Master Bussines of Administration

Autor: Agnieszka Pilecka

 

Portal internetowy przeprowadził badania na temat statusu rynku studiów MBA. Z wyników jasno wynika, iż przejaśnia się sytuacja, ale na boom nie mamy co liczyć. Do 2010 roku liczba zainteresowanych wzrosła na ponad 70 procent.

 

Tak więc mamy więcej osób chętnych do studiowania. Wzrosła również liczba osób chętnych pochodzących z zagranicy. Świadczy to o niczym innym, jak o tym, że Polska stała się atrakcyjna dla kandydatów z innych krajów jako miejsce do studiowania.

W momencie ostatniego kryzysu ekonomicznego jednak zamknięto parę programów na znanych uczelniach. A z drugiej strony reaktywowano jeden program, a i również powstał nowy kierunek. Także ciężko oceniać sytuację.

Firmy chcące inwestować w pracowników, wyślą ich na MBA; kalkuluje się im to w wydatkach, tego typu studia nie padną śmiercią naturalną, a podnoszenie kwalifikacji jest ważnym atutem przyszłych pracowników.

A tak w ramach studiów MBA przede wszystkim mamy IT, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w ochronie zdrowia. Uczelnie o profilu ekonomicznym oferują także od lat już marketing.

W zajęciach uczestniczą nie tylko kandydaci, ale i osoby pracujące, i to na menadżerskich szczeblach, z wyższym stażem i dłuższym doświadczeniem zawodowym.

Ze względu na zainteresowanie i dofinansowanie z funduszy europejskich liczba osób uczestniczących waha się od kilku do paruset, są to pracownicy rynku bankowości, nieruchomości, przedstawiciele handlowi aż po rynek technologiczny. Mniej spotkamy tam również kobiet, ale odnotowuje się coraz więcej zgłoszeń.

Z założenia studia podyplomowe MBA są przeznaczone dla menadżerów z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, przeciętnie przepracowawszy od 6 do 8 lat, jak dowodzą badania; dojrzali ludzie z doświadczeniem, p 30-tce.

Program MBA powinien sprzyjać wymianie doświadczeń z obcokrajowcami, a i również międzynarodowej sieci kontaktów. Dlatego warto skorzystać z możliwości dofinansowania studiów z funduszy Unii Europejskiej


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.