Zabawki wspierające integrację sensoryczną – przewodnik dla rodziców

Zabawki wspierające integrację sensoryczną – przewodnik dla rodziców

Przestrzeń przeznaczona do ćwiczeń wspierających integrację sensoryczną trzeba wyposażyć tak, aby była dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka. Kilka porad na temat wyposażenia znajdziesz w kolejnych akapitach. Zabawki stymulujące czucie głębokie W integracji sensorycznej ważna jest stymulacja czucia głębokiego. Oto kilka propozycji, na które warto zwrócić uwagę: Kołderka obciążeniowa – nie jest zabawką, ale na pewno przyda się w przestrzeni do integracji sensorycznej, a dokładniej w strefie relaksu. Taka kołderka stymuluje układ proprioceptywny, dzięki czemu…

Czytaj dalej...

Taka jedyna wśród wielu innych – fundacja pomagająca dzieciom

Taka jedyna wśród wielu innych – fundacja pomagająca dzieciom

Fundacja pomagająca dzieciom, która zwraca uwagę wśród wielu innych, to Fundacja „Dorastaj z Nami”. Na pierwszej stronie fundacji napisano: „Wybuch miny w Iraku, roztrzaskany radiowóz, zawalona ściana płonącego budynku. W mediach to wypadek na służbie. W domu naszych podopiecznych – życiowa tragedia. Zginął tata… I choć nie jesteśmy w stanie przywrócić dzieciom rodzica, możemy spróbować pomóc im dorastać. Liczymy, że przyłączysz się do naszej misji…”.

Czytaj dalej...

Uleganie modzie jako problem społeczny w literaturze.

Uleganie modzie jako problem społeczny w literaturze.

Uleganie modzie to coś, czemu trudno się oprzeć. Podążanie za panującymi trendami jest łatwiejsze niż przestrzeganie tradycji i zwyczajów, które były ważne dla naszych przodków. Nowe rzeczy wydają się często być od nich dużo ciekawsze, zwłaszcza dla młodzieży. Trudno jest być innym, dlatego ludzie decydują się na popularne rozwiązania, które wybiera większość ludzi. Mogłoby się zdawać, że jest to specyficzny problem dla współczesnego społeczeństwa. Utwory literackie z poprzednich epok pokazują jednak, że zmagano się tym także…

Czytaj dalej...

Krytyka społeczeństwa w literaturze.

Krytyka społeczeństwa w literaturze.

Każdy naród posiada szereg wad i zalet. Tematem wielu utworów jest krytyka rodaków, zwykle mająca na celu skłonienie do refleksji. Już pierwsi polscy pisarze dostrzegali wady naszego narodu i w swoich dziełach nawoływali do zaprzestania praktykowania złych nawyków i wprowadzenia licznych reform. Jednym z autorów, który swoim dziełem postawił niechlubny pomnik polskiemu społeczeństwu był Julian Ursyn Niemcewicz. W komedii „Powrót Posła” pisarz skrytykował wewnętrzną i zewnętrzną sytuację polityczną Polski. Ukazana w akcie II rozmowa jest…

Czytaj dalej...

Fotosynteza – czynniki decydujące o procesie fotosyntezy

Fotosynteza – czynniki decydujące o procesie fotosyntezy

Czynniki wpływające na fotosyntezę dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne, regulują proces fotosyntezy, jej przebieg i natężenie. Dwutlenek węgla jest niezbędny w procesie fotosyntezy i sprowadza się do jej podstawowego równania. Ilość dwutlenku węgla w atmosferze stanowi 0, 03 % objętości znajdujących się w niej gazów atmosferycznych, występuje w stężeniu niższym od optymalnego przebiegu fotosyntezy. Podniesienie ilości CO2 o 0, 15 % prowadzi do trzykrotnego wzrostu natężenia procesu. Ilość CO2 w powietrzu jest stale uzupełniany…

Czytaj dalej...

Geneza oraz istota doktryny politycznej socjaldemokracji

Geneza oraz istota doktryny politycznej socjaldemokracji

Według definicji „socjaldemokracja to lewicowy ruch społeczny wywodzący się z ruchu robotniczego, zmierzający do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierówności społecznych.”1 Współczesne partie socjaldemokratyczne opowiadają się za równowagą między rynkiem a państwem, oraz między jednostką a społeczeństwem, czyli za kompromisem między uznaniem systemu kapitalistycznego jako najefektywniejszego mechanizmu bogacenia się w strefie prywatnej, a demokracją i dystrybucją tego bogactwa w sposób możliwie najbardziej sprawiedliwy, oraz troską o dobra i usługi…

Czytaj dalej...

Polityka zagraniczna trzech Bolesławów

Polityka zagraniczna trzech Bolesławów

Państwo Polskie w okresie panowania pierwszych Piastów było monarchią patrymonialną. Znaczy to tyle, iż traktowane było ono jako własność władcy. Nietrudno więc wysnuć wniosek, że rozwój państwa zależał od rządzącego, prowadzonej przez niego polityki, pomysłów na sprawowanie władzy czy umiejętności. Na głowie państwa ciążyła tym samym niemała odpowiedzialność. W latach panowania pierwszych Piastów możemy dostrzec dużą powtarzalność imion. Zjawisko to nie ominęło także naszych władców. Kraj w tym okresie miał za przywódców w sumie trzech…

Czytaj dalej...

Transport substancji między komórką a środowiskiem

Transport substancji między komórką a środowiskiem

Komórka otoczona jest na zewnątrz subtelną, rozciągliwą otoczką, będącą odrębną częścią komórki, noszącą nazwę błony komórkowej (plazmatycznej). Plazmalemma pełni funkcję nadzoru nad metabolizmem komórki, przenikają przez nią substancje pokarmowe do wnętrza komórki oraz wydzielnicze do otoczenia. Błona działa selektywnie dla niektórych związków, procesy te zachodzą w wodzie słodkiej lub słonej, sokach tkankowych, osoczu, w substancji międzykomórkowej. Błona komórkowa posiada miniaturowe pory dla przechodzenia substancji o różnych rozmiarach cząsteczek, ich przepływ zależy też od ładunku elektrycznego,…

Czytaj dalej...

Cyanophyta (Sinice) – budowa komórki

Cyanophyta (Sinice) – budowa komórki

Sinice (wg Saschsa-1874 r.) obok bakterii nie posiadają jądra, tworzą podkrólestwo Prokaryota. Ponieważ brak plastydów, chlorofil skupiony jest w tylakoidach przy brzegach cytoplazmy. Niebiesko-zieloną barwę nadaje fikocyjanina, obecne są też karoteny i ksantofile. Sinice są jedno-lub wielokomórkowe, nie posiadają wici, rozmnażają się wegetatywnie, zasiedlają wody słodkie, jest ich około 2000 gatunków.   Komórka wypełniona jest lepkim i zagęszczonym protoplastem, który dzieli się na część zewnętrzną i wewnętrzną. Część zewnętrzna (chromatoplazma) składa się z błonkowatych struktur…

Czytaj dalej...

Cyanophyta (Sinice) – organizacja kolonii, rozmnażanie

Cyanophyta (Sinice) – organizacja kolonii, rozmnażanie

Dzielące się komórki sinic są połączone śluzem tworząc kolonię w postaci nici dwóch rodzajów: pleurokapsalnego (poszczególne komórki otoczone są ścianami komórkowymi, ich protoplasty mogą łączyć się plazmodesmami), trychomowego (komórki otoczone są wspólną ścianą, oddzielone są między sobą niepełnymi przegrodami z błony cytoplazmatycznej). Sinice w formie pojedynczej komórki nie są często spotykane, w wyniku podziału pozostają połączone formując kolonie. U Gloeocapsa powstające endogenicznie komórki znajdują się wewnątrz wspólnej ściany komórkowej. Oprócz kolonii nitkowatych rozrastających się jednostronnie,…

Czytaj dalej...
1 2