Human- człowiek. Studia humanistyczne.

Końcówka kwietnia dla wszystkich maturzystów jest jak ostatnie okrążenie w biegu długodystansowym. Ukończenie szkoły średniej jest wbiegnięciem na prostą, gdzie na finiszu czeka napisanie egzaminu maturalnego. Maturzyści bardzo stresują się tym najważniejszym egzaminem w ich życiach, ponieważ na jego wynikach oparty jest przebieg misji po tytułem „moja przyszłość”. W związku z tym, stres towarzyszący maturzystom odpuszcza dopiero w momencie, gdy ostatnie słowo zostanie wpisane na karcie egzaminu oraz ostatnia kratka zostanie namalowana na arkuszu odpowiedzi. Większość maturzystów nie widzi swojej przyszłości bez dalszej edukacji, wybierając kierunek studiów swoich marzeń lub życiowych, przemyślanych decyzji. Osoby, które mają jasno skonkretyzowany kierunek studiów wiedzą, jakie przedmioty wybrać na egzaminie maturalnym, by zostać wysoko ocenionym w procesie rekrutacji. Ci maturzyści, którzy nie mają jasno określonego celu, jednak chcą wybrać się na studia, mogą wesprzeć się na poradach uczelni wyższych, które oferują masę kierunków, z których można wybrać coś dla siebie.

Studia humanistyczne są oblegane przez przyszłych studentów, jednak znajdują się osoby, które twierdzą, że to kierunki nieprzyszłościowe bez szans na zatrudnienie, a wręcz zasilające bezrobocie w Polsce. Na szczęście możliwości jest dużo, a perspektywy nie muszą być tak pesymistyczne, jak twierdzi społeczeństwo. Studiowanie kierunku z pasją, jest gwarancją dla przyszłego zatrudnienia w branży, którą da się polubić. Mnogość kierunków dostępnych na uczelniach wyższych pozwala na wybieranie oferty jednej z miliona, która może dać dużo pasji i zaangażowania w kontemplacji danego kierunku.

Kierunki humanistyczne. Sprawdź, które są pokrewne z Twoją duszą!

DZIENNIKARSTWO Dziennikarstwo jest dziedziną, w której należy mieć intuicję, a zarazem czujne oko, by żadna z dogodnych sytuacji, która następuje nie umknęła uwadze a jednocześnie stała się tematem do napisania artykułu czy nakręcenia materiału. Jeśli jesteś osobą, która lubi obserwować otaczającą Cię rzeczywistość, potrafisz analizować fakty i wyciągać z nich wnioski, a dodatkowo skrupulatnie przelewać je na papier lub mówić o nich na bieżąco to dziennikarstwo może okazać się kierunkiem idealnym dla Ciebie! W ramach studiowania na kierunku dziennikarstwo zyskasz umiejętności z zakresu znajomości systemu politycznego w kraju i za granicą, zaznajomisz się z komunikacją, medioznawstwem, kulturą i historią Polski oraz krajów zagranicznych. Przede wszystkim poznasz możliwości samodzielnej pracy z tekstem- wyszukiwania informacji potrzebnych a następnie ich analizowania i interpretowania oraz redagowania tekstów zgodnie z zasadami językowymi. Szlifować również będziesz znajomość języków obcych, na poziomie zaawansowanym. Absolwent kierunku dziennikarstwo zatrudnienie może znaleźć w agencjach reklamowych, działach public relations, agencji prasowych oraz mediach (radio, TV).

HISTORIA Jeśli jesteś osobą, dla której historyczne wydarzenia ani daty poszczególnych wojen i konfliktów nie stanowiło problemu, a wręcz przeciwnie- miałeś niedosyt, to studiowanie historii może okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o wybór kierunku studiów. Podczas studiowania poszerzysz swoją wiedzę z zakresu historii o: historii Polski i historii powszedniej, umiejętność analizowania źródeł tekstów historycznych oraz stopnia ich autentyczności a także określeniu wartości informacyjnych dla przyszłych pokoleń. Poznasz również zależność zjawisk i procesów, które wydarzyły się w zeszłych epokach, a mają realny wpływ na czasy współczesne. Będziesz miał również możliwość przygotowania się do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych i kulturalnych, a po skończeniu specjalności nauczycielskiej, zostać dyplomowanym nauczycielem historii. Absolwent kierunku historia pracować może jako: nauczyciel historii w szkołach podstawowych, pracownik administracji państwowej, archiwista lub jako pracownik muzeum, oświaty lub kultury.

HISTORIA SZTUKI Jeśli Twoim głównym zainteresowaniem jest kontemplowanie sztuki- a malarstwo, rzeźba, grafika są dla Ciebie zagadnieniami, o których mógł(a)byś słuchać godzinami, a przy okazji interesujesz się poszczególnymi epokami od czasów starożytnych aż po czasy najnowsze, to znak, że kierunek historia sztuki jest kierunkiem dla Ciebie! Studiowanie na tym kierunku umożliwi Ci poznanie dziejów sztuki powszedniej i polskiej, następnie usytuowanie go w kontekście kulturowym oraz przede wszystkim analizowanie i rekonstruowanie procesów artystycznych. Student zyskuje wiedzę z zakresu nauk o sztuce i umiejętności krytyki artystycznej- formułowania opinii o nurtach artystycznych, nowych zjawiskach w sztuce oraz o dziełach sztuki. Poznaje również sposoby na wykorzystywanie wiedzy w praktyce w muzealnictwie i ochronie zabytków. Absolwenci kierunku mogą podjąć zatrudnienie jako pracownicy muzeum, archiwiści, placówek ochrony zabytków czy wystawiania dzieł sztuki. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej można pracować jako nauczyciel w szkole podstawowej.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Jeśli lubisz czytać książki, lubisz spokój i posiadasz umiejętność szybkiego zapamiętywania, a od najmłodszych lat w szkole wolałeś bardziej zaglądać do biblioteki, niż do pracowni chemicznej, to znak, że ten kierunek jest dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku poszerzysz swoje umiejętności w zakresie źródeł informacji, procesów informacyjnych w zakresie bibliotekoznawstwa, umiejętność sprawnego wyszukiwania, selekcji i jakości informacji, które ostatecznie można wykorzystać w bibliotecznych narzędziach informacji o zbiorach, stron www lub bazach danych. Studia przygotowują do pracy w różnych instytucjach działających w sektorze publicznym, kulturze, edukacji, biznesu, nauki i administracji związanej z opracowywaniem i udostępnianiem dokumentów. Zatrudnienie można znaleźć jako: broker informacji, pracownik portalów internetowych, dokumentalista, archiwista.

ETNOLOGIA Etnologia jest dziedziną nauki, w której analizuje się kulturę człowieka oraz klasyfikuje się ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych. Jeśli interesuje Cię człowiek i jego funkcjonowanie w środowisku naturalnym, chciał(a)byś poznawać różne kultury ludzi zlokalizowanych na całym świecie? Jeśli tak, to kierunek etnologia jest idealnym dla Ciebie! Podczas studiowania kierunku etnologia pozyskasz wiedzę z zakresu przeprowadzania badań jakościowych, gromadzenia, selekcjonowania oraz interpretowania zebranych informacji oraz przeprowadzania badań terenowych. Student uczy się rozumieć zachodzące zjawiska o charakterze społeczno-kulturowym, a także dysponowaniem specjalistycznymi wiadomościami z obszaru sztuki ludowej, folkloru oraz historii etnologii. Absolwenci kierunku etnologia mogą pracować w organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych, agencjach reklamowych, agencji turystycznych oraz administracji samorządowej.

Wymagania przedmiotowe- co napisać na maturze, by dać sobie gwarancję udziału w rekrutacji na dane kierunki.

Każdy kierunek na uczelni wyższej ma ustaloną listę przedmiotów, które są premiowane bardziej w procesie rekrutacji. Z listą tych przedmiotów należy zaznajomić się jak najszybciej, by móc dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego, który jest furtką do studiowania. Najlepiej wybrać sobie dwa przedmioty, które będą pasowały do kierunków, na które chcemy rekrutować i zdawać je na poziomie rozszerzonym. Poziom rozszerzenia ma wpływ na wynik rekrutacyjny i miejsce na liście przyjętych na studia.
Na kierunki humanistyczne należy przygotować się z przedmiotów takich jak: język polski, język obcy nowożytny, historii, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, języka łacińskiego i kultury antycznej, geografii, informatyki czy matematyki. Oczywiście, nie wszystkie przedmioty będą potrzebne do rekrutacji, dlatego warto przewertować strony uczelni wyższych, by wybrać te najważniejsze.

POWODZENIA MATURZYŚCI!