Administracja w różnych dziedzinach- studiuj i Ty!

Ostatni dźwięk dzwonka oznajmiający koniec zajęć w szkole średniej dla maturzystów jest połowicznym powodem do radości. Koniec edukacji szkolnej, nie jest końcem edukacji w całym im życiu, ponieważ stoją przed wykonaniem najważniejszego zadania w całym procesie edukacji- napisaniem egzaminu maturalnego, który jest przepustką do dorosłości. Wynik egzaminu dla niektórych osób jest przepustką do studiowania kierunku swoich marzeń, a dla niektórych sprawdzeniem swoich możliwości. Dla niektórych abiturientów wynik egzaminu maturalnego nie jest istotny, gdyż mają inny plan na siebie- tak zwany „gap year”, gdzie maturzyści rok przerwy poświęcają na odpoczynek po nauce, podróżowanie czy też pracę zarobkową. Dla osób, które ze studiowaniem wiążą swoją przyszłość, oczekiwanie na wynik podczas najdłuższych wakacji w życiu jest określane jako „być, albo nie być”. W końcu od wyniku zależne jest uczestniczenie w rekrutacji na dany kierunek studiów i zajęcie miejsca na liście studentów. Nie wszyscy maturzyści mają określony plan na swój wymarzony kierunek- to nie jest zmartwienie, ponieważ uczelnie wyższe mają szeroki wachlarz kierunków, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wystarczy prześledzić strony internetowe i poczytać ofertę różnych wydziałów z różnych dziedzin.

Studia związane z administracją przez niektórych są uważane za coś najnudniejszego na świecie, ponieważ ich zdaniem przyszłość jest związana z pracą za biurkiem. Nic bardziej mylnego, wystarczy mieć pomysł na siebie i zdaniem niektórych, nudna praca za biurkiem może zamienić się w pracę marzeń z szerokimi perspektywami. Wybór odpowiednich specjalizacji jest w stanie przekształcić nawet najnudniejszy przedmiot w coś wspaniałego! Jeśli pragniesz przyszłościowej pracy, stabilizacji, a jednocześnie kreatywności i dużych możliwości rozwoju, to z pewnością w tych kierunkach znajdziesz coś dla siebie. Spróbuj, nie będziesz żałować!

Kierunki administracyjne – sprawdź, czy to kierunki dla Ciebie!

ADMINISTRACJA Umiejętność opanowania wszystkich zagadnień z zakresu prawa i odpowiednich ustaw jest nie lada trudnym zadaniem do wykonania, aczkolwiek nie niemożliwym. Jeśli interesuje Cię świat przepisów prawnych i regulacji, a dodatkowo chciałbyś swoją pracę zawodową związać z praca biurową, to ten kierunek studiów jest idealnie stworzony pod Ciebie. Podczas studiowania na tym kierunku studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu podstaw makro- i mikroekonomii, podstaw prawa karnego, konstytucyjnego, międzynarodowego, poznasz proces postępowania administracyjnego i prawo administracyjne, poznasz istotę finansów publicznych i prawo finansowe oraz publiczne prawo gospodarcze. Dodatkowo poszerzysz swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych- o prawie i administracji oraz podstaw ekonomii, a także zdobędziesz wyższy poziom z języka obcego (przeważnie język angielski). Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć w jednostkach organizacyjnych podporządkowanym samorządom lokalnym, administracji rządowej, ambasadach, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach pozarządowych, instytucjach społecznych, kulturalnych i oświatowych a także organach administracji skarbowej.

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Wskutek szerzącej się dokumentacji prawie w każdym zakładzie pracy zaczyna mieć zasadność etat archiwisty, ponieważ proces przechowywania ważnych dokumentów niekiedy wynosi aż 20 lat! Jeśli jesteś osobą, której stosy dokumentów nie przerażają, czujesz się pewnie z przedmiotów humanistycznych i cechujesz się dobrą pamięcią do przepisów, to kierunek jest idealny dla Ciebie! Podczas studiowania poszerzysz swoją wiedzę z zakresu projektowania badań archiwistycznych, formułowania i analizy problemów badawczych, powiązań między archiwistyką i zarządzania dokumentacją, funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce oraz gromadzenia i wykorzystywania informacji dotyczących archiwistyki. Umiejętności praktyczne zaś poszerzysz w zakresie rozpoznawania kryteriów, metod i narzędzi selekcji archiwalnej, rozpoznawania źródeł z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, ich analizy i interpretacji oraz wykorzystywania w praktyce norm prawnych, warunkujących funkcjonowanie archiwów oraz postępowanie z dokumentacją w różnych instytucjach. Staniesz się osobą, która będzie rzetelnie selekcjonować i analizować zarządzane przez siebie dokumenty. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako archiwista w instytucjach historycznych, pracownik archiwów zakładowych lub składnic akt, pracownik biblioteki, ekspert ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją oraz organizator pracy biurowej a także pracownik archiwów społecznych i ośrodków dokumentacyjno-informacyjnych.

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Administracja jest kierunkiem uniwersalnym, który jest pokrewny z każdą dziedziną nauki w zakresie przepisów i przestrzegania prawa. Połączenie z bezpieczeństwem wewnętrznym pozwoli pracować nad przepisami obejmującymi zakres państwa polskiego. Jeśli jesteś osobą, dla której jakość życia i bezpieczeństwo nie jest obojętne, to możesz rozważać ten kierunek studiów jako przyszłość dla siebie. Podczas studiowania na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu obszaru ochrony danych osobowych, a także zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystywania praktycznego przepisów prawnych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania w czasie kryzysu. Nauczysz się podejmować zadania zapobiegające przestępczości i innym czynnikom zagrażającej stabilizacji kraju. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć w służbach mundurowych, agencjach detektywistycznych, urzędach, biurach poselskich, ABW i BOR.

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA W ostatnich latach Polska mocno zacieśniła więzy z Unią Europejską, ale również państwami należącymi do niej. W związku z tym znajomość prawa unijnego stała się wręcz nieodzownym elementem pielęgnującym tę współpracę. Jeśli jesteś zainteresowany losem Unii Europejskiej i jej realnym rozkwitem, to ten kierunek może okazać się dla Ciebie pasjonujący. Podczas studiowania zdobędziesz wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego, systemów konstytucyjnych, publicznego prawa gospodarczego, etyki w przestrzeni publicznej, zarządzania w perspektywie międzysektorowej i strategicznej instytucji, politykę rozwoju regionalnego oraz koncepcji integracji gospodarek europejskich. Dodatkowo, zyskasz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami i zespołem pracowniczym oraz marketingu. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć w instytucjach samorządów terytorialnych, instytucjach i agendach UE, urzędach odpowiedzialnych za fundusze unijne oraz w organach administracji rządowej, a także w instytucjach z sektora prawnego, finansowego i ubezpieczeniowego.

ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA Znajomość przepisów dotyczących regulowania stosunków pomiędzy podmiotami publicznymi jest ważna, by osiągnąć sukces na polu politycznym. I choć polityki jest pełno w dzisiejszych czasach, to wciąż obserwuje się zwiększony popyt na specjalistów z dziedziny administracji i polityki publicznej. Jeśli jesteś osobą, która cechuje się niezliczoną sumą MB w mózgu i jest w stanie zapamiętywać nawet najbardziej skomplikowane przepisy prawne, a dodatkowo nie masz problemu z wystąpieniami publicznymi, to jest idealny kierunek dla Ciebie! Podczas studiowania zapoznasz się z zasadami funkcjonowania samorządów lokalnych, polityki publicznej państwa, poznasz też systemy społeczne i polityczne w Unii Europejskiej oraz sposób, w jaki pozyskiwać fundusze unijne. Ponadto, zyskasz teoretyczną wiedzę z zakresu nauk politycznych, prawnych, społecznych i ekonomicznych. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć jako koordynator polityk publicznych, analityk polityk publicznych oraz pracownik instytucji politycznych.

Kierunki administracyjne: wymagania przedmiotowe – jak osiągnąć sukces i dostać się na ww. kierunki studiów?

Uczelnie wyższe prześcigają się w zdobywaniu studentów, jednocześnie ustalając zasady rekrutacji, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dla studentów. Dlatego też, dla każdego kierunku określone są przedmioty, których wymaga się podczas rekrutacji. Nie na wszystkie kierunki studiów wystarczy podstawa maturalna (język polski, matematyka oraz język obcy) i należy zdecydować się zdawać jeszcze jeden/kilka przedmiotów dodatkowych. Najlepiej, by przeanalizować w odpowiednim czasie jakie przedmioty maturalne należy wykazać przy rekrutacji, aby móc odpowiednio sporządzić deklarację maturalną. Dodatkowo można skupić się na przygotowaniu do matury, nie tracąc czasu na zbędne przemyślenia.
Podczas rekrutacji na ww. kierunki studiów należy wziąć pod uwagę przedmioty maturalne jak: historia, matematyka, język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki. Ważnym jest, by choć jeden był zdawany na poziomie rozszerzonym, najlepiej ten, który jest premiowany podwójnie lub większą ilością procentów.

POWODZENIA MATURZYŚCI!