Zostań geografem- świat stoi przed Tobą otworem!

Koniec kwietnia i ostatni dzwonek w szkole średniej dla maturzystów to nie koniec edukacji, a wręcz przeciwnie- ostatnie dni do egzaminu maturalnego są szansą na ostatnie powtórki i usystematyzowanie wiedzy potrzebnej do zdania tego najważniejszego egzaminu. Pomyślne zdanie egzaminu maturalnego jest wymagane do kontynuowania edukacji i pójścia na studia. A im wyższy wynik na egzaminie, tym wyższe prawdopodobieństwo zamiany statusu kandydata na studia na status studenta.
Studiowanie deklaruje większość maturzystów, ponieważ właśnie w studiach widzi swoją przyszłość opartą na solidnym zatrudnieniu w zawodzie marzeń. Wybierając swój upragniony kierunek warto kierować się zdrowym rozsądkiem, ale również zainteresowaniami, gdyż nie ma gorszej rzeczy niżeli studiowanie z przymusu i bez satysfakcji. Dopasowanie swoich cech charakteru z cechami, którymi trzeba się charakteryzować w danym zawodzie jest ważne, by czuć się w tych obowiązkach, jak ryba w wodzie.

Zdecydowanie się na jeden konkretny kierunek studiów z wielu ofert przedstawianych przez uczelnie wyższe, jest bardzo trudnym zadaniem. Dokładne zapoznanie się z ofertą uczelni jest w stanie choć trochę rozegnać czarne chmury związane z decyzją na najbliższe kilkanaście lat., ponieważ studia na poziomie licencjatu to aż 3 lata ciężkiej nauki. Dlatego chłodna głowa przy wyborze kierunku marzeń jest jak najbardziej wskazana.
Studiowanie geografii jest dobrym pomysłem dla osoby, która przez lata szkoły średniej, licealnej była związana z profilem geograficznym. Aczkolwiek ktoś, kto nie miał do czynienia z tym przedmiotem, ale ma pasję do podróżowania na kierunkach związanych z geografią powinien znaleźć coś dla siebie. Ale geografia, to nie tylko nauka o podróżowaniu. To nauka związana z sytuacja geopolityczną, środowiskową, klimatyczną a także atrakcje kulturowe i naturalne w danym kraju. Z geografią związane są różne dziedziny nauki, między innymi: geologia, oceanografia czy geoinformacja.

Działy geografii, które są oddzielnymi kierunkami studiów.

GEOLOGIA Nauka ta zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi, a także procesami zachodzącymi w jej wnętrzu oraz obserwacji w jaki sposób Ziemia ulega przeobrażeniom. Jeśli interesuje Cię Ziemia, czyli planeta na której żyjemy i chciał(a)byś poznać historię jej powstania, to ten kierunek studiów może odpowiedzieć na Twoje potrzeby. Podczas studiowania tego kierunku pozyskasz wiedzę z zakresu identyfikowania struktur geologicznych, rozpoznawania złóż krajowych i światowych metali oraz wykorzystywaniu w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu poszukiwania i dokumentowania złóż. Umiejętności praktyczne poszerzysz o konstruowanie map, przekrojów i profili a także nauczysz się analizować warunków hydrogeologicznych. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w firmach geodezyjnych, brać udział w badaniach geologicznych, szkołach wyższych oraz placówkach badawczych i urzędach.

OCEANOGRAFIA Woda słona, do której można zaliczyć oceany pokrywa ¾ powierzchni Ziemi. Na kontynencie można wyróżnić pięć oceanów, których prawie wszystkie wody mieszają się ze sobą. Jeśli interesuje Cię oceaniczne życie, chciałbyś poszerzyć swoją obecną wiedzę z różnych nauk pokrewnych geografii, to kierunek studiów oceanografia jest dla Ciebie idealny! W ramach studiowania kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu ekologii, geologii morza, geofizyki, biologii morza oraz oceanografii chemicznej. Z umiejętności praktycznych będziesz posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi, badaniami środowiskowymi oraz identyfikować i charakteryzować facje morskie i środowiska sedymentalne. Zatrudnienie można znaleźć w laboratoriach badawczych, rybołówstwie, instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego, wykorzystywania morskich zasobów naturalnych oraz instytucjach ochrony środowiska morskiego.

GEOGRAFIA Geografia jest nauką, w której zainteresowaniach zawiera się Ziemia, jej właściwości oraz aspekty gospodarcze i polityczne na świecie. Jeśli Twoją pasją jest podróżowanie, zgłębianie tajemnic miast na świecie i podziwianie kultury poszczególnych regionów, to kierunek geografia jest idealnym dla Ciebie! Podczas studiów posiądziesz wiedzę z zakresu rozumienia podstawowych procesów gospodarczych, społeczeństwa współczesnego, prognozowania pogody na podstawie danych meteorologicznych i własnych danych, identyfikowania regionów konfliktowych i skutków globalizacji. Będziesz potrafił również określić wpływ zjawisk geologicznych na działalność gospodarczą człowieka. Przedmioty, które będziesz realizował są następujące: hydrologia, oceanografia, meteorologia, klimatologia, kartografia i topografia. Jako absolwent kierunku geografia znajdziesz zatrudnienie w szkołach, uniwersytetach, branży turystycznej czy ośrodkach badawczych.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Ochrona środowiska staje się tematem coraz częściej poruszanym zarówno wśród ludzi na ulicy, ale też w szeroko pojętych mass mediach. Coraz większej ilości osób zależy na zachowaniu ochrony środowiska i skupieniu się na tym, jak zapobiec pogarszaniu kondycji planety. Jeśli interesujesz się tematami związanymi z ochroną środowiska, a jednocześnie chciałbyś poznać formy gospodarowania odnawialnymi źródłami energii, to ten kierunek jest idealny dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku zyskasz wiedzę z podstaw matematyki, chemii i fizyki, rozumienia procesów wytwarzania energii elektrycznej, meteorologii, nowoczesnych metod utylizowania i recyklingu odpadów, wytrzymałości materiałów, edukacji ekologicznej, eksploatacji urządzeń i instalacji obiektów służących do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, administracji rządowej i samorządowej, jako doradca w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarowania odpadami a także organizacjach i fundacjach proekologicznych.

GEOINFORMACJA Jeśli interesujesz się geografią i informatyką, jednak nie masz pomysłu jak połączyć obie dziedziny to kierunek geoinformacja jest idealnym kierunkiem dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych oraz ścisłych. Nauczysz się obsługiwać System Informacji Geograficznej, Topograficznej Bazy Danych oraz tego, jak wykonywać teledetekcję cyfrową. Poznasz przedmioty kierunkowe, tj.: ekofizjografia, cyfrowe przetwarzanie obrazów czy topograficzne bazy danych. Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w działach geodezji, wydawnictwach kartograficznych, firmach tworzących nawigacje, zakładach komunalnych, instytucjach ochrony środowiska.

Wymagania przedmiotowe- z czego i jak zdać maturę, by rekrutować się na studia?

Uczelnie wyższe mają w swoich ofertach mnóstwo kierunków z różnych dziedzin, które każdy może dopasować do swoich preferencji. Warunkiem dostania się na dany kierunek jest posiadanie egzaminu maturalnego z przedmiotów wymaganych podczas rekrutacji. Maturzyści powinni zaznajomić się z tą listą, jeszcze przed wypełnieniem deklaracji maturalnej, aby zdawać przedmioty im potrzebne. Niektóre przedmioty są liczone podwójnie, gdy zdaje się je na poziomie rozszerzonym. Ma to wpływ na wynik rekrutacji i w konsekwencji dostanie się na listę osób przyjętych.

Kierunki geograficzne cieszą się uznaniem wśród abiturientów, ponieważ są przyjemne i z łatwością można na nich rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Aby skutecznie przejść proces rekrutacji i dostać się na upragniony kierunek studiów należy skupić się na następujących przedmiotach: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka a w niektórych przypadkach historia i wiedza o społeczeństwie.

POWODZENIA MATURZYŚCI!