Edukacja domowa w Polsce- jak zacząć i na co uważać?

Wielu rodziców w związku z obostrzeniami na terenie placówek szkolnych rozważa nauczanie dzieci w domu. Obawa przed zakażeniem lub nieprzyjazną atmosferą w szkole, skłania opiekunów do pozostawienia dzieci w domu.

Jak zacząć edukację domową i czy trudno jest uczyć własne dzieci?

Podstawową kwestią, kiedy decydujemy się na takie rozwiązanie, jest dokładne przyjrzenie się sytuacji rodziny. Faktem jest, że edukacja domowa w Polsce dotyczy dzieci z rodzin wielodzietnych lub takich, w których rodzice mają elastyczne godziny pracy, bądź jedno z rodziców nie pracuje zawodowo.
Jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie, jak zacząć edukację domową, musimy poszukać odpowiedniej placówki, która jest przyjazna ED. Pamiętajmy też , że w chwili obecnej edukacja domowa w Polsce nie wiąże się z wizytą w poradni pedagogiczno- psychologiczną i nie potrzebujemy zaświadczenia z takiej instytucji.
Kolejnym pytaniem, które dość często się pojawia jest to, czy edukacja domowa jest bezpłatna. Nie zapłacimy za naukę, jedynie w przypadku, gdy dziecko zapiszemy do państwowej szkoły przyjaznej ED. Takich placówek jest niewiele, więc gdy na poważnie rozważamy nauczanie w domu, musimy liczyć się z zapisaniem dziecka do prywatnej szkoły.

Edukacja domowa w Polsce zakłada, że dziecko musi po pewnym czasie zdawać egzaminy w szkole, do której jest zapisane. Zazwyczaj egzaminy odbywają się co pół roku.
Jeśli mamy wątpliwości co do tego, jak zacząć edukację domową i czy jest ona dla nas, musimy zdać sobie sprawę, że dziecko potrzebuje kontaktów społecznych spoza kręgu rodziny. Dlatego dobrym pomysłem jest zapisanie pociechy na dodatkowe zajęcia w gronie rówieśników i dbanie o kontakty z innymi dziećmi.
Oprócz pytań, typu- czy edukacja domowa jest bezpłatna, pojawiają się dylematy związane z podręcznikami. Tutaj, podobnie jak w przypadku uczęszczania do placówki, dzieci objęte nauczaniem szkół podstawowych dostają darmowe podręczniki.
Szukając informacji o nauczaniu w domu, miejmy też na uwadze nasze kompetencje i siły. Nauczanie dziecka w pierwszych klasach nie powinno nikomu sprawić trudności. Uczniowie liceów oraz innych szkół ponadpodstawowych wymagają rozległej wiedzy osoby uczącej, a rodzice nie zawsze dadzą sobie z tym radę.
Informacji na temat ED możemy poszukać w internecie. Znajdziemy tu odpowiedzi nie tylko na tematy, czy edukacja domowa jest bezpłatna lub jak zacząć edukację domową, ale też spotkamy się z doświadczeniami innych rodziców i będziemy mieli możliwość skorzystać z ich wskazówek.