Bliższe poznanie budowy Izomerów- tłuszczów zwanych trans.

Bliższe poznanie budowy Izomerów- tłuszczów nasyconych

Bliższa budowa, struktura izomerów- trans

Izomery trans to nic innego jak zamiennie stosowana nazwa  odnosząca do związku chemicznego o nazwie tłuszcz trans.
-trans kwasów tłuszczowych (TFA – ang. Trans Fatty Acids, Wszystkie izomery to związki chemiczne geometryczne jednonienasyconych, a także  wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
Ich łańcuchy chemiczne  są rozdzielone przez przynajmniej jedną grupę metylenową [-CH2-]), podwójne wiązanie w konfiguracji trans- w stosunku 1:1.

W praktyce oznacza to przynajmniej jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla. a dwiema cząsteczkami wodoru.
Dlatego tłuszcz trans bardzo często określany jest jako uwodniony( skoro występuje jedno podwójne wiązanie dwóch cząsteczek wodoru pomiędzy jednym atomem węgla).

Ich połączenie może przybrać postać trans. Ponieważ oba atomy wodoru i=ulokowane są po przeciwnych stronach/ frontach wiązania chemicznego. Jeżeli jest wariant wiązania cis? Wtedy oba, dwa atomy wodoru mieszczą się na takiej samej stronie wiązania.
Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego dodatkowo mają tzw. reszty kwasów nienasyconych  trans.
Związki te pochodzą od przeżuwaczy, czyli zwierząt rolnych takich jak: bydło i owce. Związki izomeryczne trans stanowią około 3-5% (v/v)
Ustawienie ich, ukształtowanie jako cis lub trans cechuje kształt cząsteczek. Reszty kwasów tłuszczowych nienasyconych o uformowaniu się wi trans mają kształt liniowy, zaś w formie jako cis przybierają kształt litery “V”- to zawsze radykalnie oraz praktycznie zmienia ich metabolizm