Język studencki, czyli czym jest zerówka, kolos i USOS

Idę do BOSu opłacić. waruna“, “Trzeba opić kolosa w studencki czwartek“, “USOS nie działa – nie wiem kiedy jest zerówka“. Zdarzyło Ci się słyszeć podobne, tajemniczo brzmiące frazy padające z ust studenta? O jakim kolosie jest mowa? Kim lub czym jest warun? Co oznaczają skróty BOS i USOS? Dlaczego warto chodzić do barów w studenckie czwartki? Te i inne wyrażenia związane ze studencką codziennością rozszyfrujemy poniżej!

BOS – Biuro Obsługi Studenta. Jest to pierwsze miejsce, które odwiedzimy przychodząc do uniwersytetu, bowiem tutaj składamy wszelkie dokumenty. Studenci odwiedzają BOS by “podbić” legitymację (czyli przedłużyć jej ważność), pobrać zaświadczenie o statusie studenta lub załatwić sprawy formalne związane z obowiązkowymi praktykami. Bardzo często w BOSie swoje staże odbywają studenci, więc niekiedy trzeba uzbroić się w cierpliwość i spodziewać się kolejki.

Dziekanat – miejsce podobne do BOSu, bowiem i tu załatwiamy “papierologię”. Różni się jednak tym, że sprawy w Biurze Obsługi Studenta załatwiamy “od ręki”, natomiast wszelkie dokumenty trafiające do dziekanatu muszą zostać zaopiniowane przez dziekana (opiekuna) kierunku. Wpływają tutaj m. in. podania o urlop dziekański, wnioski o przepisanie oceny z drugiego kierunku, prośby o zmiany grup ćwiczeniowych.

Dziekanka – innymi słowy jest to urlop dziekański. Takie “wolne” musi mieć swoje uzasadnienie w postaci specjalnego podania (np. narodziny dziecka, praktyki niezorganizowane przez uczelnie), w którym również podajemy długość “dziekanki” (może to być semestr lub rok akademicki). Warunkiem uzyskania “dziekanki” jest zaliczenie wszystkich dotychczasowych przedmiotów, a okres urlopowany musi zostać odrobiony zaraz po jego zakończeniu.

Indeks – mała książeczka, do której wpisuje się przedmioty odbywane w ramach studiów oraz oceny uzyskane na tymże przedmiocie. Obecnie indeksy stanowią raczej relikt przeszłości, bowiem większość uczelni przechodzi – w myśl cyfryzacji – na ELS’y, czyli Elektroniczne Legitymacje Studenckie. ELSy to karty wyglądem zbliżone do dowodu osobistego, z tą różnicą, że mają chip pozwalający na kodowanie informacji i zapis danych.

USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów zwany “wirtualnym dziekanatem”. Jest to strona internetowa, do której logujemy się za pomocą numeru indeksu oraz ustalonego przez nas hasła. Znajdziemy tam wszystko, czego studenci potrzebują – od ocen przedmiotów przez komunikaty wykładowców, plany zajęć czy informacje z BOSu i dziekanatu. Tutaj również zapiszemy się na przedmioty opcyjne, obowiązkowy kurs językowy czy zajęcia wychowania fizycznego.

Przedmioty opcyjne / fakultety – są to przedmioty wybierane przez studentów w ramach cyklu dydaktycznego. Część przedmiotów jest stała i niezmienna, część zaś podlega wyborowi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami czy predyspozycjami. Decyzja polega najczęściej na wyborze jednej z dwóch opcji lub kilku spośród puli przedmiotów (przykładowo – z puli 9 przedmiotów mamy wybrać 3), a rejestracja odbywa się w trybie “kto pierwszy ten lepszy”.

Kolos / kolo / kolokwium – to forma sprawdzenia wiedzy uzyskanej w ramach danego kierunku, najczęściej na tzw. przedmiotach niesesyjnych. Kolos jest najczęściej sprawdzianem pisemnym lub testem zamkniętym, do którego nie przysługuje prawo poprawy. Większość wykładowców jednak “ludzko” podchodzi do tematu i pozwala na ponowne zaliczenie kolokwium, organizując drugi, a czasem i trzeci termin.

Sesja – okres końcowy danego semestru, podczas którego zdaje się egzaminy z najważniejszych przedmiotów danego kierunku. Sesja trwa najczęściej dwa tygodnie, a ilość egzaminów waha się od 3 do 8 – w zależności od kierunku i cyklu dydaktycznego. Poprawa egzaminów to tzw. “drugi termin”, który jest gwarantowany rozporządzeniem dziekana i odbywa się najczęściej bezpośrednio po zakończeniu dwutygodniowego okresu sesyjnego.

Zerówka / termin zerowy / przedtermin – jest to forma “nagrody” dla ambitnych, zaangażowanych studentów podejmujących ryzyko. Oznacza ona możliwość przystąpienia do kolokwium bądź egzaminu przed przewidzianym terminem wstępnym. Ryzyko wiąże się z krótszym terminem przyswojenia wiedzy, Wymierną korzyścią jest najczęściej mniejszy zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie, łatwiejsza forma egzaminu lub łagodniejszy system oceniania.

Ocenianie – występuje tu nieco inny system niż przez całą szkołę podstawową i liceum/technikum. Tak jak podczas edukacji występowała skala od 1 do 6, tak na uniwersytetach zetkniemy się z miarą od 2. 0 do 5. 0. Najgorszą oceną – jednocześnie jedyną negatywną – jest ocena 2. 0 (niedostateczny). Pozostałe oceny: 3. 0, 3. 5, 4. 0, 4. 5 i 5. 0 są grupą ocen pozytywnych i pozwalają na zaliczenie przedmiotu.

Warun / warunek – to tzw. zaliczenie warunkowe i mamy z nim do czynienia, gdy dostaniemy ocenę 2. 0 z jednego lub dwóch przedmiotów. Sprawia ona, że nie musimy powtarzać całego semestru, a jedynie te przedmioty, których nie zaliczyliśmy – w takim wypadku niezaliczone przedmioty przechodzą nam na kolejny rok akademicki, a ich odbycie się związane jest z odpłatnością (stawki wahają się od 18 do 22 zł za godzinę wykładową, czyli 1, 5 h zegarowe).

Studencki czwartek – jest to cotygodniowe wydarzenie, podczas którego bary i kluby oferują różne benefity za fakt bycia studentem. Oferty marketingowe przybierają różne formy promocji: “dwa shoty w cenie jednego”, “duże piwo w cenie małego”, “wejście do klubu za free”. Pomimo dobrowolności takich akcji, wiele lokali zgłasza się do partnerstwa w tej tradycji – wiele studentów chętnie “wyskoczy na piwko” po zajęciach, tym chętniej im bliżej do weekendu.

Akademik – miejsce, gdzie mieszka część studentów. “Część”, ponieważ miejsc w akademikach jest tylko określona ilość, a przydzielane one są podczas rekrutacji. Kryteria brane pod uwagę podczas naboru do akademika to: odległość miejsca zamieszkania od uczelni, status majątkowy rodziny, z której pochodzi student oraz dochód w przeliczeniu na osobę. Ceny za pokój w akademiku są wyraźnie niższe od cen wynajmu pokoi od osób prywatnych.

Erazmus – jest to program wymiany studenckiej, podczas której kandydaci zgłaszają się do wybranej uczelni w Europie i wyjeżdżają na okres od 3 do 12 miesięcy. Istotne jest, aby wyjechać na kierunek analogiczny do tego, który studiujemy, bowiem oceny uzyskane “na wyjeździe” będzie można przepisać do alma mater. Podobnym programem jest Most, z tą różnicą, że jest to program ogólnopolski, a nie międzynarodowy.

Mając już podstawowy zasób słów i wiedzy, którą powinien przyswoić każdy student, o wiele łatwiej będzie rozpocząć nową drogę w karierze. Warto skorzystać z oferty uniwersyteckiej, bowiem wiele osób zgodnie twierdzi, że okres studiów był ich najlepszym czasem w życiu.