Bezpieczeństwo podstawą życia- studia otworzą Ci karierę.

Ostatni dzwonek w szkole średniej dla większości uczniów jest momentem, w którym można wypuścić powietrze i zacząć myśli o planowanym wypoczynku. Nie dla wszystkich, bowiem dla maturzystów jest to ostatnia prosta, by usystematyzować wiedzę zdobytą podczas całej edukacji w szkole, a ponadto uzupełnić ewentualne braki. Koniec kwietnia jest najintensywniejszym okresem w życiu każdego abiturienta, który myśli o swojej przyszłości. Dla niektórych osób matura to czysta formalność- nie uzależniają swojej przyszłości od wyniku egzaminu maturalnego, ponieważ mają inne plany- znalezienie pracy, „gap year” spędzony na przygotowaniu się do matury na spokojnie czy przerwy na odpoczynek i podróżowanie po świecie w celu spełniania swoich marzeń. Jednak większość osób przystępujących do matury uważa, że ich przyszłość jest równoznaczna z ukończeniem studiów najlepiej na prestiżowej uczelni. Studiowanie uważają za krok do dorosłości, który pozwoli zdobyć im wymarzoną pracę z możliwością wysokich zarobków. Maturzyści, aby myśleć o studiach swoich marzeń muszą przebrnąć przez egzamin maturalny, by osiągnąć satysfakcjonujący ich wynik. Jeśli jeszcze nie jest się zdecydowanym na konkretny kierunek studiów, z pomocą przychodzą uczelnie wyższe, które prześcigają się w tworzeniu ofert- mnogość przeróżnych kierunków jest w stanie zaspokoić nawet najbardziej wymagające i niepewne myśli maturzystów.

Bezpieczeństwo jest ważną kwestią w każdej dziedzinie życia- czy to podczas produkowania żywności, jak również w aspekcie narodów. Zapewnienie bezpieczeństwa jest wpisane w piramidę potrzeb Maslowa, dlatego jako absolwent studiów związanych z bezpieczeństwem, z pewnością nie będziesz narzekał(a) na brak zatrudnienia. Interdyscyplinarność zapewnia rozległy rozwój czerpany z różnych nauk, które z pewnością przydadzą się podczas praktyki. Jeśli pragniesz rozwoju oraz pasjonującej pracy oraz przede wszystkim satysfakcji z wyboru, spójrz poniżej, a z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

Kierunki studiów związane z bezpieczeństwem – sprawdź, czy to są dla Ciebie!

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI W obecnych czasach ważnym jest, by wiedzieć co się je, w szczególności, że wiele związków tak naprawdę nam nie jest potrzebnych do szczęścia. Jeśli jesteś osobą, dla której pożywienie z certyfikatami ma większą wartość i dołoży wszelkich starań, by żywność znajdująca się na półkach w sklepach była tylko sprawdzona to ten kierunek jest idealny dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu zagrożeń w produkcji i przetwórstwie: mleka, mięsa, owoców, warzyw i zbóż, normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywności oraz identyfikowalność żywności i pasz. Poznasz także przepisy dotyczące przepisów prawa żywnościowego, proces certyfikacji żywności w Polsce i na świecie, znajomość zagrożeń i ich eliminacji w procesie wytwarzania żywnościowego oraz zyskasz umiejętności praktyczne jak planowanie i wykorzystywanie odpowiednich narzędzi w procesie przetwarzania żywności. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako specjalista ds. kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, w firmach zajmujących się przetwórstwem spożywczym, służbach sanitarnych oraz w instytucjach badawczo-naukowych.

BEZPIECZEŃSTWO I PRODUKCJI ŻYWNOŚCI Zmechanizowanie produkcji pożywienia w obecnych czasach ma bardzo wysoki odsetek, dlatego ważnym jest, by zachować bezpieczeństwo w powyższych procesach. Jeśli zwracasz uwagę na wysoki poziom produkcji żywności, zależy Ci na produkowaniu żywności tylko na najwyższym poziomie, to ten kierunek jest dla Ciebie. Podczas studiowania tego kierunku pozyskasz wiedzę z zakresu produkcji surowców roślinnych, ekonomii gospodarki żywnościowej, trendów w produkcji żywności oraz inżynierii procesowej. Utrwalisz lub poznasz także podstawy chemii, fizyki i matematyki, poznasz przepisy prawa żywnościowego, proces higieny produkcji żywności oraz kontroli jakości wyrobów spożywczych. Umiejętności praktyczne wzbogacisz w umiejętność doradztwa w zakresie odżywienia, projektowania i wdrażania istniejących systemów bezpieczeństwa wykorzystywanych przy produkcji żywności. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako dietetyk, pracownik firmy cateringowej, zakładu gastronomicznego, przemysłu spożywczego, kontroler jakości, doradca żywieniowy czy trener zdrowego żywienia.

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA Zwiększająca się liczba konfliktów zbrojnych na obszarze wielu krajów nie jest powodem do pozytywnych przemyśleń, dlatego lepiej zapobiegać, niż leczyć. Jeśli jesteś osobą, która ma na uwadze bezpieczeństwo swojego kraju, ale również bezpieczeństwo całego świata i jesteś pewien, że byłbyś odpowiednią osobą na tym stanowisku, to ten kierunek jest dla Ciebie! Podczas studiowania tego kierunku zyskasz teoretyczną wiedzę z zakresu analizowania zagrożeń, identyfikowania i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, zarządzania sytuacją kryzysową, komunikacją polityczną, międzykulturową oraz kulturowych aspektów dyplomacji, negocjacji międzynarodowych. Jako absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie jako specjalista z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, do spraw kontaktów międzynarodowych, zarządzania procesami oraz w administracji publicznej, również jako analityk danych.

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE Na utrzymaniu jak najdłużej wysokiego poziomu zdrowia i przede wszystkim kondycji społeczeństwa zależy każdej osobie, która jest związana ze służbą zdrowia. Bezpieczeństwo związane z branżą zdrowotną jest ważne, w szczególności, gdy proces wykonywania zabiegów zdrowotnych może przebiegać w sposób niezgodny z procedurami. Jeśli jesteś osobą, która chciałaby stać na straży bezpieczeństwa zdrowia, to ten kierunek jest idealny dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku możesz zyskać teoretyczną wiedzę z zakresu międzynarodowych problemów zdrowia, socjologicznych aspektów bezpieczeństwa, polityki społecznej, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz promocji zdrowia. Umiejętności praktyczne pozyskasz z zakresu skutecznego i efektywnego zarządzania pracą ratowników medycznych, sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia, jak katastrofy lub w czasie klęsk żywiołowych, gdy trzeba umiejętnie pracować w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć w służbach medycznych, oświacie, jednostkach rządowych i samorządowych, fundacjach i miejscach zajmujących się problematyką zdrowotną.

BEZPIECZEŃSTWO WODNE Bezpieczeństwo na wodzie jest najważniejszym aspektem, jaki porusza się podczas wakacji, ale też jako uwagi dla rybaków, którzy wypływają na wody. Jeśli potrafisz pływać, jednak chciał(a)byś coś więcej uczynić dla społeczeństwa, jesteś pomocny i chętny do różnych form współpracy, to ten kierunek może okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę! Podczas studiowania na tym kierunku pozyskasz wiedzę z zakresu nawigacji, locji i przepisów żeglugowych, meteorologii oraz prawnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa. Ponadto nauczysz się udzielać pomocy medycznej i poznasz specyfikę akcji ratowniczych przeprowadzanych na wodzie i terenach im pobliskim, dodatkowo będziesz uczył się monitorować środowiska wodne i zarządzać tymże środowiskiem w inwestycjach gospodarczym oraz szacować zagrożenia z tym związane. Będziesz miał możliwość zastosować różne formy i możliwości organizowania turystyki i rekreacji w środowisku wodnym, a także efektywne przekazywanie wiedzy, by skutecznie pracować z dziećmi i młodzieżą. Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako wykwalifikowany ratownik wodny, koordynator kąpielisk wodnych, operator jednostek ratowniczych, trener personalny, instruktor sportów wodnych, analityk zagrożeń na wodzie oraz przewodnik turystyki wodnej a także samodzielny przedsiębiorca związany z użytkowaniem terenów wodnych.

Kierunki studiów związane z bezpieczeństwem: wymagania przedmiotowe- w jaki sposób przygotować się do matury?

Uczelnie wyższe decydują o tym, jakie przedmioty potrzebne są podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Na większość kierunków studiów, nie wystarczy podstawa maturalna (czyli matma, polski i obcy język), żeby pomyślnie się rekrutować, dlatego należy dodać sobie coś jeszcze. Niektóre przedmioty są punktowane podwójnie, jeśli są zdawane na poziomie rozszerzonym. W jaki sposób dowiedzieć się dokładnie, jakie przedmioty są potrzebne do rekrutacji? To proste, należy szukać informacji na temat rekrutacji, zazwyczaj w zakładce kandydat na studia. Ważne jednak, by do tych informacji dotrzeć przed wypełnieniem deklaracji maturalnych, ponieważ jest szansa na lepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Przy uzyskaniu lepszego wyniku egzaminu maturalnego, jest szansa na dostanie się na listę osób przyjętych na studia.
Podczas rekrutacji na ww. kierunki studiów należy wziąć pod uwagę następujące przedmioty maturalne, z których co najmniej jeden należy zdać na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, historia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie a na niektóre kierunki egzamin sprawnościowy i wstępny z pływania.

POWODZENIA MATURZYŚCI!