content top

Uczelnia państwowa czy prywatna – na co zwrócić uwagę dokonując wyboru?...

Uczelnia państwowa czy prywatna – na co zwrócić uwagę dokonując wyboru?
Wybór uczelni to nie lada dylemat dla wielu przyszłych studentów. Na którą z nich się zdecydować – państwową czy prywatną? Jakie są ich wady i zalety? Która daje lepsze perspektywy rozwoju? Podpowiadamy. Tradycja kontra nowoczesność Uczelnie państwowe to najczęściej placówki, które istnieją od wielu lat, cieszą się ugruntowaną pozycją w środowisku i renomą. Mają na koncie wiele nagród i ważnych osiągnięć, czego przykładem może być chociażby krakowski Uniwersytet Jagielloński, mający wśród absolwentów wiele znanych i cenionych osobistości. Jeśli więc zależy Ci na nauce w historycznych murach i poczuciu, że znajdujesz się w wyjątkowym miejscu, wybierz jedną z istniejących od lat uczelni państwowych. Natomiast gdy kładziesz nacisk na nowoczesność, zdecyduj się na uczelnię prywatną – większość z nich powstała stosunkowo niedawno, ich siedziby mieszczą się w nowych, dobrze zaaranżowanych budynkach. Ich dużym plusem jest dobrze przygotowana infrastruktura – bliskość węzłów komunikacyjnych, duże parkingi itp. Wiele uczelni państwowych znajdujących się w ścisłych, zabytkowych centrach miast, z oczywistych przyczyn nie może pozwolić sobie na wdrożenie takich rozwiązań. Zdarza się również – choć nie jest to regułą – że prywatne uczelnie są lepiej wyposażone. Posiadają nowocześniejszy sprzęt w dostosowanej do studentów ilości oraz dostęp do najnowszych technologii. Koszty Prywatne uczelnie, w przeciwieństwie do państwowych oferują wyłącznie studia płatne, bez względu na to, czy odbywają się one w trybie stacjonarnym czy zaocznym (uczelnie państwowe pobierają opłaty jedynie za studia zaoczne). Ich koszt może być różny, w zależności od wyboru placówki oraz kierunku. Warto więc zastanowić się, czy czesne nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla naszego budżetu domowego? Można również dowiedzieć się, czy dana uczelnia oferuje możliwość rozłożenia płatności na raty (np. regulowane raz w miesiącu) lub też kierunki dofinansowane. Te ostatnie można znaleźć np. na cieszącej się dobrymi opiniami Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ponieważ część czesnego jest finansowana z zasobów funduszy europejskich. Metody kształcenia i kadra Bez wątpienia najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze uczelni powinien być jej poziom nauczania, realizowany w ramach kierunku program oraz kompetencje kadry. W tej kwestii trudno kierować się podziałem na uczelnie prywatne lub państwowe, ponieważ zarówno na jednych, jak i drugich można znaleźć doskonałych nauczycieli oraz kierunki warte studiowania. Aby przekonać się, która z nich będzie dla nas najlepsza, należy dokładnie zapoznać się z ich ofertą oraz opiniami innych studentów i absolwentów. Dobrze jest również zwrócić uwagę na to, jakie specjalizacje oraz uzupełniające studia podyplomowe oferują...

Geneza oraz istota doktryny politycznej socjaldemokracji...

Geneza oraz istota doktryny politycznej socjaldemokracji
Według definicji „socjaldemokracja to lewicowy ruch społeczny wywodzący się z ruchu robotniczego, zmierzający do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierówności społecznych.”1 Współczesne partie socjaldemokratyczne opowiadają się za równowagą między rynkiem a państwem, oraz między jednostką a społeczeństwem, czyli za kompromisem między uznaniem systemu kapitalistycznego jako najefektywniejszego mechanizmu bogacenia się w strefie prywatnej, a demokracją i dystrybucją tego bogactwa w sposób możliwie najbardziej sprawiedliwy, oraz troską o dobra i usługi publiczne. Jest to doktryna pokrewna socjalliberalizmowi2 oraz niemieckiemu ordoliberalizmowi3, i charakterystyczna na przykład dla nordyckich państw opiekuńczych4. Do głównych wartości socjaldemokracji można zaliczyć między innymi ochronę praw pracowniczych i konsumenckich, w miarę równomierny rozkład dochodu narodowego, ideę wolności, pojmowaną jako ochronę i znajomość praw, równouprawnienie wszystkich klas społecznych, ideę demokracji uczestniczącej, w rozumieniu zwiększonego wpływu obywateli na władzę, zapewnioną przez państwo bezpłatną opiekę zdrowotną i edukację oraz opiekę socjalną, większy wpływ pracowników na przedsiębiorstwo, interwencjonizm państwowy i udział sektora społecznego oraz aktywną politykę państwa na rynku pracy. Wizja człowieka w ujęciu socjaldemokratycznym bardzo wyraźnie łączy się ze społeczeństwem. Socjaldemokraci stawiają na takie wartości jak sprawiedliwość społeczna oraz równość społeczna. Ponadto podkreśla się, że każdy obywatel powinien mieć zagwarantowane wolności i prawa, m.in. do pracy, edukacji, opieki zdrowotnej. Kolejną istotną strukturą socjaldemokracji jest państwo, które powinno mieć charakter demokratyczny z uwzględnieniem zasad pluralizmu, trójpodziału władzy, reprezentacji, samorządności oraz poszanowania praw mniejszości. Socjaldemokraci wskazują ponadto na potrzebę rozdzielenia Kościoła od państwa, ustanowienia państwa laickiego, w którym przestrzegano by zasady wolności światopoglądowej. W kwestiach ekonomicznych przedstawiciele socjalizmu demokratycznego na pierwszym miejscu stawiają wartości wolnego rynku i własności prywatnej, które są kontrolowane przez państwo. Socjaldemokracja opowiada się za równowagą między rynkiem a państwem, równowagą między jednostką a społeczeństwem. Istotą socjaldemokracji jest uznanie kapitalizmu jako mechanizmu bogacenia oraz pragnienie podziału bogactwa według moralnych, a nie rynkowych zasad. Socjaldemokracja łączy w sobie większość ważnych dla większości obywateli wartości, takich jak równouprawnienie wszystkich klas społecznych, wolność poprzez znajomość i możliwość stosowania praw, prawa pracownicze. Socjaldemokracja zakłada równomierny rozkład dochodu narodowego, aktywny udział państwa w rynku pracy, a także interwencję odpowiednich organów państwowych w słabszych sektorach gospodarki oraz umocnienie roli obywatela względem państwa i ochronę zasobów środowiskowych. Geneza i nazwa socjaldemokracji wiążą się z powstaniem Socjaldemokratycznej Partii Robotników5, założonej 1869 roku w Niemczech. Po raz pierwszy użyto wtedy określenia socjaldemokracja. Słowo to występowało w większości utworzonych wówczas partii politycznych. Rozwój społeczeństwa przemysłowego...

Jak skutecznie poprawić koncentrację? Mnemotechnika, suplementy diety na koncentrację, dieta...

Z pamięcią i koncentracją jest trochę tak jak z mięśniami – im częściej są one ćwiczone, tym stają się sprawniejsze. W tym przypadku warto też mieć świadomość tego, że wraz z wiekiem niestety zdolność zapamiętywania i koncentrowania się na jednej kwestii znacząco spada, dlatego też wraz z upływem czasu warto podjąć starania zmierzające do ćwiczenia koncentracji i pamięci. Pamięć i koncentracja – krótki trening codzienny Połączenia mózgowe, aby nie zanikły i sprawnie funkcjonowały, muszą być wystarczająco pobudzane. Co ważne, aby to osiągnąć wystarczy krótki codzienny trening, który przynosi szybko widoczne efekty. Idealnym sposobem ćwiczenia połączeń mózgowych jest trening polegający na zapamiętywaniu. Zapamiętywać można wszystko, począwszy od ulic, nazwisk, ciekawych nazw, kolejności ulubionych programów itp. Bardzo pomocne będą tu także krzyżówki, wszelkiego rodzaju rebusy czy łamigłówki. Idealnie w ćwiczeniu połączeń mózgowych sprawdza się również szachy czy puzzle. Mnemotechnika Chcąc zwiększyć efektywność swojej pamięci czy poprawić koncentrację warto skorzystać z zalet mnemotechniki, czyli grupy różnego rodzaju pamięciowych technik wspomagających przyswajanie różnego rodzaju informacji. Co ciekawe takie techniki idealnie sprawdzą się również w czasie uczenia się języków obcych. Za najczęściej wykorzystywane metody mnemotechniczne można uznać: – grupowanie i porządkowanie informacji z wykorzystaniem podobieństw znaczeniowych, – kojarzenie faktów lub elementów ułożonych w dowolny sposób np. rytmiczny czy żartobliwy. Dla kondycji pamięci i zachowania odpowiedniej koncentracji w ciągu dnia niezbędne jest dostarczenie organizmowi odpowiedniej dawki snu. Warto pamiętać o tym, że w przypadku zbyt krótkiego snu niezwykle ciężko jest wydajnie funkcjonować, a tym samym skupienie się na pewnych kwestiach jest niezwykle trudne. Suplementy diety na koncentrację – czy warto? Dla poprawy pamięci i polepszenia koncentracji warto sięgnąć również po suplementy (połączone z ćwiczeniami oraz dostarczeniu organizmowi odpowiedniej dawki snu i wypoczynku). W tym przypadku idealnie sprawdzą się preparaty zawierające: – lecytynę, czyli składnik odpowiedzialny za wspomaganie przekazywania impulsów nerwowych. Poza suplementami, lecytynę w solidnej dawce znaleźć można w żółtkach jaj oraz soi; – wyciąg z miłorzębu, czyli substancję przyczyniającą się do ochrony tkanki nerwowej, wspomagając jednocześnie jej regenerację. Dzięki wyciągowi z miłorzębu mózg jest lepiej ukrwiony i dotleniony, przez co jego praca jest znacznie bardziej efektywna; – żeń-szeń to wyciąg, w którym znajduje się mnóstwo witamin, antyoksydantów oraz minerałów, cennych dla całego organizmu nie tylko mózgu. W wyciągu z tej rośliny znajdują się także ginsenozydy, wykazujące się dużą zdolnością wiązania tlenu przez hemoglobinę, co ma bardzo duży wpływ na odżywienie neuronów, co z kolei...

Język studencki, czyli czym jest zerówka, kolos i USOS...

Język studencki, czyli czym jest zerówka, kolos i USOS
„Idę do BOSu opłacić. waruna„, „Trzeba opić kolosa w studencki czwartek„, „USOS nie działa – nie wiem kiedy jest zerówka„. Zdarzyło Ci się słyszeć podobne, tajemniczo brzmiące frazy padające z ust studenta? O jakim kolosie jest mowa? Kim lub czym jest warun? Co oznaczają skróty BOS i USOS? Dlaczego warto chodzić do barów w studenckie czwartki? Te i inne wyrażenia związane ze studencką codziennością rozszyfrujemy poniżej! BOS – Biuro Obsługi Studenta. Jest to pierwsze miejsce, które odwiedzimy przychodząc do uniwersytetu, bowiem tutaj składamy wszelkie dokumenty. Studenci odwiedzają BOS by „podbić” legitymację (czyli przedłużyć jej ważność), pobrać zaświadczenie o statusie studenta lub załatwić sprawy formalne związane z obowiązkowymi praktykami. Bardzo często w BOSie swoje staże odbywają studenci, więc niekiedy trzeba uzbroić się w cierpliwość i spodziewać się kolejki. Dziekanat – miejsce podobne do BOSu, bowiem i tu załatwiamy „papierologię”. Różni się jednak tym, że sprawy w Biurze Obsługi Studenta załatwiamy „od ręki”, natomiast wszelkie dokumenty trafiające do dziekanatu muszą zostać zaopiniowane przez dziekana (opiekuna) kierunku. Wpływają tutaj m. in. podania o urlop dziekański, wnioski o przepisanie oceny z drugiego kierunku, prośby o zmiany grup ćwiczeniowych. Dziekanka – innymi słowy jest to urlop dziekański. Takie „wolne” musi mieć swoje uzasadnienie w postaci specjalnego podania (np. narodziny dziecka, praktyki niezorganizowane przez uczelnie), w którym również podajemy długość „dziekanki” (może to być semestr lub rok akademicki). Warunkiem uzyskania „dziekanki” jest zaliczenie wszystkich dotychczasowych przedmiotów, a okres urlopowany musi zostać odrobiony zaraz po jego zakończeniu. Indeks – mała książeczka, do której wpisuje się przedmioty odbywane w ramach studiów oraz oceny uzyskane na tymże przedmiocie. Obecnie indeksy stanowią raczej relikt przeszłości, bowiem większość uczelni przechodzi – w myśl cyfryzacji – na ELS’y, czyli Elektroniczne Legitymacje Studenckie. ELSy to karty wyglądem zbliżone do dowodu osobistego, z tą różnicą, że mają chip pozwalający na kodowanie informacji i zapis danych. USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów zwany „wirtualnym dziekanatem”. Jest to strona internetowa, do której logujemy się za pomocą numeru indeksu oraz ustalonego przez nas hasła. Znajdziemy tam wszystko, czego studenci potrzebują – od ocen przedmiotów przez komunikaty wykładowców, plany zajęć czy informacje z BOSu i dziekanatu. Tutaj również zapiszemy się na przedmioty opcyjne, obowiązkowy kurs językowy czy zajęcia wychowania fizycznego. Przedmioty opcyjne / fakultety – są to przedmioty wybierane przez studentów w ramach cyklu dydaktycznego. Część przedmiotów jest stała i niezmienna, część zaś podlega wyborowi zgodnie z...

Jakich języków warto się uczyć?

Jakich języków warto się uczyć?
Przeważnie osoby ze znajomością języków obcych, zarabiają około połowę więcej od osób bez ich dobrej znajomości. Raporty płacowe potwierdzają to założenie. W obecnych czasach jak najbardziej opłaca nam się uczyć języków obcych. Czy lepiej uczyć się tych najbardziej popularnych języków, czy postawić na te najbardziej nietypowe języki? Jakich języków opłaca się uczyć? Język Angielski Znajomość angielskiego to nie tyle co przewaga konkurencyjna na rynku, co konieczność i podstawa. Jeśli chcemy naprawdę dobrze zarabiać, robić biznesy za granicą, bądź wyjechać tam po prostu do pracy, niezbędna jest znajomość lokalnego języka. Język niemiecki Niemcy od wielu lat są naszym głównym partnerem biznesowym i handlowym. Ich udział w polskim eksporcie w 2018 roku wyniósł 28, 2%. Język Norweski Językiem, który daje nam równie spore szanse na zwiększenie zarobków jest także norweski. Norwegia to drugi po Niemczech najczęściej wskazywany kierunek emigracji przez polaków, rozważających wyjazd do pracy za granicę. Ten skandynawski kraj kusi wysokim poziomem życia, rozbudowanym systemem socjalnym i przede wszystkim wysokimi zarobkami. Należy pamiętać, że nawet jeżeli posiadamy wysokie kwalifikacje, nie znając języka nie zrobimy kariery w Norwegii w swoim zawodzie. Język Chiński Niektórzy uważają, że język mandaryński będzie nowym angielskim. Chińskie firmy rozpychają się łokciami we wszystkich branżach, w wielu krajach i kontynentach. Wzrost zainteresowania nauką języka chińskiego jest zauważalny nawet w Polsce. Uczą się go nawet dzieci w wieku przedszkolnym. Chociaż wyjechanie do Chin i dostanie tam pracy nie jest takie proste w przypadku krajów europejskich, to jednak znajomość daje nam możliwości handlu z chińczykami na lepszych warunkach. Korepetytor – jakich języków warto się uczyć? W Polsce jest duże zainteresowanie nauką języków obcych innych niż niemiecki i angielski. Nauka norweskiego, chińskiego, czy japońskiego to prawie dwa razy większe koszty za korepetycje, niż w przypadku języków nauczanych w polskim szkolnictwie. Ucząc się ich, możemy później zostać prywatnym korepetytorem, bądź otworzyć własną szkołę językową. Średnia cena za jedną godzinę lekcji chińskiego, to koszt nawet do 50 złotych, w porównaniu średnia cena jednej godzinnej lekcji języka angielskiego to 25 złotych. Jeśli chcemy dobrze zarabiać, bądź wyjechać do pracy za granicę, warto zainwestować w naukę któregoś z języków obcych. Ułatwi nam to życie i doprowadzi do zwiększenia naszych...

« Starsze wpisy