Uleganie modzie jako problem społeczny w literaturze.

Uleganie modzie jako problem społeczny w literaturze.

Uleganie modzie to coś, czemu trudno się oprzeć. Podążanie za panującymi trendami jest łatwiejsze niż przestrzeganie tradycji i zwyczajów, które były ważne dla naszych przodków. Nowe rzeczy wydają się często być od nich dużo ciekawsze, zwłaszcza dla młodzieży. Trudno jest być innym, dlatego ludzie decydują się na popularne rozwiązania, które wybiera większość ludzi. Mogłoby się zdawać, że jest to specyficzny problem dla współczesnego społeczeństwa. Utwory literackie z poprzednich epok pokazują jednak, że zmagano się tym także…

Czytaj dalej...

Krytyka społeczeństwa w literaturze.

Krytyka społeczeństwa w literaturze.

Każdy naród posiada szereg wad i zalet. Tematem wielu utworów jest krytyka rodaków, zwykle mająca na celu skłonienie do refleksji. Już pierwsi polscy pisarze dostrzegali wady naszego narodu i w swoich dziełach nawoływali do zaprzestania praktykowania złych nawyków i wprowadzenia licznych reform. Jednym z autorów, który swoim dziełem postawił niechlubny pomnik polskiemu społeczeństwu był Julian Ursyn Niemcewicz. W komedii „Powrót Posła” pisarz skrytykował wewnętrzną i zewnętrzną sytuację polityczną Polski. Ukazana w akcie II rozmowa jest…

Czytaj dalej...

Fotosynteza – czynniki decydujące o procesie fotosyntezy

Fotosynteza – czynniki decydujące o procesie fotosyntezy

Czynniki wpływające na fotosyntezę dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne, regulują proces fotosyntezy, jej przebieg i natężenie. Dwutlenek węgla jest niezbędny w procesie fotosyntezy i sprowadza się do jej podstawowego równania. Ilość dwutlenku węgla w atmosferze stanowi 0, 03 % objętości znajdujących się w niej gazów atmosferycznych, występuje w stężeniu niższym od optymalnego przebiegu fotosyntezy. Podniesienie ilości CO2 o 0, 15 % prowadzi do trzykrotnego wzrostu natężenia procesu. Ilość CO2 w powietrzu jest stale uzupełniany…

Czytaj dalej...

Geneza oraz istota doktryny politycznej socjaldemokracji

Geneza oraz istota doktryny politycznej socjaldemokracji

Według definicji „socjaldemokracja to lewicowy ruch społeczny wywodzący się z ruchu robotniczego, zmierzający do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierówności społecznych.”1 Współczesne partie socjaldemokratyczne opowiadają się za równowagą między rynkiem a państwem, oraz między jednostką a społeczeństwem, czyli za kompromisem między uznaniem systemu kapitalistycznego jako najefektywniejszego mechanizmu bogacenia się w strefie prywatnej, a demokracją i dystrybucją tego bogactwa w sposób możliwie najbardziej sprawiedliwy, oraz troską o dobra i usługi…

Czytaj dalej...

Polityka zagraniczna trzech Bolesławów

Polityka zagraniczna trzech Bolesławów

Państwo Polskie w okresie panowania pierwszych Piastów było monarchią patrymonialną. Znaczy to tyle, iż traktowane było ono jako własność władcy. Nietrudno więc wysnuć wniosek, że rozwój państwa zależał od rządzącego, prowadzonej przez niego polityki, pomysłów na sprawowanie władzy czy umiejętności. Na głowie państwa ciążyła tym samym niemała odpowiedzialność. W latach panowania pierwszych Piastów możemy dostrzec dużą powtarzalność imion. Zjawisko to nie ominęło także naszych władców. Kraj w tym okresie miał za przywódców w sumie trzech…

Czytaj dalej...

Transport substancji między komórką a środowiskiem

Transport substancji między komórką a środowiskiem

Komórka otoczona jest na zewnątrz subtelną, rozciągliwą otoczką, będącą odrębną częścią komórki, noszącą nazwę błony komórkowej (plazmatycznej). Plazmalemma pełni funkcję nadzoru nad metabolizmem komórki, przenikają przez nią substancje pokarmowe do wnętrza komórki oraz wydzielnicze do otoczenia. Błona działa selektywnie dla niektórych związków, procesy te zachodzą w wodzie słodkiej lub słonej, sokach tkankowych, osoczu, w substancji międzykomórkowej. Błona komórkowa posiada miniaturowe pory dla przechodzenia substancji o różnych rozmiarach cząsteczek, ich przepływ zależy też od ładunku elektrycznego,…

Czytaj dalej...

Cyanophyta (Sinice) – budowa komórki

Cyanophyta (Sinice) – budowa komórki

Sinice (wg Saschsa-1874 r.) obok bakterii nie posiadają jądra, tworzą podkrólestwo Prokaryota. Ponieważ brak plastydów, chlorofil skupiony jest w tylakoidach przy brzegach cytoplazmy. Niebiesko-zieloną barwę nadaje fikocyjanina, obecne są też karoteny i ksantofile. Sinice są jedno-lub wielokomórkowe, nie posiadają wici, rozmnażają się wegetatywnie, zasiedlają wody słodkie, jest ich około 2000 gatunków.   Komórka wypełniona jest lepkim i zagęszczonym protoplastem, który dzieli się na część zewnętrzną i wewnętrzną. Część zewnętrzna (chromatoplazma) składa się z błonkowatych struktur…

Czytaj dalej...

Cyanophyta (Sinice) – organizacja kolonii, rozmnażanie

Cyanophyta (Sinice) – organizacja kolonii, rozmnażanie

Dzielące się komórki sinic są połączone śluzem tworząc kolonię w postaci nici dwóch rodzajów: pleurokapsalnego (poszczególne komórki otoczone są ścianami komórkowymi, ich protoplasty mogą łączyć się plazmodesmami), trychomowego (komórki otoczone są wspólną ścianą, oddzielone są między sobą niepełnymi przegrodami z błony cytoplazmatycznej). Sinice w formie pojedynczej komórki nie są często spotykane, w wyniku podziału pozostają połączone formując kolonie. U Gloeocapsa powstające endogenicznie komórki znajdują się wewnątrz wspólnej ściany komórkowej. Oprócz kolonii nitkowatych rozrastających się jednostronnie,…

Czytaj dalej...

Cyanophyta (sinice)-systematyka, filogeneza, formy kopalne

Cyanophyta (sinice)-systematyka, filogeneza, formy kopalne

Cyanophyta klasyfikuje się jako gromadę, liczącą klasę Cyanophyceae, która obejmuje wg Fotta (1971 r.) cztery rzędy: Chroococcales, Pleurocapsales, Hormogonales (Oscillatoriales) i Dermocarpales. Chroococcales zbudowane są z jednej komórki lub są zebrane w kolonie, najczęściej mają kształt kulisty albo zbliżony do elipsy. Rozmnażanie zachodzi w wyniku podziału komórek, z udziałem nannocytów. Wśród Chroococcales można wyróżnić rodzaje: Synechococcus, Microcystis (planktonowe, przyczyniające się do zakwitu wody), Gloeocapsa, Aphanotece, Merismopedia. Do rzędu Pleurocapsales należą sinice o strukturze pleurokapsalnej, w…

Czytaj dalej...

Ignacy Krasicki poeta rozumu.

Ignacy Krasicki urodzony w 1735 roku, zmarł w 1801 roku. Krasicki pochodził z rodziny magnackiej, po ukończeniu seminarium duchownego misjonarzy uzupełnił swoje studia w Rzymie. Gdy powrócił do kraju zaczęła się bardzo szybko jego błyskotliwa kariera uzdolnionego człowieka. Był sekretarzem prymasa Łubieńskiego, później kapelanem Stanisława Augusta, oraz prezydentem trybunału mazowieckiego, biskupem warmińskim, oraz arcybiskupem gnieźnieńskim.   W swojej pierwszej twórczości która szacuje się na rok 1784-1786, powstały najważniejsze dzieła związane z ideologią, ze środowiskiem dworskim,…

Czytaj dalej...
1 2