Logistyczne ulokowanie transportu. Studia techniczne.

Dla maturzystów dźwięk dzwonka oznajmiający koniec zajęć w szkole średniej nie jest mile wyczekiwany, gdyż przypomina o tym, że matura jest za pasem. Na ostatniej prostej, którą można określić okres pomiędzy dniem ostatnich zajęć, a pierwszym dniem matury, abiturientom towarzyszy największy stres, jaki są w stanie wygenerować od momentu pójścia do szkoły. Egzamin maturalny jest sprawdzianem wiedzy, a jednocześnie furtką umożliwiającą dostanie się na studia i rozpoczęcie wspaniałej przygody, zwanej dorosłością. Moment ogłoszenia wyników dla większości maturzystów to możliwość rekrutowania na kierunki studiów swoich marzeń. Aby jednak taki scenariusz miał miejsce, należy zdecydować się jakie przedmioty zdawać na maturze, by proces rekrutacji był pomyślny dla maturzysty. Uczelnie oferują mnóstwo kierunków, z których każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie. Również ci niezdecydowani mogą dokonać przyszłościowego wyboru. W wyborze kierunku warto kierować się swoimi zainteresowaniami, wtedy jest większe prawdopodobieństwo trafienia w zawód swoich marzeń.

Studiowanie kierunków technicznych jest związane z wysokim prestiżem, gdyż każdy student jest postrzegany prawie jak Einstein z wysokim poziomem IQ. Również poziom trudności jest zdecydowanie wyższy, przez wzgląd na nauki matematyczne i fizyczne, co dla niektórych jest barierą nie do przejścia. Kierunku techniczne są przyszłościowe również z tego względu, iż zatrudnienie absolwentów tych kierunków utrzymuje się od wielu lat na wysokim poziomie. Osoby kończące kierunki związane z naukami ścisłymi są specjalistami w swoich dziedzinach, gotowych na wejście na rynek pracy.

Kierunki techniczne związane z transportem. Sprawdź, czy jest tu coś dla Ciebie!

TRANSPORT Ludzie transportowali siebie oraz różne produkty jeszcze w czasach, gdy nikt nie słyszał o samolotach, wielkich statkach czy rakietach kosmicznych. Stopniowy rozwój na świecie i wynalazki, które zrewolucjonizowały świat przyczyniły się również do rozwoju transportu. Dziś nie wyobrażamy sobie świata bez transportu produktów zza granicy czy podróżach do dalekich, ciepłych krajów. I choć staramy się zmniejszać transport środkami mocno obciążających środowisko, to trzeba przyznać, że to główna gałąź napędzająca gospodarkę poszczególnych krajów. Jeśli ciekawi Cię tematyka transportu, chciałbyś sterować ruchem lub poznać jego infrastrukturę, to jest kierunek dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku poszerzysz wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, inżynierii ruchu, eksploatacji technicznej oraz elektrotechniki i wielu innych dziedzin kierunkowych oraz pokrewnych. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć zatrudnienie jako projektanci systemów logistycznych, inżynierzy ruchu, biurach projektowych i analizy systemów transportowych, wykorzystywania infrastruktury transportowej.

LOGISTYKA Logistyka zajmuje się planowaniem i realizowaniem, a także kontrolowaniem przepływu surowców i materiałów. Nieustanny rozwój gospodarki sprawia, że logistycy są niezmiennie potrzebnym zawodem. Jeśli interesuje Cię śledzenie procesu sprzedaży, a także szybkie reagowanie na nagłe straty lub inwestowanie, gdy są zyski, a jednocześnie potrafisz pracować z drugim człowiekiem, ale pozostajesz asertywny w swoich pertraktacjach, to ten kierunek jest dla Ciebie. Podczas studiowania poznasz wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, opanujesz wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, ale również makro- i mikroekonomii. Posiądziesz również umiejętność zarządzania procesami logistycznymi, jak również kierowaniem zespołem- doborem personelu i jego szkolenia. Będziesz również potrafił rozwiązywać problemy logistyczne za pomocą różnych metod do tego adekwatnych, jak również poznasz systemy wspomagania informatycznego. Absolwenci kierunku logistyka zatrudnienie mogą znaleźć jako pracownicy działu logistyki w firmach, później jako managerowie, doradcy i analitycy gospodarki.

INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU Transport jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, który ciągle ulega procesowi ulepszenia, aby sprostać wymaganiom społeczeństwa. Jest to dziedzina związana z transportem, dokładniej jego monitorowaniem i jak dokładnie zaprojektować jego bezproblemowy przebieg. Jeśli jesteś osobą władczą, masz szósty zmysł jeśli chodzi o planowanie, to bycie inżynierem środków transportu jest kierunkiem dla Ciebie! Podczas studiowania zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania, eksploatacji i budowy środków transportu oraz zarządzania ich bezpieczeństwem. Będziesz miał okazję zaznajomić się z nowoczesnymi technologiami, które wpływają na efektywność pracy, jak również poznasz oprogramowania, które usprawnią Twoją pracę i będą buforem bezpieczeństwa w niej. Absolwenci tego kierunku zatrudnienie mogą znaleźć w działach zajmujących się logistyką i transportem, zarządzaniem transportem publicznym, przemyśle kolejowym, portach lotniczych lub w jednostkach administracji państwowej.

LOTNICTWO Jeśli od zawsze interesowało Cię dryfowanie w przestworzach, obserwowałeś i podziwiałeś latające nad głową samoloty, a jednocześnie przedmioty techniczne nie są Ci straszne, to oznacza, że lotnictwo to kierunek dla Ciebie! Podczas studiowania zdobędziesz wiedzę z zakresu matematyki stosowanej, która otworzy Ci drogę do zrozumienia, wytłumaczenia i opisu podstawowych zjawisk termomechanicznych i elektrycznych a także przeprowadzania obliczeń potrzebnych do projektowania układów technicznych. Poznasz ogólne podstaw automatyki i sterowania, programowania komputerów oraz będziesz szlifować biegłość języka obcego na poziomie superkomunikatywnym. Przećwiczysz również umiejętności potrzebne do pełnienia roli managera, dzięki czemu będziesz mógł organizować, koordynować i kontrolować instytucje i organizacje lotnicze. Absolwenci zatrudnienie mogą znaleźć w lotnictwie cywilnym, służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy oraz zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.

Wymagania przedmiotowe- jak napisać maturę, by wziąć udział w rekrutacji?

Każda uczelnia wyższa w procesie rekrutacji rządzi się swoimi prawami ustalając dla danego kierunku listę przedmiotów, które maturzysta musi zdać, by rekrutować się na dany kierunek studiów. Niektóre, określone odgórnie przedmioty są punktowane podwójnie, gdy są zdawane na poziomie rozszerzonym. Aby dobrze się przygotować do procesu rekrutacji, warto zaznajomić się z ofertą prezentowaną przez uczelnie wyższe, aby na swojej deklaracji maturalnej wpisać przedmioty potrzebne, by tym samym zwiększyć szansę na zajęcie najwyższego miejsca podczas rekrutacji.
Kierunki techniczne cieszą się uznaniem wśród maturzystów, ponieważ są postrzegane jako pewne źródło zatrudnienia. W związku z tym progi punkowe są corocznie wysokie, dlatego trzeba wykazać się dobrym wynikiem egzaminu maturalnego z potrzebnych przedmiotów. Te przedmioty to: przede wszystkim matematyka- królowa nauk, chemia, fizyka, geografia, informatyka, WOS lub język obcy.

POWODZENIA MATURZYŚCI!