Chemia niejedno ma imię- studiuj chemię i Ty!

W klasie maturalnej ostatni dzwonek oznajmiający koniec zajęć, a jednocześnie początek wakacji dla tegorocznych maturzystów, nie jest momentem, w którym można zacząć swobodnie planować wypoczynek lub odrzucić wszystkie książki w bok. Wręcz przeciwnie, pierwszy tydzień maja jest ostatnim momentem na to, by spokojnie powtórzyć wiadomości zdobyte podczas edukacji w szkole średniej, usystematyzować ją oraz zastosować wskazówki nauczycieli. I choć stres w pewnych momentach sięga zenitu, to trzeba dać z siebie wszystko, by móc ucieszyć oko wynikami egzaminu i możliwość rekrutowania się na uplanowany kierunek. Plan na dorosłość dla niektórych wcale nie wiąże się z maturą- decyzja „gap year” pozwala złapać oddech, spełniać marzenia a także podjąć się pierwszej pracy zarobkowej. Większość maturzystów jednak myśli o studiowaniu, jak o szansie na znalezienie lepszych propozycji pracy oraz usamodzielnieniu się. Twierdzą, iż wykształcenie jest ważne w procesie awansu zawodowego. Nie wszyscy jednak mogą się pochwalić dokładnym planem na siebie- zwykle decyzje o kierunku studiów na przestrzeni poszczególnych lat się zmieniają. Dla osób, dla których podjęcie decyzji o studiowaniu jest zadaniem niemożliwym, z pomocą przychodzą uczelnie wyższe oferujące wachlarz kierunków, które są w stanie rozwiać wątpliwości nawet najbardziej niezdecydowanych i wymagających maturzystów.

Chemia jest nauką przyrodniczą, która zajmuje się chemiczną stroną przemian procesów występujących w naturze, bada również różne substancje pod kątem ich przemian, budowy cząsteczkowej oraz składu. Studiowanie kierunków chemicznych jest dość trudną przeprawą dla kogoś, kto nie miał styczności ze światem chemicznym, dlatego kierunki te są częściej wybierane przez absolwentów liceów profilowanych w zakresie biologiczno-chemicznych, jednak to nie jest wymóg konieczny. Jeśli interesujesz się chemią, jest ona całym Twoim światem i chciał(a)byś poświęcić się bez reszty laboratoryjnym doświadczeniom, a przy tym chciał(a)byś się dowiedzieć czegoś więcej o jej możliwościach, to poniższe kierunki mogą okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę!

Sprawdź, czy chemiczna droga łączy się z Twoją- kierunki studiów dla Ciebie!

CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA W odpowiedzi na rozwijający się przemysł, zajmujący się wydobywaniem zasobów przyrody i przystosowywaniem ich do potrzeb społeczeństwa, potrzebnym rozwiązaniem staje się udoskonalenie tych procesów, aby ten proces mógł zachodzić poprawnie. Jeśli interesujesz się szeroko pojętym przemysłem i chciałbyś pracować przy jego udoskonalaniu, to ten kierunek studiów jest dla Ciebie. Studiując na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu chemii ogólnej, elektroniki i elektrotechniki, podstaw inżynierii chemicznej oraz chemii fizycznej. Nauczysz się obsługiwać programy statystyczne, w jaki sposób bezpiecznie pracować z odczynnikami toksycznymi, wybuchowymi i łatwopalnymi a także w jaki sposób przygotować próbki do badań. Będziesz również potrafił opisywać zjawiska chemiczne zachodzące w przyrodzie oraz trafnie opisywać wyniki przeprowadzonych badań. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć w branży farmaceutycznej, przemyśle chemicznym, laboratoriach badawczo-naukowych, branży kosmetycznej, placówkach biotechnologicznych i kontroli jakości pożywienia.

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA Prowadzenie śledztwa opiera się na wykorzystywaniu różnorodnych technik, a w tym wielu technik z zakresu chemii oraz toksykologii. Udowodnienie obecności toksyn (narkotyki, alkohol, trucizna) w organizmie jest nie lada zadaniem, jednak dla specjalistów z zakresu chemii, to żaden problem. Jeśli interesuje Cię praca przy zbieraniu dowodów, działalności w laboratorium to jest to kierunek, w którym powinieneś spróbować swoich sił. Podczas studiowania zakres swojej wiedzy możesz poszerzyć o techniki kryminalistyczne, podstawy prawa, psychologii i socjologii, a także procesu karnego. Będziesz potrafił pracować z urządzaniami laboratoryjnymi, a także przeprowadzać czynności procesowe i operacyjno-śledcze oraz pracować z materiałem dowodowym. Będziesz uczęszczał na zajęcia z zakresu chemii kwantowej, pobierania i przygotowywania próbek biologicznych, analizę środków uzależniających i toksykologii chemicznej i sądowej. Jako absolwent tego kierunku możesz pracować jako pracownik służb celnych, specjalnych, laboratoriów kryminalistycznych, więziennictwie oraz firmach detektywistycznych.

CHEMIA MEDYCZNA Analizowanie badań biochemicznych ma duże znaczenie w medycynie, ponieważ stanowi to podstawę postawienia diagnozy i pozwala na wdrożenie ewentualnego leczenia lub uzupełnienia braków składników odżywczych. Jeśli od zawsze myślałeś o związaniu swojej przyszłości z medycyną, jednak sala operacyjna to nie Twoja bajka, to ten kierunek jest dla Ciebie idealny. Podczas studiowania tego kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu chemii leków, formulacji leków, biotechnologii, chemii bio-organicznej i nieorganicznej, analizy chemicznej z diagnostyką laboratoryjną w branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej. Zyskasz również umiejętności z zakresu metod i wykorzystywania ich do syntetyzowania i analizowania związków chemicznych oraz znajomości BHP w pracy laboratoryjnej. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako pracownik laboratoriów badawczych, diagnostycznych oraz kontrolnych, przedsiębiorstw z branży biotechnologicznych i biomedycznych, firmach farmaceutycznych, zakładów chemicznych oraz firmach kosmetycznych.

CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Zagrożone środowisko przyrodnicze potrzebuje innowacyjnych rozwiązań, by spróbować wstrzymać lub nawet cofnąć negatywny wpływ szkodliwych substancji i środków. Jeśli nie jest Ci obojętny los środowiska, w którym żyjemy i chciałbyś przyczynić się do pozytywnych zmian dotyczących poprawę kondycji naszej planety to ten kierunek jest odpowiedni ku spełnieniu Twoich marzeń. Podczas studiowania na tym kierunku studiów poszerzysz swoją wiedzę z zakresu elementów technologii i inżynierii chemicznej, chemii fizycznej, fizyki oraz monitoringu środowiska. Do przedmiotów na tym kierunku można zaliczyć: chemię analityczną, fizyczną, organiczną, elektrochemię, zrównoważony rozwój i technologie przyjazne środowisku, chemię i technologię materiałów funkcjonalnych oraz analizę ryzyka środowiskowego a także recykling i zagospodarowanie odpadów. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w laboratoriach analitycznych, jednostkach ochrony środowiska, organach PIP, inspektoratach BHP, sektorze modernizacji środowiska oraz przemyśle chemicznym.

CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLGIA Nasz świat składa się z przeróżnych kształtów, produktów, które mają określona fakturę, kształt czy kolor. Za większością tych cech stoi chemia i odpowiednie procesy fizyczne, które wpływają na to, jak wyglądają rzeczy, które nas otaczają. Jeśli interesujesz się chemią, strukturą molekularną przedmiotów, które Cię otaczają, to ten kierunek jest dla Ciebie idealny! Podczas studiowania na tym kierunku będziesz miał możliwe poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii chemicznej, chemii materiałów, nanotechnologii oraz biochemii. Dodatkowo będziesz potrafił bezpiecznie pracować z substancjami chemicznymi, syntetyzować i charakteryzować nanomateriały, metale stosowane do leczenia ran, fotokatalizatorów do oczyszczana wody i powietrza, a także polimerów i ich kompozytów o właściwościach samoczyszczących i hydrofobowych. Będziesz potrafił przygotować biomateriały stosowane do wytwarzania endoprotez czy materiałów stosowanych w eksploatacji urządzeń narażonych na silnie działanie tarcia. Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie jako pracownik laboratorium naukowo-badawczego, firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją chemikaliów.

CHEMIA TECHNICZNA Innowacyjny kierunek przyczyniający się do rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie chemii oraz fizyki, odpowiadający na potrzeby rynku, który wręcz potrzebuje wyspecjalizowanych pracowników w dziedzinach technicznych. Jeśli od zawsze Twoją pasją są nauki ścisłe, a jednocześnie lubisz gnać w nieznane, to ten kierunek studiów jest dla Ciebie stworzony i warto spróbować na nim swoich sił. Podczas studiowania tego kierunku będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu fizyki z elementami fizyki technicznej, chemii nieorganicznej stosowanej, obliczeń inżynierskich oraz chemii polimerów. Dodatkowo zyskasz umiejętności praktyczne, które wykorzystasz w pracy zawodowej, a mianowicie: obliczenia inżynierskie i wykonywanie rysunku technicznego oraz klasyczną analizę jakościową. Zatrudnienie jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć w przemyśle technicznego i biotechnologicznego, laboratorium badawczego, konserwator zautomatyzowanych linii produkcyjnych, firmie wykorzystującej aparatury badawczej do prowadzenia procesów chemicznych, jednostek akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.

Wymagania przedmiotowe – jak należy napisać maturę, by dostać się na ww. kierunki studiów?

Każda uczelnia wyższa rządzi się swoimi prawami i ustala listę przedmiotów potrzebnych do rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Aby dostać się na dany kierunek studiów, maturzysta musi zdawać egzamin maturalny z wymienionych przedmiotów. Należy śledzić oferty uczelni wyższych, w których można znaleźć wymagania przedmiotowe obowiązujące na danym kierunku. Na podstawie tych informacji należy wypełnić deklarację maturalną i zacząć przygotowania do matury.
Aby pomyślnie przejść proces rekrutacji, należy wykazać się jak najwyższym wynikiem egzaminów maturalnych. Warto pamiętać, że niektóre przedmioty w ramach rekrutacji zdawane na poziomie rozszerzonym mogą być premiowane podwójnie, co zwiększa szansę dostania się na kierunek studiów. Aby móc rekrutować się na ww. kierunki studiów należy się wykazać następującymi przedmiotami maturalnymi: język obcy nowożytny, chemia, biologia, fizyka, geografia, matematyka a nawet informatyka.

POWODZENIA MATURZYŚCI!