content top

Studia zaoczne – wady i zalety

Autor: Patrycja Szambowska Od dawna maturzystów nurtuje pytanie, w jakim trybie studiować – stacjonarnym czy niestacjonarnym? To niełatwe pytanie, ale postaramy się znaleźć na nie odpowiedź. Przedstawiamy studia dzienne i studia zaoczne wraz z ich wadami oraz zaletami. Życzymy udanej rekrutacji i pomyślnego studiowania! Studia zaoczne Studia zaoczne są prowadzone przez uczelnie państwowe i niepaństwowe (czyli publiczne i niepubliczne). Ten tryb polega na tym, że studenci spotykają się na zjazdach, mających zwykle miejsce podczas weekendu co dwa tygodnie (sobota i niedziela, rzadziej wraz z częścią piątku). Zdarza się, że zjazdy są częstsze lub rzadsze, w zależności od ilości materiału, liczby weekendów podczas których wypadają święta itp. Czasem bywa tak, że studenci mają zjazdy 3 razy pod rząd a potem 1,5 miesiąca „wolnego”, czasem zaś spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie, z przerwami świątecznymi, feriami i wakacjami. Studia zaoczne są idealne dla tych, którzy w tygodniu pracują (lub chcą pracować) a pragną mimo obowiązków zdobyć wyższe wykształcenie. Praca w normowanym czasie godzin od poniedziałku do piątku pozwala na swobodne studiowanie w weekendy – niemniej nawet praca zmianowa umożliwia podjęcie studiów zaocznych, jeśli uda się dopasować grafik. Ponadto warto wiedzieć, że studia zaoczne pozwalają na otrzymanie takiego samego tytułu, jak dzienne – licencjata, magistra, inżyniera i doktora. Godzin zajęć na takich studiach jest mniej, niż na dziennych, ale wymagania nie są niskie – studenci wiele muszą nauczyć się we własnym zakresie, napisać wiele praca i zdać wszystkie egzaminy, w tym oczywiście końcowy – obronę dyplomu. Studia zaoczne są płatne a czesne z reguły niemałe, powiększone jeszcze o koszt noclegu, wyżywienia, kserówek itd. Podczas studiów jest niewiele okazji, by zintegrować się z grupą i zażyć prawdziwego życia studenckiego. Studia zaoczne to też dobry pomysł dla tych, którzy nie dostali się na studia dzienne – z reguły chętnych na naukę weekendową jest mniej. Po pierwszym semestrze można spróbować przenieść się ze studiów zaocznych na dzienne, gdyż z reguły już wtedy wiadomo, że zwalniają się miejsca i można spróbować swoich sił na dziennych. Warto wiedzieć, że niektóre kierunki studiów nie są dostępne w trybie zaocznym – można je studiować wyłącznie dziennie. Studia dzienne Studia dzienne są bezpłatne, oferowane przez uczelnie publiczne i niepubliczne. Istnieją kierunki, które można studiować tylko dziennie. W ramach studiów dziennych zdobywa się wykształcenie wyższe i otrzymuje tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub doktora. Studia dzienne uważane są za bardziej prestiżowe,...