Aktualne wyzwania dla studentów prawa w Polsce: jak zdobyć doświadczenie i wykształcenie potrzebne na rynku pracy?

Studenci prawa muszą godzić naukę z praktyką jeszcze zanim rozpoczną swoją karierę zawodową. Jak to zrobić, by osiągnąć najlepsze efekty?

Nauka i praktyka – wyzwania stojące przed studentami prawa

Zawód prawnika jest dość specyficzny i w przeciwieństwie do większości innych, samo zdobycie dyplomu uczelni wyższej nie umożliwia jeszcze podjęcia pracy zarobkowej w zawodzie. Po uzyskaniu tytułu magistra trzeba się jeszcze liczyć z koniecznością zrobienia aplikacji i zdobycia doświadczenia. W praktyce oznacza to, że kiedy koledzy po innych wydziałach zaczynają swoją karierę zawodową, przyszli prawnicy, wciąż muszą się kształcić, w wielu przypadkach godząc to z realizowaniem stażu i zarabianiem na życie. Trzeba przyznać, że wiele osób zniechęca tak długa ścieżka edukacji i rezygnują z marzeń o zostaniu prawnikiem na etapie matury, albo w ciągu swoich pierwszych dwóch lat akademickich.

Zdobywanie doświadczenia i poszerzanie horyzontów

Z uwagi na dosyć dużą konkurencję między absolwentami prawa, bardzo istotną kwestią jest możliwość rozbudowania swojego CV w jak najwcześniejszym stadium swojej kariery. Zdecydowanie warto rozważyć udział w kursach, szkoleniach, seminariach, warsztatach, konferencjach, których tematy mogłyby być pomocne w rozwoju. Bardzo dobrym pomysłem jest podjęcie się wolontariatu np. polegającego na udzielaniu porad prawniczych osobom w trudnej sytuacji. Takie akcje organizują często różne stowarzyszenia czy fundacje.

W dzisiejszych czasach wiele osób korzysta z dobrodziejstwa, jakim jest internet do tego, by zdobywać wiedzę, ale również po to, by stać się częścią pewnych społeczności. Już na studiach możesz dołączać do powstałych w mediach społecznościowych grup zrzeszających osoby o tych samych zainteresowaniach. Wspólna wymiana doświadczeń i konstruktywne dyskusje uczą, stymulują umysł, pozwalając się rozwijać.

Rozwijanie kompetencji miękkich

Sama znajomość przepisów i sposobu działania prawa może nie wystarczyć, jeśli zależy ci na świetnych wynikach i  czerpaniu satysfakcji z wykonywanej pracy. Zwykle bardzo istotną rolę w życiu prawnika odgrywa zdolność pracy z ludźmi. Sztuka konwersacji, umiejętność negocjacji, rozwiązywania konfliktów, a także posługiwania się językiem zrozumiałym dla osób spoza świata prawniczego, mogą sprawić, że klienci będą sobie cenić współpracę z tobą, będą cię polecać swoim bliskim i znajomym.

Ogromnie ważną rolę w życiu prawnika odgrywa także organizacja własnego czasu. Przy natłoku obowiązków bardzo łatwo jest się pogubić, trudno zaś ustalić priorytety. Warto nauczyć się kilku reguł, które ułatwiają porządkowanie zadań względem ważności, wspierają system motywacyjny, a do tego pomagają znaleźć w tym wszystkim czas na pasję i przyjemności.

Jeżeli chcesz zostać dobrym prawnikiem, zastanawiasz się, jak zdobyć wykształcenie i doświadczenie, zacznij od wybrania dobrej uczelni. Studia prawnicze na EWSPA (Europejskia Wyższa Szkoła Prawa i Administracji) pozwolą ci uzyskać niezbędną wiedzę, dyplom, ale również odnaleźć kierunek dla twojej kariery. Dzięki wsparciu wykładowców i pracowników EWSPA bez problemu postawisz pierwsze kroki na swojej zawodowej ścieżce.