Gdzie warto podjąć studia na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami czy pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to popularnie kierunki studiów podyplomowych na wielu uczelniach. Chociaż rynek nieruchomości od dłuższego czasu przeżywa kryzys, to zainteresowanie kształceniem w tej dziedzinie wcale nie maleje.

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości to osoba, która nie tylko troszczy się o sprawne funkcjonowanie budynków, ale również wyróżnia się fachową wiedzą z zakresu prawa i od strony technicznej. Praca zarządcy nieruchomości łączy się z wieloma wyzwaniami, a doświadczenie gra w tym wypadku ogromną rolę. Osoba zatrudniona na takim stanowisku kładzie nacisk na rzetelną dbałość o nieruchomości o różnym przeznaczeniu. Do wykonywania tego zawodu niezbędne jest odpowiednie wykształcenie, które pozwoli na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Kto jest adresatem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami?

Tego typu kształcenie skierowane jest do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, które pragną spełniać się w zarządzaniu lub pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Najczęściej studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami podejmują absolwenci kierunków ekonomicznych powiązanych z branżą nieruchomości, osoby zajmujące się już zawodowo nieruchomościami oraz pracownicy administracji publicznej. Adresatami są:

  • deweloperzy,
  • osoby zatrudnione w spółdzielniach mieszkaniowych,
  • administratorzy budynków,
  • właściciele i pracownicy firm budowlanych,
  • właściciele i pracownicy biur nieruchomości oraz zakładów gospodarki komunalnej.

Program kształcenia na studiach podyplomowych z Zarządzania Nieruchomościami

Edukacja podyplomowa na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami obejmuje szeroką tematykę z tej dziedziny. Program studiów porusza kwestię prawnych regulacji oraz zarządzania nieruchomościami różnego typu. Słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, marketingu, ekonomii oraz poznają zagadnienia związane z budownictwem. Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami zdobywają kwalifikacje wymagane w branży, by później móc spełniać się jako pośrednicy i zarządcy nieruchomości.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie nieruchomościami – dlaczego warto?

W programie kształcenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami znajdują się zagadnienia, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne w wykonywaniu zawodu związanego z rynkiem nieruchomości. Edukacja na studiach podyplomowych umożliwia również opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z obrotem nieruchomościami oraz dokumentacji technicznej z zakresu budownictwa. Osoba, która ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami, jest w stanie podejmować odpowiedzialne decyzje, które prowadzą do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej.

Zarządzanie Nieruchomościami – studia podyplomowe w Warszawie

Oferta Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie obejmuje studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami – Property Management. Słuchaczem może zostać absolwent studiów I lub II stopnia, który pracuje jako deweloper, zarządca lub właściciel nieruchomości, architekt, projektant bądź inżynier. Zajęcia dydaktyczne na tej uczelni prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z Urzędu Dozoru Technicznego, Samorządu Zawodowego Zarządców Nieruchomości oraz przedstawicieli instytutów naukowych i uczelni wyższych. Kształcenie umożliwia zdobycie kompetencji z zakresu zarządzania lub obrotem nieruchomościami. Studenci uczą się także przygotowania procedur związanych z zawieraniem transakcji i uzyskują wiedzę o tym, jak korzystać z dokumentacji planistycznej.