiąże się z wyborem odpowiednich przedmiotów, by rekrutacja była udana i prosta.

Nauki społeczne są szeroką dziedziną nauki, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Odpowiednio wybrany kierunek studiów jest w stanie przynieść wiele korzyści, a strefa społeczna zawsze będzie atrakcyjnym wyborem, ponieważ „człowiek jest zwierzęciem stadnym”. Otwarcie na potrzeby społeczeństwa i chęć pomocy najbardziej potrzebującym są atrybutami, które z pewnością będą punktować w kierunkach studiów związanych z pomocą społeczną, psychologią czy polityką. Dopasowanie cech charakteru do danego kierunku będzie przyszłościowe w związku ze znalezieniem pracy w danym zawodzie. Unikniemy w ten sposób dodatkowych stresów spowodowanych frustracją tym, że dana czynność nas przerasta.

Opisy kierunków związanych z naukami społecznymi- sprawdź, czy to kierunek dla Ciebie!

PRACA SOCJALNA Praca socjalna to kierunek, w którym należy kierować się wysokim poziomem empatii, a jednocześnie dużym profesjonalizmem i pewności działania. Sam kierunek zajmuje się szeroko pojętą pomocą człowiekowi lub jego rodzinie, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej. Podczas studiowania na tym kierunku, człowiek zyskuje wiedzę o zasadach udzielania pomocy a także o metodach i technikach wykorzystywania tych zasad w praktyce. Jest to nauka interdyscyplinarna w zakresie nauk społecznych, która łączy w sobie kilkanaście dyscyplin naukowych, jak: pedagogika, socjologia, zdrowie publiczne czy prawo. Absolwenci kierunku mogą pracować w ośrodkach pomocy społecznej, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki terapii uzależnień czy domy pomocy społecznej.

PSYCHOLOGIA To nauka związana z naturą człowieka i jej skomplikowanymi mechanizmami, które pozwalają nam kierować zachowaniami jednocześnie kontrolując myśli. W różnych sytuacjach człowiek zachowuje się odmiennie, stąd psychologia jest nauką, która pozwala zrozumieć, dlaczego dane sytuacje się wydarzają. Również budowanie relacji i umiejętność komunikowania się z otoczeniem należy do kompetencji psychologii. Jeśli interesują Cię powyższe mechanizmy i chciał(a)byś zrozumieć ich istotę, to kierunek jest dla Ciebie. Podczas studiowania na kierunku psychologia zdobędziesz wiele ciekawych umiejętności z zakresu nie tylko pracy z drugim człowiekiem, ale także innych obszarów zawodowych, które są pomocne w pracy psychologa, np. public relations czy marketingu. Absolwenci kierunku psychologia mają zróżnicowane możliwości jeśli chodzi o zatrudnienie, może je znaleźć w sektorze: placówek ochrony zdrowia, opieki społecznej lub paliatywnej, przedsiębiorstwach czy ośrodkach edukacyjnych. Wszystko w zależności od zainteresowań, by móc w przyszłości rozwijać się w danej dziedzinie.

NAUKI O RODZINIE Nauki o rodzinie to kierunek studiów zajmujący się problemem najważniejszej grupy społecznej- rodziny. Jeśli jesteś osobą, dla której problemy innych nie są obojętne, lubisz wysłuchiwać innych i starać się im pomóc oraz przede wszystkim, lubisz dzieci to kierunek studiów dla Ciebie! Student podczas nauki zyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych i stosowania w tym celu działań profilaktycznych i pomocowych. Również potrafi analizować strukturę i funkcję rodziny- rozwiązywania konfliktów w rodzinie i wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Kierunek studiów nauki o rodzinie jest o interdyscyplinarnym charakterze, łączy ze sobą kilkanaście dyscyplin naukowych, między innymi: socjologii, psychologii czy teologii. Absolwent kierunku znaleźć może zatrudnienie jako: nauczyciel w szkole przedmioty wychowanie do życia w rodzinie, doradca rodzinny, mediator oraz pracownik w placówkach specjalistycznych, służby zdrowia, resocjalizacyjnych czy świetlicach szkolnych.

POLITOLOGIA Sytuacja w kraju i na świecie jest dla Ciebie najważniejsza i codziennie sprawdzasz, czy aby nic się nie zmieniło? Widzisz siebie jako osoba w świecie politycznym wspinająca się po szczeblach kariery? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to jest zawód dla Ciebie. Podczas studiowania student poznaje i uczy się analizy zjawisk i procesów politycznych, a także prawidłowości życia politycznego. Poznaje również specyfikę polityki krajów zagranicznych- na całym globie! Jako absolwent kierunku politologia powinien przedstawiać wiedzę z zakresu podstaw pojęć państwa i prawa, różnych typów systemów politycznych, analizowaniu zjawisk politycznych oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce z zakresu działalności badawczej, instytucji oraz władanie językiem obcym na wysokim stopniu biegłości. Kończąc kierunek politologii zatrudnienia należy szukać głównie w ośrodkach badań opinii publicznej jako doradca polityczny, organizator spotkań publicznych, specjalista PR czy dziennikarz prasowy.

Nauki społeczne – jakie przedmioty są potrzebne na maturze?

W zależności, na którą uczelnie wyższą się zdecydujemy, to przedmioty wymagane podczas rekrutacji na studia będą się różnić. Nie są to jednak zmiany diametralne, więc z pewnością zdawanie języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie czy języka obcego może stać się przepustką do upragnionego kierunku. Dany przedmiot może być punktowany podwójnie, jeśli jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Wynik egzaminów maturalnych może mieć realny wpływ na tworzenie list osób przyjętych na studia. Im lepszy wynik, tym wyższe miejsce podczas rekrutacji i pewne miejsce na liście studiujących dany kierunek, co za tym idzie, przekroczenie progu punktowego a danym kierunku.

POWODZENIA MATURZYŚCI!