Kierunki związane z budownictwem! Na kierunkach technicznych dasz radę!

Kilka dni przed rozpoczęciem się matur, zazwyczaj rozlega się ostatni dźwięk dzwonka w szkołach średnich. Dla maturzystów to nie jest pretekst do porzucenia książek w kąt- wręcz przeciwnie- to ostatni dzwonek, by powtórzyć i usystematyzować całą wiedzę zdobytą podczas edukacji w liceum lub technikum. Dla większości abiturientów matura jest czymś ważnym, ponieważ otwiera ona możliwość studiowania, które dla niektórych są symbolem samodzielności i walki o lepszą przyszłość. Moment ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego jest dość stresującym momentem, ponieważ jest on furtką do udziału w rekrutacji na wymarzony kierunek studiów. Każdy kierunek ma określone przedmioty, które są premiowane podczas rekrutacji. Najlepiej jest zrobić rozeznanie przed wypełnieniem deklaracji maturalnej, jakie przedmioty i na jakim poziomie są wymagane podczas procesu rekrutacji. Podczas wyboru kierunku swoich marzeń warto kierować się zainteresowaniami, gdyż nie ma lepszej frajdy, niż studiowanie tego, za czym się przepada.

Mnogość kierunków, jakie oferują uczelnie wyższe w całej Polsce zachęcają do studiowania nawet tych niezdecydowanych. Szczególnie politechniki są „wylęgarniami” specjalistów w kierunkach ścisłych, co zapewnia wysoki odsetek zatrudnienia. Studia techniczne, inżynierskie są wymagające pod względem nauki, gdyż pochłanianie nauk związanych z matematyką, fizyką lub chemią dla niektórych to wystarczający powód dla zrezygnowania z tych kierunków. Osoby, które czują pociąg do przedmiotów ścisłych z pewnością znajdą tutaj miejsce dla siebie. A dodatkowo, zapewnią sobie przyszłość w postaci dobrze płatnej pracy z możliwością rozwoju zawodowego.

Kierunki związane z budownictwem. Sprawdź, czy nie czai się tutaj kierunek dla Ciebie!

GEODEZJA I KARTOGRAFIA Jeśli w dzieciństwie Twoją ulubioną zabawą były „podchody”, uwielbiasz analizować mapy i cechujesz się wyśmienitą wyobraźnią przestrzenną to kierunek geodezja i kartografia jest dla Ciebie! Podczas studiów będziesz przyswajać wiadomości z zakresu geomatyki, rachunku wyrównawczego, szczegółowych pomiarów geodezyjnych, kartografii, gospodarki nieruchomościami. Umiejętności praktyczne będą związane z wykorzystywaniem narzędzi CAD i posługiwaniem się nimi, a także systemami odniesienia i układami współrzędnych oraz jak zredagować i opracować mapę. Podczas studiowania nauczysz się również wyceniać nieruchomości i wykonywać prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami. Zatrudnienie można znaleźć w firmach geodezyjnych, budowlanych, wydawnictwach kartograficznych, górnictwie oraz przedsiębiorstwach prywatnych.

BUDOWNICTWO Politechnika słynie z kierunku budownictwo, ponieważ jest on najczęściej wybierany wśród abiturientów. Rozwijające się miasta wzbogacają się co rusz o nowe obiekty budowlane, z czego gro miejsca zajmują bloki mieszkalne. Jeśli chciał(a)byś być osobą, która będzie zajmować się ustalaniem miejsca na nowe osiedle mieszkalne lub będzie dbała o zagospodarowanie przestrzenne swojej miejscowości, to budownictwo jest kierunkiem dla Ciebie! Podczas studiowania zyskasz kwalifikacje z zakresu: wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałoznawstwa oraz technologii betonu. Program studiów obejmuje dużo przedmiotów ścisłych, co sprawia, że kierunek jest bardzo trudnym. Większość przedmiotów jest związanych z królową nauk- matematyką, ale również fizyką czy chemią. Zajęcia praktyczne na kierunku budownictwo obejmują zakres bardzo rozległy, gdyż praktykuje się obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji, jak również dobiera się odpowiedni typ materiałów budowlanych dla realizowanych inwestycji oraz umiejętność projektowania elementów budowlanych. Absolwenci kierunku budownictwo mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, firmach wykonawczych lub projektowych.

ARCHITEKTURA Architektura jest kierunkiem dość elitarnym, cieszącym się zainteresowaniem wśród maturzystów. Jednak, aby dostać się w szeregi osób studiujących ten ciężki kierunek studiów, należy wykazać się bardzo dobrymi wynikami na świadectwie maturalnym oraz stanąć w szranki do wstępnego egzaminu teoretyczno-praktycznego. Jeśli jednak rysunek techniczny nie stanowi dla Ciebie problemu, a nauka ciężkich przedmiotów nie jest dla Ciebie odstraszaczem, to kierunek jest dla Ciebie! Podczas studiowania architektury zyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu fizyki i matematyki, sztuk pięknych, rysunku, ale również nauk humanistycznych. Posiądziesz umiejętności z zakresu budowania oraz kształtowania plastycznego budynków- od małych form użytkowych, poprzez budynki o zróżnicowanej funkcji aż do terenów wiejskich. Absolwent tego kierunku zatrudnienie może znaleźć w szerokiej branży budowlanej i architektonicznej, biurach projektowych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

CHEMIA BUDOWLANA Budownictwo to prężnie rozwijająca się część gospodarki. Jeśli jesteś przekonany, że plac budowy to idealne miejsce dla Ciebie, a ciężkie przedmioty ścisłe nie stanowią dla Ciebie problemu, w dodatku chemia jest Twoją największą pasja, to znak, ze ten kierunek studiów jest idealny dla Ciebie! Podczas studiów pozyskasz wiedzę z zakresu chemii organicznej, elektroniki i elektrotechniki, materiałów budowlanych i instalacji oraz poznasz fizykę budowli. Pojmiesz umiejętności z zakresu nauk technicznych, chemicznych i technologicznych i inżynierii materiałowej, a także analizy technicznej i przemysłowej. Dodatkowo poznasz istotę technologii wytwarzania, przetwórstwa i metod modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych a także będziesz potrafił wykonywać badania, atestację i certyfikację wyrobów. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako technolog, analityk, kontroler lub doradca klienta w firmach zajmujących się produkcją materiałów budowalnych czy inżynier produkcji.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Infrastruktura w miastach corocznie rozwija się szybko- nie można nie zauważyć, że powstają nowe miejsca zieleni w miastach- parki, skwery, polany. Potrzebują one zagospodarowania przestrzeni, logicznego rozmieszczenia elementów, by teren był funkcjonalny. Jeśli potrafisz doskonale rysować, a dodatkowo interesują Cię losy przestrzeni, która otacza przeciętnego Kowalskiego, to ten kierunek studiów jest dla Ciebie wręcz idealny! Podczas studiów zaznajomisz się z różnymi, ciekawymi przedmiotami, do których należą: matematyka z elementami statystyki, biologia roślin, geometria wykreślania czy zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie. Umiejętności, jakich się nauczysz to przede wszystkim techniki i metody projektowania architektonicznego i kształtowania krajobrazu miejskiego, grafikę inżynierską czy rysunek techniczny. Zatrudnienie jako absolwent tego kierunku można znaleźć jako pracownik placówki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, projektant krajobrazu w biurze architektonicznym, firmie projektowo-wykonawczej oraz jako zarządca parków krajobrazowych i narodowych.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA Rozwijająca się prężnie infrastruktura miejska sprawia, że potrzebni są specjaliści z zakresu planowania przestrzeni, a jednocześnie osoby znające nauki ekonomiczne połączone z urbanistyką i socjologią. Jeśli interesują Cię sprawy związane z rozmieszczeniem ludności, ogólny rozwój miast/regionu/państwa w połączeniu ze sprawami ekonomicznymi, to ten kierunek studiów jest dla Ciebie! Podczas studiów zyskujesz wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, geografii, zarządzania, urbanistyki czy socjologii. Specjalistyczną wiedzę zyskujesz z zakresu strategii rozwoju regionalnego, architektury krajobrazu, technologiami informacyjnymi w planowaniu przestrzennym czy polityce regionalnej. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownik w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym regionalnym i krajowym, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych.

Kierunki związane z budownictwem – wymagania przedmiotowe- w jaki sposób napisać maturę, by móc ze spokojnym sumieniem wziąć udział w rekrutacji na studia?

Uczelnie wyższe ustalają dla każdego kierunku potrzebne przedmioty, które pozwolą wziąć udział w rekrutacji na dany kierunek. Przedmioty są określane, by stworzyć algorytm przyjmowania przyszłych studentów. Niektóre przedmioty, określone przez uczelnię są punktowane podwójnie, niektóre z nich ze współczynnikiem 1. Aby dostać podwójne punkty z danego przedmiotu, należy go zdawać na poziomie rozszerzonym. Dobrym sposobem na pozytywny przebieg procesu rekrutacji będzie przygotowanie listy przedmiotów dla kierunku marzeń, następnie wpisane tych przedmiotów do deklaracji maturalnej.
Kierunki techniczne cieszą się sporym zainteresowaniem wśród maturzystów, z uwagi na rozwijający się przemysł budowlany i możliwości zatrudnienia. Aby pomyślnie rekrutować się na kierunki związane z budownictwem i architekturą, należy wziąć pod uwagę następujące przedmioty na egzaminie maturalnym: matematyka, fizyka, geografia, informatyka, chemia, język obcy, historia, WOS czy nawet język polski.

POWODZENIA MATURZYŚCI!