Studia teologiczne- dla kogo to najlepszy wybór?

Ostatnie dni kwietnia są dla maturzystów równoznaczne z zakończeniem roku szkolnego, a co za tym idzie, zakończeniem edukacji w szkole średniej. Nie oznacza to jednak dla maturzystów momentu, w którym mogą swobodnie odrzucić książki na bok. Początek maja jest ostatnim momentem na powtórki, usystematyzowanie wiedzy zdobytej podczas całej edukacji oraz zastosowanie się do wskazówek nauczycieli. Przygotowania do egzaminu dojrzałości przybierają na sile, a stres sięga niebotycznych rozmiarów w szczególności, gdy ktoś ma sprecyzowaną ścieżkę kariery i zależy mu na wynikach matury. Egzamin maturalny pozytywnie napisany jest furtką do możliwości studiowania na kierunku marzeń, a co za tym idzie wymarzonego stanowiska pracy. Nie wszyscy jednak myślą o maturze, jak o kluczu otwierającemu drzwi do kariery- niektórzy decydują się na „gap year”, roczna przerwa od nauki przeznaczona na najdłuższe wakacje w życiu, znalezienie pierwszej pełnopłatnej pracy lub spełnianie marzeń (np. pójście na prawo jazdy, zrobienie wymarzonego kursu zawodowego). Odpowiednie wybory dotyczące kierunku studiów są trudnym zadaniem, a niewłaściwie dobrany kierunek studiów może stać się powodem frustracji i niezadowolenia życiowego. Aby znaleźć swoje powołanie, warto zaznajomić się z bogatą ofertą proponowaną przez szkoły wyższe, uniwersytety i politechniki. Kierunków z pewnością wystarczy, by zaspokoić wymagania nawet najbardziej wymagających maturzystów, a także tych mocno niezdecydowanych.

Studia teologiczne oparte są na nauce o Bogu i o wpływie Boga na życie codzienne każdej osoby ziemskiej- skupiają się na rodzinie i innych nadrzędnych wartościach obowiązujących w danej religii. Nie są to studia często wybierane przez maturzystów, jednak coraz więcej osób znajduje swe powołanie właśnie w tych dziedzinach, skupiając się na ważnej roli rodziny w społeczeństwie. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to kierunki powiązane z naukami humanistycznymi (czyli teologiczne) mają szerokie zastosowanie w rzeczywistości, to znaczy odnajdą się doskonale w większości stanowisk w pracy. Jeśli jesteś osobą spokojną, która potrafi asertywnie współpracować z innymi, a także posiadasz dużą dawkę empatii, potrafisz okazać pomoc innym, to poniższe kierunki mogą okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Sprawdź, czy tego właśnie szukasz.

Studia teologiczne- sprawdź, czy to drogą, którą chcesz podążać.

DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE Podstawą porozumienia między ludźmi jest rozmowa- prowadzenie dialogu z osobami potrzebującymi wsparcia mentalnego, to maksimum tego, co można dać od siebie, by podjąć próbę pomocy. Jeśli jesteś osobą, która lubi słuchać, ale również wypowiadać się w odpowiednim momencie, to ten kierunek może być dla Ciebie idealny! Podczas studiowania na tym kierunku zyskasz wiedzę z zakresu podstawowej wiedzy filozoficznej, etycznej i psychologicznej, etyki i bioetyki oraz zasad i metodologii etycznej oceny zjawisk społecznych. Ponadto zostaniesz przygotowany do relacji psychologii do nauk teologicznych i podstaw psychologii rozwojowej, biologicznych oraz kulturowych uwarunkowań rozwoju oraz teorii wychowania. Poszerzysz swoją wiedzę z zakresu prawa karnego i cywilnego do prowadzenia procedur mediacyjnych, przepisów prawnych związanych z życiem małżeńskim i rodzinnym. Umiejetności praktyczne wzbogacisz o sztukę mediacji, negocjacji oraz rozmów asertywnych, a także rozwiązywania konfliktów w rodzinie i innych grupach społecznych. Jako absolwent możesz znaleźć zatrudnienie jako trener indywidualny i grupowy, doradca public relations, mediator w sprawach karnych, cywilnych i sporów wielostronnych, doradca życia rodzinnego oraz asystent rodzinny w urzędach.

FAMILIOLOGIA W obliczu rozwodów i nieprzyjemnych zdarzeń dbanie o dobro rodziny staje się wartością nadrzędną. Potrzeba poznać wiele punktów widzenia, aby holistycznie podejść do problemu, jakim jest prawidłowe funkcjonowanie najważniejszej grupy społecznej, jaką jest rodzina. Jeśli jesteś osobą, której wartości rodzinne są najważniejsze, chciałbyś pomagać innym ludziom w rozwijaniu rodziny, to ten kierunek jest dla Ciebie! Podczas studiowania tego kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu podstaw psychologii, pedagogiki oraz socjologii, a także skupisz się na rodzinie w ujęciu humanistycznym, teologicznym i społecznym. Umiejętności praktyczne wzbogacisz o udzielanie prawidłowego wsparcia rodzinom, które maja problemy w funkcjonowaniu, w jaki sposób pracować z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub rodzinami obciążonymi niepełnosprawnością dorosłego/dziecka, a także wdrażać w życie działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom, prostytucji dzieci i młodzieży czy przestępczości. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć jako specjalista ds. rodziny, osoby pracujące w placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, resocjalizacyjnych, ośrodkach pomocy rodzinie czy instytucjach profilaktyki społecznej.

PRAWO KANONICZNE Znajomość prawa jest najważniejszą rzeczą, by móc prawidłowo rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem najważniejszych grup społecznych, w jakich człowiek może się znajdować. Jeśli jesteś osobą, dla której wartości katolickie mają duże znaczenie i lubisz stać na straży prawa, to ten kierunek studiów jest dla Ciebie idealny! Podczas studiowania na tym kierunku studiów możesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pochodzenia prawa kanonicznego, pojęć i zasad prawnych mających odzwierciedlenie w małżeństwie czy rodzinie, historii współczesnych instytucji prawa i prawa kanonicznego, zadań normy kanonicznej oraz dostrzegania działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie jako prawnik w kancelariach adwokackich i notarialnych, instytucjach finansowo-bankowych, adwokat kościelny, notariusz sądu kościelnego oraz prawnik instytucji kościelnych.

RELIGIOZNAWSTWO Na świecie istnieje dużo religii oraz bogów, w których ludzie upatrują swoje wieczne bytowanie. Każda religia ma swój urok, dla którego wyznawcy danej religii tracą głowę. W religii nie jest zaklęte tylko na osobie Boga danej religii, ale to dużo więcej- wzbogacone kulturą i zwyczajami, co zdecydowanie wzmacnia jej wartość. Jeśli interesujesz się religiami świata, a dodatkowo chciałbyś poznać kulturę danych krajów, to zdecydowanie kierunek dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku studiów, poszerzysz swoją wiedzę z zakresu etnologii religii, głównych kierunków filozofii, cywilizacje średniowieczne i nowożytne, politologii religii, psychologii religii oraz socjologii religii. Poznasz religie takie jak: hinduizm, judaizm, buddyzm czy religie Ameryki Prekolumbijskiej czy Dalekiego Wschodu. Nauczysz się dodatkowo języka łacińskiego, sanskrytu, perskiego, greki i innych. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych, muzeach, placówkach zajmujących się mniejszościami religijnymi i kulturowymi, centrach kultury czy biurach pielgrzymkowych.

TEOLOGIA Pismo Święte jest świętością dla katolików. Przede wszystkim zapisane w nim losy naszego świata wydają się być bardzo pouczającą lekturą, bez względu na to, czy ktoś jest osobą wierzącą, czy nie. Jeśli jesteś osobą, dla której Pismo Święte ma dużą wartość, a także wartości chrześcijańskie nie są Ci obce, to ten kierunek studiów jest idealny dla Ciebie! Podczas studiowania tego kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu analizowania i interpretowania Pisma Świętego, podstaw religiologii i historii Kościoła, fonetyki pastoralnej, prowadzenia katechezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz teoretycznych podstaw kilku nauk humanistycznych i społecznych- historii starożytnej i średniowiecznej, filozofii człowieka, psychologii, pedagogiki oraz logiki i etyki. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel religii, misjonarz, kapłan, pracownik zajmujący się szerzeniem wiary oraz jako pracownik wydawnictw i mediów chrześcijańskich.

TEOLOGIA KATOLICKA Chrześcijaństwo jest religią, która narodziła się w I wieku naszej ery, a w chwili obecnej zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o skupianie ludności we wspólnocie religijnej- w skali światowej jest to 32%. Na tę potężną liczbę składają się również ludność odłamów chrześcijaństwa, jak protestanci czy prawosławni. Jeśli interesuje Cię w szczególności religia chrześcijańska, to ten kierunek jest dla Ciebie idealny. Podczas studiowania tego kierunku poszerzysz swoje wiadomości z zakresu znajomości chrześcijaństwa, teologii, znajomości tekstów Biblijnych, teologii fundamentalnej, nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych. Umiejętności praktyczne wzbogacisz o umiejętną analizę i interpretację tekstów biblijnych oraz zyskasz dostęp do najnowszych badań teologicznych. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć w: oświacie, instytucjach kościelnych, administracji państwowej, diecezjalnej, parafialnej, mediach, kur, jako katecheta czy działalność duszpasterska.

Wymagania przedmiotowe- jakie przedmioty wybrać na maturze?

Każda uczelnia wyższa ustala regulamin dotyczący przeprowadzania procesu rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępnych w ofercie. Ustalenie przedmiotów koniecznych do wzięcia udziału w rekrutacji ma sens, by ustalić hierarchię rekrutowania na dany kierunek i jeśli trzeba ustalić próg punktowy, który należy pokonać, by dostać się na listę osób przyjętych na studia. Uczelnie wyższe promują (choć nie muszą) przedmioty, które są na poziomie rozszerzonym, co może zwiększyć szansę dostania się na upragniony kierunek. Aby dowiedzieć się, jakie przedmioty są potrzebne do rekrutowania na dany kierunek w wybranej uczelni wyższej, warto obserwować stronę internetową, gdzie można znaleźć pożądaną informację.
Aby rekrutować na powyższe kierunki należy wziąć pod uwagę następujące przedmioty na egzaminie maturalnym: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia a niekiedy chemia, fizyka lub filozofia.

POWODZENIA MATURZYŚCI!