Z dentystą na Ty. Dbaj o zdrowie!

Zbliżająca się majówka, dla większości maturzystów nie jest okresem, w którym można odrzucić książki na bok. Mimo tego, że edukacja w szkole średniej pod koniec kwietnia została zakończona, nie jest jednoznaczna z porzuceniem książek a wręcz przeciwnie- to najlepszy okres, by wykonać ostatnie powtórki, usystematyzować wiedzę zdobytą podczas całej edukacji i zastosować wskazówki nauczycieli. Ostatni dzień przed egzaminami warto wykorzystać na odpoczynek oraz walkę ze stresem, który w tym okresie sięga zenitu, więc warto go zamieniać w stres pozytywny, który zachęca do działania. Pozytywnie zdany egzamin maturalny może otworzyć drzwi do studiowania- dla większości maturzystów chcących dalej się edukować, to być albo nie być. Wymarzony kierunek studiów, jest gwarancją dobrego i solidnego zatrudnienia, więc filaru dorosłości. Nie wszyscy jednak chcą wejść w wir studiów- decydując się na „gap year”, który wykorzystują na odpoczynek (najdłuższe wakacje zobowiązują), rozpoczęcie pierwszej, pełnopłatnej pracy czy zrobienie prawa jazdy. Maturzyści, którym zależy na osiągnięciu jak najwyższego wyniku egzaminów maturalnych, niecierpliwie czekają na wyniki- w końcu od procentów znajdujących się na świadectwach zależy ich przyszłość. Niewiele osób jest pewnych swojej przyszłości, a co dopiero kierunku, jaki chcą studiować. Ciężko jest znaleźć swoje powołanie, dlatego warto wesprzeć się bogatą ofertą uczelni wyższych, na których nawet najbardziej niezdecydowany i wymagający maturzysta znajdzie coś dla siebie. Najlepiej kierować się swoimi zainteresowaniami, dzięki którym praca nie będzie przykrym obowiązkiem, a pasją.

Kierunki związane z dentystyką są drugim, zaraz po medycynie wybieranym kierunkiem studiów wśród studentów. Czasem są nagrodą pocieszenia dla tych, dla których na medycynie zabrakło miejsca, a czasem jest to wybór z czystej pasji. O ile studia lekarzy dentystów są dość mocna pozycją na rynku studiów w Polsce, tak inne kierunki poniżej, już nie. Niektóre zaskarbiły sobie sympatię maturzystów, o czym świadczą wysokie progi punktowe= większe zainteresowanie maturzystów. Jeśli chodzi o zatrudnienie absolwentów tych kierunków, to z pewnością na bezrobocie nie mogą narzekać. Jeśli jesteś osobą, która lubi poświęcać czas na naukę, a dodatkowo jesteś pełny_a empatii i zaangażowania w pracę, to z pewnością kierunki wymienione poniżej mogą Cię zainteresować.

Studia związane z dentystycznymi sztuczkami- sprawdź, czy znajdziesz tu coś dla siebie.

TECHNIKI DENTYSTYCZNE Praca związana z przygotowywaniem protez zębowych, albo innych materiałów wykorzystywanych w technikach dentystycznych jest dość trudnym zadaniem, bazującym na specjalistycznej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii człowieka. Jeśli jesteś osobą, dla której długa nauka nie jest straszna, a jednocześnie masz dużo empatii w sobie i otwartość na człowieka potrzebującego pomocy, to ten kierunek może być dla Ciebie idealny! Podczas studiowania na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu anatomii człowieka, chemii ogólnej, histologii, materiałoznawstwa techniczno-dentystycznego, modelarstwa i rysunku, technik protetycznej, technologie odlewnicze w technikach dentystycznych, psychologii, wytrzymałości materiałów stomatologicznych oraz higieny i propedeutyki protetyki. Umiejętności praktyczne wzbogacisz o wykonywanie protez stałych, ruchomych i nietypowych, a także naprawiania uzupełnień protetycznych oraz aparatów protetycznych, technologii wykonywania protez zębowych oraz ekoprotez. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako pracownik w zakładach opieki zdrowotnej, gabinecie dentystycznym, szkolnictwie, laboratoriach protetycznych oraz firmy zajmującej się materiałami wykorzystywanymi w protetyce.

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Lekarz, który zajmuje się ludzkim uzębieniem- protezami, leczeniem czy ortodoncją, musi pozyskać dużo specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania człowieka. Zawód dentysty jest równoznaczny z lekarzem medycyny, z tym, że specjalizuje się tylko i wyłącznie w zakresie uzębienia człowieka. Jeśli jesteś osobą, która lubi się dużo uczyć, a dodatkowo jest empatyczną, otwartą na świat i ludzi potrzebujących osobą, to ten kierunek może okazać się dla Ciebie idealnym! Podczas studiowania tego kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu anatomii z embriologią i podstaw genetyki, propedeutyki medycyny, historii medycyny i stomatologii, profilaktyki stomatologicznej, higieny, pierwszej pomocy medycznej i elementów pielęgniarstwa, materiałoznawstwa, fizjologii człowieka oraz historii i kultury medycznej. Umiejętności praktyczne wzbogacisz o diagnozowanie i leczenie chorób próchniczych, zapobiegania chorobie próchnicowej, opisu i interpretacji struktury chemicznej, reakcji i procesów biochemicznych w organizmach żywych, oceny zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, pracy i edukacji, a ponadto języka obcego. Jako absolwent możesz zatrudnienie znaleźć jako pracownik publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, pracownik instytutu badawczego oraz klinikach uczelni wyższych medycznych.

HIGIENA STOMATOLOGICZNA Wydaje się, że we współczesnych czasach dbanie o higienę jamy ustnej dla większości osób nie stanowi żadnego problemu, jednak można by się bardzo pomylić. Istnieją grupy osób- między innymi przedszkolaki czy dzieci w wieku szkolnym- które niezbyt dbają o higienę swoich ząbków. Dlatego też, potrzebują wsparcia ze strony osób reprezentatywnych. Jeśli jesteś osobą, która potrafi trafnie argumentować ważne czynności, a dodatkowo jest zainteresowana szerzeniem dobrej profilaktyki, to ten kierunek może okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Podczas studiowania tego kierunku poszerzysz swoje wiadomości z zakresu patofizjologii i patomorfologii, anatomii i fizjologii człowieka, biochemii, podstaw chorób wewnętrznych, a także anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia, podstaw zdrowia publicznego oraz ekonomiki i finansów w ochronie zdrowia. Umiejętności praktyczne wzbogacisz o prowadzenie działań profilaktycznych oraz rozpoznawanie patologii jamy ustnej, protetyki oraz chirurgii stomatologicznej. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć jako pracownik gabinetów stomatologicznych, placówek prowadzących działania profilaktyczne.

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Zdrowie jest wartością nadrzędną dla każdego człowieka- dbanie o niego powinno być codziennością każdego z nas. W tym celu ważna jest profilaktyka- zgodnie z zasadą: „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Jeśli jesteś osobą, dla której profilaktyka chorób ma duże znaczenie i chciał(a)byś zdziałać więcej na rzecz profilaktyki w Polsce, to ten kierunek jest dla Ciebie idealny. Studiowanie na tym kierunku pozwoli Ci poszerzyć wiedzę z zakresu chemii i fizyki środowiskowej, ekologii i podstaw mikrobiologii, epidemiologii (metody obliczeniowe), logiki i podstawy prawa, pierwszej pomocy, podstaw biochemii i toksykologii, podstaw zarządzania oraz biologii molekularnej, biostatyki oraz międzynarodowych problemów zdrowia. Umiejętności praktyczne wzbogacisz o przeprowadzanie samodzielnej oceny czynników ryzyka środowiskowych, identyfikowania czynników szkodliwych w środowisku oraz poznanie zasad systemów zarządzania. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako pracownik administracji publicznej i samorządowej, instytucji naukowo-badawczych, firmach konsultingowych, placówkach zdrowia publicznego oraz jako szkoleniowiec w obszarze zdrowia środowiskowego.

PROMOCJA ZDROWIA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ Zdrowie nie opiera się tylko na aspekcie fizycznym, ale również psychicznym- równowaga powinna być zachowana, jeśli się chce dysponować zdrowiem przez całe swoje życie. Aby jednak stosować się do wytycznych zawartych w programach profilaktycznych, warto edukować ludzi o zdrowiu i dbać o ich zdrowie od najmłodszych lat. Jeśli jesteś osobą, dla której profilaktyka ma duże znaczenie i jesteś osobą, która mogłaby się zająć tym zagadnieniem na szerszą skalę, to ten kierunek może być dla Ciebie idealny! Podczas studiowania na tym kierunku studiów poszerzysz swoją wiedzę z zakresu rozpoznawania i eliminowania czynników środowiskowych, zagrażających życiu i zdrowiu, organizowania środowiska życia i pracy w aspekcie założeń promocji zdrowia, pełnienia roli lidera promocji zdrowia w środowisku życia i pracy, projektowania materiałów edukacyjnych o problematyce zdrowotnej oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia a także aplikowania do funduszy krajowych i europejskich, dostępnych w obszarze zdrowia. Jako absolwent tego kierunku możesz podjąć w administracji publicznej i samorządowej, instytucji naukowo-badawczych, firmach konsultingowych, placówkach zdrowia publicznego oraz jako szkoleniowiec w obszarze zdrowia środowiskowego.

Wymagania przedmiotowe- na jakie przedmioty warto postawić na maturze?

Każda uczelnia wyższa ustala zasady dotyczące rekrutowania się na poszczególne kierunki, a wszystkie zasady dotyczą konkursu świadectw maturalnych. Uczelnia ustala, jakie przedmioty maturalne są potrzebne, by rekrutować się na dany kierunek studiów. Aby dowiedzieć się, jakie przedmioty maturalne są potrzebne do procesu rekrutacji, warto odpowiednio wcześnie- najlepiej przed wypełnieniem deklaracji maturalnej obserwować stronę internetową uczelni wyższej, na którą chcemy się dostać. Na podstawie tych informacji można odpowiednio przygotować się do egzaminu maturalnego, dając sobie szansę na listę osób przyjętych na studia.
Aby pomyślnie rekrutować się na powyższe kierunki, warto wziąć pod uwagę przedmioty takie jak: język obcy nowożytny, język polski, matematyka, geografia, historia oraz wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu a także biologia, chemia oraz fizyka. Ważnym jest, by choć jeden z tych przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ przez niektóre uczelnie poziom rozszerzony jest premiowany podwójnie.

POWODZENIA MATURZYŚCI.