Filologia- czy tylko poliglota da radę?

Dla przyszłych maturzystów ostatni dźwięk dzwonka rozlegający się w szkole, nie jest czymś mile widzianym. Od tego momentu, stres przed egzaminem maturalnym sukcesywnie wzrasta, ponieważ wyniki tego egzaminu ważą o przyszłości i podjęciu potencjalnych studiów przez absolwenta szkoły średniej. Pozytywny wynik matury może zdecydowanie ułatwić prowadzenie kariery, doprowadzić do słusznego wyboru kierunku studiów zgodnego z zainteresowaniami i predyspozycjami. Nie dla wszystkich studia są pierwszym wyborem, jeśli chodzi o zaplanowanie swojej przyszłości- niektórzy wybierają pójście do pracy, zrobienie sobie rocznej przerwy w nauce (tzw. „gap year”) lub poprawę niesatysfakcjonującego wyniku maturalnego. Aby dobrze przygotować się do procesu rekrutacji na kierunek, który nas interesuje, warto wiedzieć przed wypełnieniem deklaracji maturalnej jakie przedmioty są premiowane podczas tego procesu. Wtedy dobrze by było skupić się na przygotowaniach maturalnych z tych przedmiotów, dla innych zostawiając minimalny stopień zainteresowania. Również poziom rozszerzony jest punktowany w niektórych uczelniach nawet podwójnie! A jeśli nie sprecyzowałeś wyboru kierunku dla siebie, warto obserwować strony internetowe szkół wyższych, które kuszą niezliczoną ilością kierunku. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!

Studia związane z językami, kulturą i obyczajami danych krajów nie są zarezerwowane dla osób znających perfekcyjnie dany język- np. filologia angielska nie jest przeznaczona tylko dla osób znających język angielski w stopniu superkomunikatywnym. Z pewnością, takiej osobie będzie lżej na takowych studiach, jednak osoba pracująca ciężko jest w stanie nauczyć się wszystkiego, co jest potrzebne w danej podstawie programowej. Na takich studiach znajdzie się miejsce zarówno dla osoby, która dopiero zaczyna swoją przygodę z danym językiem, jak i osoby biegle nim władającym. Ile języków, tyle filologii, dlatego poniżej przedstawionych jest tylko kilka z nich, jednak proces rekrutacji dla każdej przebiega dość podobnie. Mnóstwo uczelni proponuje kierunki związane z filologią różnych języków, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Wszystko w zależności, który język w duszy wam gra.

Filologia w różnych smakach- sprawdź kierunki i wybierz coś dla siebie!

FILOLOGIA POLSKA  Język polski, jego historia i kultura polska są dla Ciebie czymś arcyciekawym? Czujesz, że wiesz już dużo, jeśli chodzi o literaturę polską a chciał(a)byś wiedzieć jeszcze więcej? To znak, że studia na kierunku filologia polska są dla Ciebie i warto wziąć je pod uwagę wybierając swój upragniony kierunek studiów! Studiując na tym kierunku będziesz przyswajać wiedzę z zakresu specjalistycznego słownictwa z zakresu języka i literatury. Dodatkowo, mnóstwo wiedzy o historii kultury antycznej oraz kultury europejskiej wpadnie w Twoje szare komórki, jak również przyswoisz większą szczyptę języka łacińskiego. Najważniejsze przedmioty jednak będą związane z Polską- historia dziejów Polaków na ziemiach polskich, dzieje polityczne i przemiany na przestrzeni wieków, historia literatury polskiej i interpretowanie ich. Również przedmioty związane z gramatyką i poprawnością stylistyczną. Jako absolwent kierunku polonistyka (zamiennik filologii) zatrudnienie będzie można znaleźć w: szkolnictwie, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i szeroko pojętych mediach (prasa, radio, TV).

FILOLOGIA ANGIELSKA Wpływ języka angielskiego na kulturę większości państw nie trzeba tłumaczyć- zapożyczenia z tego języka są częste w języku polskim, a i język angielski w większości państw jest to język urzędowy. Jeśli język angielski w szkole średniej był dla Ciebie jak bułka z masłem, a o niczym innym nie marzysz, jak podróżować do anglojęzycznych krajów, by podziwiać ich kulturę i sztukę to musisz wziąć pod uwagę rekrutowanie na kierunek filologii angielskiej! Studiowanie na tym kierunku umożliwia spełnienie większości z powyższych marzeń, dodatkowo poszerzając wiadomości z zakresu historii, kultury oraz rozwijania poziomu posługiwania się językiem angielskim. Największy nacisk kładziony jest na rozwijanie poziomu języka, zarówno w mowie potocznej, jak i specjalistycznego słownictwa, które pomoże wykształcić specjalistów w tym kierunku. Sprawne mówienie, redagowanie tekstów czy analizowanie tekstów pod względem gramatycznym, fonetycznym i morfologicznym będzie Twoim głównym zajęciem. Wszystko po to, by w przyszłości absolwenci tego kierunku swe zatrudnienie mogli znaleźć w: biurach tłumaczeń jako lektorzy czy nauczyciele języka angielskiego oraz miejscach, gdzie kultura anglosaska ma duże znaczenie.

FILOLOGIA ROSYJSKA Język rosyjski należy do rodziny języków słowiańskich, podobnie jak język polski. Nasi dziadkowie, jak i rodzice uczyli się języka rosyjskiego, bo ten był popularny podczas edukacji w szkołach tak bardzo, jak dziś język angielski. Otwarty rynek spowodował, że wschodnie państwa zaczęły współpracę z europejskimi firmami, a co za tym idzie coraz częściej potrzeba tłumaczy języka rosyjskiego. Jeśli interesuje Cię język rosyjski, chciał(a)byś zagłębić się w cyrylicy oraz poznać kulturę wielkich państw wschodu- to filologia rosyjska jest kierunkiem dla Ciebie i powinieneś rozważyć rekrutowanie na ten kierunek! Najważniejsze jest to, że znajomość tego języka nie jest wymagana, więc możesz nauczyć się władać tym językiem od zera! Podczas studiowania, oprócz nauki języka rosyjskiego, będziesz przyswajać literaturę rosyjską wielu klasyków literatury, historię Rosji i języka rosyjskiego, ale również umiejętność przekładu czy gramatyki. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, biurach tłumaczeń, jako kadra nauczycielska oraz redakcjach, wydawnictwach czy dziennikarstwie.

FILOLOGIA KLASYCZNA Jeśli starożytność podczas edukacji w szkole średniej była dla Ciebie najlepszą epoką na świecie, lubisz stawiać sobie wysokie wymagania, a przede wszystkim interesujesz się kulturą starożytnych Greków czy Rzymian, to klasyczna filologia jest właśnie kierunkiem dla Ciebie! Podczas studiów będziesz przyswajać naukę greki i łaciny, języków trudnych i wymagających ogromu wkładu własnego. Przedmioty w ramach tego kierunku będą opierać się na poszerzaniu wiadomości związanych z kulturą i literaturą antyczną- dziełach Homera, Wirgiliusza, mitologią a także filozofią antyczną- Platona, Sokratesa i innych uczonych tamtych czasów. Wybór tego kierunku wiąże się z pracą naukową, często wymagającą dużego czasu spędzonego nad książkami i analizą utworów. Absolwenci tego kierunku zatrudnienie mogą znaleźć jako pracownicy biblioteki, wydawnictw lub odnaleźć swoje miejsce jako kadra nauczycielska- języka łacińskiego, greki czy jako nauczyciel akademicki.

FILOLOGIA BAŁKAŃSKA Półwysep Bałkański obejmuje najpiękniejsze obszary związane z Morzem Adriatyckim, Jońskim oraz Czarnym, zajmując południowo-wschodnią część Europy. Jeśli interesujesz się kulturą i literaturą bułgarskich, serbskich czy rumuńskich mieszkańców i pisarzy, a przy okazji powyższe regiony chwytają Cię za serce, to znak, że kierunek bałkanistyka jest idealnym wyborem dla Ciebie! W ramach studiowania na tym kierunku poszerzysz swoje umiejętności z zakresu porozumiewania się w kilku językach, tj.: bułgarski, macedoński, serbski, albański, grecki, rumuński lub turecki. Ponadto poznasz kulturę krajów bałkańskich i specyfikę życia w odmiennej strefie klimatycznej od naszej, nauczysz się interpretować dzieła najsłynniejszych pisarzy Półwyspu Bałkańskiego oraz poznasz filozofów tych regionów. Absolwenci tego kierunku studiów zatrudnienie będą mogli znaleźć w biurach tłumaczeń, placówkach dyplomatycznych oraz turystyce.

Wymagania przedmiotowe na egzaminie maturalnym, by dostać się na kierunki związane z filologią.

Na każdej uczelni wyższej wymagane są przedmioty, dzięki którym można uczestniczyć w procesie rekrutacji. Niektóre przedmioty są premiowane podwójnie, szczególnie te zdawane na poziomie rozszerzonym. Aby móc ujrzeć swe nazwisko na liście osób przyjętych na studia, należy uzyskać jak najwyższy wynik na egzaminie maturalnym. Najlepszym sposobem na pomyślne przygotowanie się do procesu rekrutacji jest wiedza na temat przedmiotów wymaganych na danej uczelni. Poznanie kierunku marzeń przed maturą i wpisanie tychże przedmiotów na deklarację maturalną może okazać się kluczem do sukcesu.
Na kierunki związane z filologiami potrzebne są przedmioty takie jak: język polski, język angielski (lub obcy nowożytny), historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna lub filozofia. Wszystko jest zależne od dokładnego wyboru kierunku studiowania, ponieważ dla danego kierunku bardziej premiowany będzie język angielski niż historia i wiedząc to, należy nacisk większy położyć na egzamin z języka angielskiego, którego wynik będzie mnożony razy 2, a nie 1. To szansa na uzyskanie wyższego centyla i pokonanie progu punktowego na danym kierunku studiów.

POWODZENIA MATURZYŚCI!