Jakie są uprawnienia księgowego?

Pracę w księgowości może podjąć tak naprawdę każdy. Jednak w praktyce pracodawcy wymagają kierunkowego wykształcenia, wiedzy, często także certyfikatów. Nie powinno to dziwić, przecież zawód księgowego związany jest z ogromną odpowiedzialnością, dlatego należy się do tego zajęcia odpowiednio przygotować. Dodajmy, że rzetelna wiedza bywa także słono wynagradzana. Dobry, główny księgowy zarabia nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.

Jak zdobyć uprawnienia księgowego

Polskie prawo nie wprowadza wymogów dotyczących odpowiedniego wykształcenia dla osoby zajmującej się prowadzeniem księgowości. Do 2014 roku księgi rachunkowe mogły prowadzić wskazane w przepisach prawa osoby, mające tytuł biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego albo posiadające certyfikat księgowego, uprawnienie ministerstwa finansów. Wejście w życie tzw. ustawy deregulacyjnej (Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych) uwolniło wiele profesji – zniesiono obowiązujące wymagania formalne, które przed 2014 rokiem musieli spełniać przedstawiciele określonych zawodów, w tym księgowi. Obecnie osoby zajmujące się obsługą rachunkową muszą jedynie wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Usługi księgowe traktowane są jako działalność gospodarcza, którą mogą prowadzić jedynie osoby:

  • mające pełną zdolność do czynności prawnych,
  • które, nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe.

Według przepisów, uprawnienia księgowego nie są wymagane do podjęcia pracy. Natomiast biura rachunkowe zatrudniają osoby, które skończyły studia przygotowujące do tej profesji, m.in. rachunkowość, finanse. Bardzo ważna jest także aktualna wiedza, ponieważ w Polsce przepisy bardzo szybko się zmieniają. Chcąc zdobyć odpowiednie przygotowanie zawodowe najlepiej skończyć studia magisterskie lub podyplomowe (na kierunkach rachunkowość, finanse i pokrewne). Można także zdecydować się na specjalistyczny kurs, który pozwala zdobyć wiedzę i m.in. uprawnienia samodzielnego księgowego. Szkoleniem fachowców zajmuje się głównie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które oferuje zdobycie certyfikatów potwierdzających kompetencje zawodowe na kilku poziomach.

Uprawnienia – księgowi chcą powrotu wymogu kwalifikacji zawodowych

Wprowadzenie deregulacji spowodowało znaczne obniżenie poziomu usług rachunkowych. Pojawiło się sporo nowych podmiotów oferujących tanią obsługę księgową, ale na słabym poziomie. Coraz częściej, z wielu stron pojawiają się głosy o konieczności powrotu uprawnienia księgowego ministerstwa finansów oraz o obowiązku doszkalania. Zmiany domaga się także Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które zainicjowało dyskusję, pisząc m.in. do Ministra Finansów. SKwP chce m.in. jasnej regulacji wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowych. Nadal na rynku działa wiele biur rachunkowych zatrudniających profesjonalnych księgowych, którym można zaufać. Gliwicki księgowy od lat prowadzi finanse wielu firm, robi to w sposób rzetelny, uczciwy i fachowy.