Algebra liniowa nie musi być trudna!

Autor: Katarzyna B.

Wakacje trwają, ale dla wielu tegorocznych maturzystów lipiec to pora na zastanowienie się, jaki kierunek studiów wybrać, a następnie na jaką uczelnie złożyć plik potrzebnych dokumentów. Zastanówmy się więc nad naszym wyborem solidnie i sumiennie.

Matematyka to jeden z najbardziej obleganych kierunków, jaki co roku wybierają studenci. Niestety na studiach często spotykają się z dziedzinami, które sprawiają im większe lub mniejsze trudności. Jednym z najtrudniejszych działów matematyki jest algebra liniowa. Przed dokonanie wyboru studiów warto więc zastanowić się nad tym, czy będziemy w stanie podołać wszystkim trudnościom, które mogą nas spotkać w trakcie nauki.

Dla wszystkich zainteresowanych przyszłych studentów, jak również tych, którym nie powiodło się z kolokwiami, egzaminami, obroną… bardzo przydatny będzie dodatkowy kurs z matematyki. Wśród wielu działów ten nauki bardzo dużą trudność sprawia algebra liniowa, która jako jedna z zagadnień tej nauk wymaga szczególnego zrozumienia i wyćwiczenia, by zakres materiału został właściwie przez nas pojęty. Algebra w terminologii matematycznej zajmuje się analizowaniem przestrzeni liniowych, a także ich przekształcaniem. Homomorfizmami określa się funkcje, które odwzorowują algebrę ogólną, czyli strukturę algebraiczną. Należą do niej grupy, pierścienie oraz przestrzenie wektorowe, którym przypisuje się odpowiednie funkcje, zachowując tym samym zalecane proporcje. Algebra liniowa skupia się głównie na badaniu ciał, czyli tak zwanych pierścieni. Pierścieniem nazywa się strukturę, która nazywa własności algebraiczne liczb całkowitych oraz arytmetyki modularnej. Do dziedziny algebry liniowej zalicza się również teorię form kwantowych, macierzy i przekształceń półtora- i wieloliniowych. Dziedzina wiedzy, jaką jest algebra liniowa, powstała z badań nad układami równań liniowych.

Algebrę liniową stosuje się nie tylko w obliczeniach matematycznych, takich jak równania różniczkowe czy programowanie liniowe, ale również w innych dziedzinach wiedzy. W ekonomii jest metodą stosowaną do modelowania i rozwiązywania problemów, które wiążą się zaś z alokacją zasobów, czyli lokowaniem, rezerwowaniem i przydzielaniem do zasobu albo procesu. Sama nazwa tego zagadnienia – „algebra” powstała od tytułu dzieła arabskiego uczonego – Alchwarizmiego, które zostało napisane już w starożytności. W dosłownym znaczeniu tytuł tego dzieła tłumaczy się jako „przywrócenie”, przez co należy rozumieć jako przenoszenie wyrazów o współczynnikach ujemnych z jednej strony na drugą i skracanie równań stronami.

Bardzo modne są ostatnimi czasy kursy interaktywne z matematyki, które realizuje się w trybie online. Zainteresowane osoby mogą, siedząc w domu, odbyć kurs algebry liniowej. Na stronie zamieszczone są też powiązania z innymi działami matematyki, które mogą potencjalnie sprawiać kłopot studentom. Na stronie zamieszczone są definicje i wzory, a także zestawy zadań do ćwiczenia.


by kabo

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.