Z chemią za pan brat! Studiowanie chemii i jej pochodnych.

Klasa maturalna w życiu każdego maturzysty jest okresem stresującym, w którym myśli skupiają się głównie na dobrym przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Pozytywne napisanie wszystkich egzaminów jest szansa na udział w rekrutacji na studia. Większość abiturientów poproszonych o określenie swoich najbliższych planów na przyszłość, jednogłośnie mówi o studiowaniu jako formie zapewnienia sobie dobrze płatnej pracy. Aby jednak móc swobodnie studiować na swoim wymarzonym kierunku należy zdecydować się, jakie przedmioty umieścić w deklaracji maturalnej. Zazwyczaj wypełnia się ją na początku roku, w którym jest pisana matura, dlatego jest dużo czasu, by przygotować się solidnie do napisania egzaminu. Pomyślny wynik ujrzany na świadectwie maturalnym jest gwarancją uczestniczenia w rekrutacji na dany kierunek, jak później zobaczeniu swojego nazwiska na liście przyjętych. Im wyższe miejsce na liście przyjętych, tym większe prawdopodobieństwo zmiany statusu kandydat na student. Aby satysfakcja towarzyszyła studentowi przez cały okres studiów, warto dopasować swoje cechy charakteru do cech predysponujących do danego kierunku studiów.

Uczelnie wyższe proponują wiele kierunków w różnych dziedzinach, które są w stanie odpowiedzieć na nawet najbardziej wymagające potrzeby studentów. Wybór kierunku powinien być prowadzony z chłodną głową, aby chwilowa fascynacja kierunkiem nie zamieniła się w nieprzyjemną rzeczywistość. Nie ma nic gorszego, niż frustracja uczęszczaniem na zajęcia, które nijak nie są dla mnie interesujące. Dlatego też, ważne jest, by wybierany kierunek był związany z pasjami i zainteresowaniami, co zwiększy szansę na życiowy sukces.
Chemia jest nauką z gałęzi przyrodniczych, która zajmuje się doświadczaniem chemicznej strony natury i jej przemian. Bada przeróżne substancje- to jak się zmieniają pod wpływem innych substancji lub ulegają rozkładowi z upływem czasu. Zadaniem chemii jest też zrozumienie budowy cząsteczkowej wszystkich substancji chemicznych oraz zależność pomiędzy składem a strukturą atomową. Współcześnie chemia jest związana z licznymi eksperymentami, które są zaczątkiem nowych produktów tychże reakcji. Studiowanie chemii jest dobrym pomysłem dla osoby, która miała styczność ze światem chemicznym. Absolwenci liceów profilowanych w zakresie biologiczno-chemicznych mają zdecydowanie łatwiej na studiach związanych z chemią. Oprócz czystej chemii istnieje wiele kierunków, które funkcjonują samodzielnie, a zaliczyć do nich można np.: biochemię, chemię kosmetyczną, budowlaną czy medyczną.

Działy chemii, które są oddzielnymi kierunkami studiów.

CHEMIA MEDYCZNA Chemia jest nauką przyrodniczą opartą na reakcjach występujących pomiędzy substancjami. Jeśli czujesz sympatię do przedmiotów ścisłych, a medycyna była Twoim niedoścignionym marzeniem od zawsze, to znak, iż chemia medyczna jest kierunkiem dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku studiów zyskasz umiejętności z zakresu znajomości metod i wykorzystywania ich do syntetyzowania oraz analizowania związków chemicznych, przeprowadzania analiz statystycznych oraz dokonywania pomiarów. Poznasz przepisy BHP oraz ich zastosowanie w pracowni laboratoryjnej. Poszerzysz swoją wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki oraz biologii. Dodatkowo będziesz dysponował wiadomościami z zakresu genetyki, fizjologii i morfologii organizmów żywych oraz przemian biochemicznych w nich zachodzących. Ponadto, zdobędziesz znajomość języka angielskiego na poziomie superkomunikatywnym, co pozwoli Ci zdobyć doświadczenie za granicą. Absolwent tego kierunku zatrudnienie mogą znaleźć jako pracownicy laboratoriów badawczych, diagnostycznych oraz kontrolnych, w branży biotechnologicznej oraz biomedycznej a także w firmach farmaceutycznych lub kosmetycznych, a także zakładach chemicznych.

BIOCHEMIA Biochemia jest nauką, w której chemia pełni pierwszorzędną rolę, a mianowicie bada udział chemii w organizmach żywych, w szczególności: biosyntezą, strukturą, stężeniem i przemianami chemicznymi w organizmach. Jeśli nauki biologiczne, chemiczne i matematyka nie są Ci obce, a jednocześnie chciał(a)byś przyszłość wiązać z laboratorium, to biochemia jest kierunkiem idealnym dla Ciebie! Podczas studiowania na kierunku biochemia zdobędziesz umiejętności z zakresu obszaru nauk biologicznych i chemicznych, z następujących przedmiotów: genetyki, podstaw ekologii i zarządzania jakością, podstaw biochemii i fizjologii mikroorganizmów. Zdobędziesz umiejętności, które będą pomocne w przeprowadzaniu badań biochemicznych przy użyciu specjalistycznej aparatury badawczej, która znacznie ułatwi codzienną pracę zawodową. Absolwenci kierunku biochemia zatrudnienie mogą znaleźć jako pracownicy w laboratorium lub ochronie środowiska, a także jako nauczyciele akademiccy.

CHEMIA KOSMETYCZNA Dział chemii zajmujący się kosmetyką jest najprzyjemniejszym działem w całej naukowej karierze, z uwagi na korzystne działanie substancji chemicznych na skórę, włosy czy paznokcie. Jeśli interesujesz się procesem tworzenia kosmetyków, a także analizujesz ich wpływ na organizm, to znak, iż to kierunek idealny dla Ciebie! Podczas studiowania tego kierunku poznasz wiele ciekawych przedmiotów a m.in.: podstawy chemii analitycznej, chemię organiczną, formy kosmetyczne oraz analizę instrumentalną. Rozwiniesz swoje umiejętności z zakresu chemii kosmetyków oraz podstawowej wiedzy w zakresie chemii leków, umiejętności syntetyzowania, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych. Będziesz mógł wykorzystywać matematykę i fizykę w celu rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym mających wpływ na kosmetykę. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako pracownik sektora produkcji kosmetyków, laboratorium badawczego lub przedstawiciel firmy kosmetycznej, farmaceutycznej lub chemicznej.

CHEMIA BUDOWLANA Prężnie rozwijający się przemysł budowlany zmusza uczelnie wyższe do odpowiedzi na rosnący popyt osób zajmujących się produkcją materiałów budowlanych. Jeśli nauki matematyczno-przyrodnicze nie stanowią dla Ciebie problemu, a świat budowy od zawsze Cię ciekawił, to czas spełnić swoje marzenia i spróbować sił na kierunku chemia budowlana! Podczas studiowania na tym kierunku poznajesz dużo pasjonujących przedmiotów, tj.: chemia organiczna, elektronika i elektrotechnika, materiały budowlane i instalacje, fizyka budowli. Zyskasz również umiejętności praktyczne z zakresu zasad projektowania i doboru materiałów do różnych zastosowań budowlanych, obsługiwania specjalistycznej aparatury laboratoryjnej i budowlanej. Ponadto, będziesz rozwijał poziom posługiwania się językiem obcym branżowym, który otworzy możliwości współpracy z kontrahentami i innych państw. Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie jako technolog, analityk, kontroler lub doradca klienta w firmach budowlanych czy inżynier produkcji.

TECHNOLOGIA CHEMICZNA Technologia chemiczna zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii, by przekształcić surowce w gotowe produkty, które towarzyszą nam w życiu codziennym. Jeśli interesujesz się naukami ścisłymi z zakresu chemii lub biologii, a dodatkowo masz głowę pełną pomysłów, jeśli chodzi o ulepszanie produktów, to ten kierunek jest dla Ciebie! Podczas studiów poszerzysz swoją wiedzę z zakresu chemicznych procesów technologicznych, nauk mechanicznych i chemicznych. Umiejętności praktyczne wzbogacisz o przeprowadzanie badań fizykochemicznych oraz produkcji nawozów sztucznych. Poznasz także funkcjonowanie aparatury przemysłu chemicznego, technologii chemicznej, opisu surowców oraz realizowaniem procesu w skali technologicznej. Ponadto zdobędziesz umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem w języku obcym, który może zapewnić współpracę zagraniczną. Absolwent tego kierunku zatrudnienie może znaleźć jako pracownik przemysłu chemicznego, laboratorium, a także jako specjalista do spraw procesów produkcyjnych, do spraw organizacji firmy.

Studia chemiczne – z jakich przedmiotów napisać maturę, by móc się rekrutować na kierunki związane z chemią?

Każda uczelnia wyższa ustala listę przedmiotów dla danego kierunku studiów, którymi muszą się wykazać osoby rekrutujące. Najlepiej, by przedmioty potrzebne w procesie rekrutacyjnym, maturzysta zdawał na egzaminie maturalnym. Aby dowiedzieć się, jakich przedmiotów dokładnie potrzebuje, by brać udział w procesie rekrutacyjnym na dany kierunek studiów, należy prześledzić stronę uczelni wyższych i sprawdzić najlepiej przed sporządzeniem deklaracji maturalnej. Niektóre przedmioty są punktowane podwójnie, gdy są zdawane na poziomie rozszerzonym. Im wyższy wynik w procesie rekrutacji, tym większa szansa zajęcia miejsca na liście studentów.
Kierunki związane z chemią cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów, dlatego wymagania odnośnie dostania się na te kierunki są duże. Należy wykazać się dobrymi wynikami na egzaminie maturalnym, aby uzyskać wysoki wynik przewyższający próg punktowy dla danego kierunku. Aby móc rekrutować się na ww. kierunki studiów należy rozważyć zdawanie takich przedmiotów jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, matematyka a także języka obcego nowożytnego.

POWODZENIA MATURZYŚCI!